[IP] Archiwalne kalendarze wykorzystania strzelnicy

Strona Główna Fora dyskusyjne MCS Wrocław [IP] Archiwalne kalendarze wykorzystania strzelnicy

Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Avatar WojtekK 8 miesiące.

Wyświetla 9 wpisów z 9
 • Autor
  Wpisy
 • #103411

  Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie

  Kopii kalendarzy wykorzystania strzelnicy (w formie tekstowej, pdf, zrzutów ekranu, itp) z podziałem na podmioty korzystające od 01.03.2015 roku.

  Data wysłania: 05.05.2018

  #103413

  Data 18.05.2018
  Odpowiedź
  Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 5.05.2018 r. w przedmiocie udostępnienia kalendarza wykorzystania strzelnicy od 5.05.2018 r. wskazuje, iż Obiekt Strzelnica będąca częścią kompleksu Stadionu Olimpijskiego była wykorzystywana w okresie od 01.03.2015 r. do dnia złożenia wniosku tj. 5.05.2018 r. przez różne podmioty w oparciu o zawarte z nimi umowy udostępnienia obiektu.

  Przygotowanie żądnej przez Pana analizy wykorzystania obiektu za okres ostatnich 3 lat wymaga doprecyzowania informacji, o którą Pan wnosi. Czy wnioskujący oczekuje określenia globalnej ilości godzin wykorzystania strzelnicy przez dany podmiot w stosunku dziennym, tygodniowym, miesięcznym bądź rocznym z podziałem na podmioty korzystające czy wskazanie konkretnych dat korzystania z obiektu z podziałem na podmioty korzystające?

  Jednocześnie z uwagi na fakt, iż żąda Pan dokonania de facto analizy wykorzystania obiektu stanowiącej udzielenie informacji przetworzonej dotyczącej wykorzystania obiektu, na podstawie art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o wskazanie szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego otrzymanie takich danych.

  Z poważaniem
  Marcin Janiszewski
  Rzecznik Prasowy

  #103414

  Data: 18.05.2018
  Doprecyzowanie wniosku:
  Chcąc ułatwić Państwu rzeczową odpowiedź na mój wniosek o informację publiczną modyfikuję jego treść:
  proszę o przedstawienie wykorzystania strzelnicy przez każdy z podmiotów, który z niej korzystał w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 roku. Odpowiedź powinna zawierać nazwę podmiotu, dni wykorzystania strzelnicy z podziałem na osie strzeleckie oraz godziny wykorzystania danej osi w każdym dniu strzelania danego podmiotu.

  Podobną wiedzę, na temat bieżących rezerwacji mogę obecnie uzyskać poprzez stronę rezerwacje.mcs.wroc.pl, która jednak nie pozwala na dostęp do danych historycznych.

  Zatem Państwa odpowiedź może zawierać albo graficzny kalendarz (w formacie na tyle wyraźnym aby można było bez trudu odczytać daty, godziny i nazwy podmiotów) w podobnej postaci jak strona rezerwacji albo rozliczenie używane przez księgowość do wystawiania faktur albo być w postaci formularzy rezerwacyjnych (pozbawionych terminów anulowanych lub z jakiegokolwiek powodu nieaktywnych), albo w innej formie spełniającej ww. wymagania odnośnie treści — w zależności która z tych opcji jest dla Państwa najłatwiejsza.

  Proszę o odpowiedź w formule, która pozwoli mi zapoznać się z faktycznym wykorzystaniem obiektu. W przyszłości planuję kolejny wniosek o poszerzonym zakresie czasowym.

  Mogę wysyłać do Państwa szereg wniosków o różne dokumenty związane z wykorzystaniem strzelnicy, aż dotrę do wymaganych przeze mnie informacji, ale zdecydowanie wolałbym uzyskać konkretną informację nie nakładając na MCS niepotrzebnych obowiązków.

  #103415

  Data: 28.05.2018
  Odpowiedź:
  Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5.5.2018 r.

  Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w odpowiedzi na doprecyzowanie z dnia 18.05.2018 r. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 5.05.2018 r. w przedmiocie udostępnienia kalendarza wykorzystania strzelnicy od 5.05.2018 r. wskazuje, iż Strzelnica będąca częścią kompleksu Stadionu Olimpijskiego była wykorzystywana w omawianym okresie przez różne podmioty w oparciu o zawarte z nimi umowy udostępnienia obiektu.

  Kalendarz rezerwacji dostępny na stronie internetowejrezerwacje.mcs.wroc.pl jest układany z uwzględnieniem zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne podmioty i nie jest archiwizowany. Na jego podstawie obiekt udostępniany jest podmiotom, a wykorzystane godziny sumowane – według nich wystawiane są faktury VAT obciążające wyżej wymienione podmioty. Żądanych przez wnioskodawcę zestawień Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław nie posiada.

  Z poważaniem
  Marcin Janiszewski
  Rzecznik Prasowy

  #103417
  Avatar
  Nov

  Jak to nie posiada? Jak oni się w ogóle rozliczają np. ze skarbówką w razie kontroli jak nikt nic nie ma? Oni w tym MCSie zachowują się jakby wszystkie dokumenty lądowały w niszczarce 3 minuty po ich podpisaniu. Wybacz, że zaśmiecam temat ale to już jest jakaś paranoja.

  #103458

  No nie mają. A co ciekawe, wygląda na to, że Bractwo Kurkowe ma notorycznie zaniżaną ilość godzin na fakturach za strzelnicę (więcej we wpisie na głównej). Nie ma kalendarzy, więc chyba nie ma jak to zweryfikować.

  Przypadek? :)

  #107458

  Informacja przekazana przez MCS się okazała nieprawdą. Godziny rezerwacji nie są tylko sumowane, MCS zapisuje wykorzystanie obiektu przez dany podmiot. Już sama konstrukcja umowy użyczenia (przykładowa umowa) w par 3 pkt 5 i 6 wprowadza coś takiego jak „rozliczenie godzin”, które jest podstawą do wystawienia faktury VAT i powinno wypisywać godziny.

  MCS posiada takie dokumenty, ale się nimi nie chciało chwalić z jakiegoś powodu. Jeden z członków zapytał o to i dostaliśmy odpowiedź. W spisie na temat Bractwa Kurkowego brakuje niemałej ilości godzin w listopadzie i nie ma ani jednej wzmianki o grudniu.

  Tutaj pełna treść informacji nt rezerwacji BK od MCSu.
  Porównałem wpisy na temat innych podmiotów z naszym programem do analizy wykorzystania strzelnicy (zapisujemy dane historyczne, bo czemu nie) i tylko w przypadku BK wyszły znaczące dysproporcje. Dziwne, trzeba będzie dopytać o to MCS.

  #107492

  A co oni mają mówić jak popełnili przestępstwo? Grają na zwłokę

  #107512

  Czy jest jakakolwiek reakcja ze strony władz lub organów ścigania?

Wyświetla 9 wpisów z 9

Musisz się zalogować, aby móc pisać.

do góry ↑