Poradnik dla żołnierzy (broń kolekcjonerska)

Strona Główna Fora dyskusyjne Ogólne Poradnik dla żołnierzy (broń kolekcjonerska)

Ten temat zawiera 48 odpowiedzi, ma 19 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Avatar Voytek 3 dni, 13 godzin.

Wyświetla 45 wpisów z 49
 • Autor
  Wpisy
 • #119702

  SPIST TREŚCI:
  I. Zapoznaj się z następującymi aktami prawnymi.
  1. Ustawa o broni i amunicji.
  2. Rozporządzenie w sprawie przechowywania broni.
  II. Zapisz się do klubu/stowarzyszenia kolekcjonerów broni.
  III. Wymagane dokumenty.
  IV. Wniosek do Komendanta OŻW właściwego dla miejsca zamieszkania/stałego pobytu.
  V. OŻW chce, abyś określił co chcesz kolekcjonować i wymienił rodzaj/typ broni, a nawet modele.

  VI. Otrzymaