[IP] Kryteria przyporządkowania podmiotów do grup cenowych

Strona Główna Fora dyskusyjne MCS Wrocław [IP] Kryteria przyporządkowania podmiotów do grup cenowych

Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Avatar KS Amator 5 miesiące.

Wyświetla 13 wpisów z 13
 • Autor
  Wpisy
 • #102288

  Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie

  Kwalifikacji punktowej wszystkich podmiotów korzystających ze Strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35 od 01.03.2015 roku wraz z informacją o przyporządkowanym kryterium podmiotowym i przedmiotowym, ze wskazaniem konkretnego punktu w Cenniku odnośnie obu kryteriów. Kwalifikację proszę przygotować w formie listy uwzględniającej datę obowiązywania, nazwę podmiotu, sumę punktów, punkt za kryterium podmiotowe, punkty za kryterium przedmiotowe, konkretne kryterium podmiotowe, konkretne kryterium przedmiotowe

  Data wysłania: 09.05.2018

  #102289

  Data: 23.05.2018 14:30
  Odpowiedź:

  Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 09.05.2018.

  Szanowny Panie!
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 09.05.2018 r., dotyczący kwalifikacji punktowej podmiotów korzystających ze Strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35 Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław informuje, że opisywane przyporządkowanie do poszczególnych grup cennika odbywa się każdorazowo przed podpisaniem umów udostępnienia obiektu z poszczególnymi podmiotami na podstawie cennika – Zarządzenia nr 4939/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 r. i nie jest archiwizowane.

  Z poważaniem

  Marcin Janiszewski
  Rzecznik Prasowy

  #102290

  Dalsze kroki

  Skarga do WSA. Treść przygotowanej skargi.

  Czekamy na udzielenie pełnej odpowiedzi, a w międzyczasie te same dane uzyskamy inną drogą (skany umów).

  #102299

  – organem jest raczej Dyrektor MCS,
  – zawsze wnoś o stwierdzenie rażącego naruszenia prawa. Nic Cię to nie kosztuje, a daje ewentualnie w przyszłości szanse na jakieś grzywny i odszkodowania,
  – pod rozwagę, czy nie warto w ramach jednej skargi zgłosić zarówno bezczynności jak i przewlekłości. Są orzeczenia, że tak można.
  – takie coś źle wygląda: „udzieliło niezgodnej z prawdą informacji”. Oznacza, że MCS coś zrobił, co kłóci się z zarzutem bezczynności, a poza tym nie masz za bardzo podstaw do stwierdzenia, że to niezgodne z prawdą. „nie udzielił wnioskowanej informacji” wygląda dużo lepiej.

  #102800

  Dzięki za podpowiedzi.

  Wydaje mi się, po lekturze portalu informacjapubliczna.org i dyskusji z Watchdog Polska, że udzielenie części informacji nie wystarcza: obowiązkiem jest przekazanie wszystkich danych.

  Skarga jest na wzorze Watchdog Polska. Masz jakiś fragment odnośnie rażącego naruszenia prawa?

  #102875

  Skarga – proszę. Razem z instrukcją. Trochę stare, ale część o naruszeniu i grzywnie aktualna.

  #102885

  No własnie na początku miałem użyć tej skargi, ale Watchdog Polska powiedzieli, że są tam jakieś błędy w pkt 2.

  Wysłaliśmy już naszą wersję. Zobaczymy jak wyjdzie. Nie zależy mi na grzywnach wobec MCSu, tylko żeby odpowiadali sprawnie na nasze wnioski. Składamy ich coraz więcej.

  #102977

  Skarga dziś została nadana za potwierdzeniem odbioru.

  #105432

  W piątek 29 czerwca 2018 otrzymałem zwrotkę z poczty z potwierdzeniem odbioru mojej skargi na MCS do WSA

  #105434

  29 czerwca 2018 otrzymałem pismo z MCS o następującej treści:

  „21 czerwca 2018 r.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  ul.Św.Mikołaja 78-79
  50-126 Wrocław

  Skarżący:
  NitroWeb
  Podmiot zobowiązany:
  Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
  al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław

  Odpowiedź organu na skargę na bezczynność

  W związku z wpłynięciem w dniu 8 czerwca 2018 r. skargi an bezczynność na podstawie ustawy art.21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Młodzieżowe Centrum Sportu przekazuje akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę wnosząc o jej oddalenie jako bezzasadnej.

  Uzasadnienie

  Ustosunkowując się do zarzutów podniesionych w skardze z dnia 8 czerwca 2018 r. Młodzieżowe Centrum Sportu podnosi jak poniżej.
  Skarżący złożył do podmiotu zobowiązanego w dniu 9 maja 2018 wr. niosek o udzielenie informacji na temat kryterium podmiotowym oraz przedmiotowym obejmującym listę podmiotów korzystających z obiektu Strzelnica z przyporządkowaniem punktu cennika w okresie ostatnich 3 lat na jego adres mailowy.
  Na ww. wniosek MCS udzielił odpowiedzi, iż kryteria przedmiotowe oraz podmiotowe są przydzielane w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4939/16, a klasyfikacji punktowej poszczególnych podmiotów się nie archiwizuję, co uniemożliwia realizacji wniosku.
  Zważywszy na powyższe podmiot zobowiązany udzielił odpowiedzi na podane zapytanie w sposób wyczerpujący.
  Odnosząc się zaś do kwestii poszczególnych umów, zawierają one punktację ogólną podmiotową oraz przedmiotową dla wszystkich wynajmowanych przed dany podmiot obiektów zbiorczo, a każda zmiana terminu i obiektu nie wymaga aneksu, co uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na wniosek z uwagi na brak archiwizacji danych w tym obszarze.
  Reasumując powyższe MCS udzielił odpowiedzi na żądany wniosek, co czyni złożoną skargę bezzasadną.

  Załączniki:
  1. akta spraw,
  2. skarga na bezczynność,
  3. odpowiedź na skargę,
  4. pełnomocnictwo Dyrektora,
  5. uchwały tworzące jednostkę.

  Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu
  Wojciech Gęstwa”

  Pismo przepisane ręcznie, gdyż dostałem je w wersji analogowej. Fragment „wynajmowanych przed dany” jest tak w piśmie napisany i z racji cytatu go tak zostawiłem. Jedyną zmianą (poza formatowaniem) jest usunięcie moich danych. Wymienionych załączników nie otrzymałem.

  #105449

  MCS wysyła do Ciebie tylko tę ogólną informację. Załączniki i wszystko inne idzie do WSA, który sprawdzi, czy MCS pisze prawdę, czy też może nie.

  #105466

  Dzisiejszy mail od MCS:

  „Poniedziałek, 2 Lipca 2018 14:14

  Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia kopii umów użyczenia, udostępnienia, najmu lub dzierżawy dotyczących strzelnicy przy al. I. J. Paderewskiego 35 od dnia 1 marca 2015 r. informuje, iż nie ma technicznej możliwości realizacji wniosku w sposób wskazany tj. wysłanie skanów dokumentów, z uwagi na fakt, iż umowy na udostępnianie obiektów są umowami zbiorczymi. Powyższe oznacza, iż dany podmiot rezerwując obiekty będące w zarządzie MCS Wrocław, dokonuje rezerwacji na wybrane przez siebie obiekty w ramach tej samej umowy. Ta forma umowy nie jest weryfikowana przez system przedmiotowo, tj. poprzez nazwanie jej jako umowy na strzelnicę, a jedynie podmiotowo, czyli jaki podmiot zawarł umowę na różne obiekty. Co więcej, zmiana rezerwacji w danym obiekcie czy zmiana obiektu nie wymaga aneksu do umowy, a rozliczana jest w formie zbiorczego załącznika, na podstawie którego wystawiane są faktury. Z powyższego wynika, iż żądana przez Pana informacja wymaga weryfikacji ok. 400 umów i dokumentów z nimi powiązanych, czyli w istocie stanowi informacje przetworzoną wymagającą uzasadnienia szczególnego interesu społecznego do jej uzyskania, co uzasadnia zmianę formy udostępnienia danych poprzez wgląd do dokumentów w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, przy uwzględnieniu faktu, iż niektóre dokumenty zawierające dane osobowe chronione zostaną poddane anonimizacji, przed ich udostępnieniem do wglądu.

  Z poważaniem

  Marcin Janiszewski
  Rzecznik Prasowy”

  #119742

  MCS uchylił się od odpowiedzi na to zapytanie, a sąd administracyjny nie doszukał się w tym błędu administracyjnego, jednocześnie informując, że jeśli MCS nie udzielił informacji, którą miało w swoim posiadaniu, to powinniśmy zgłosić to do prokuratury na podstawie przepisów karnych.

  W międzyczasie uzyskaliśmy te informacje inną drogą.

Wyświetla 13 wpisów z 13

Musisz się zalogować, aby móc pisać.

do góry ↑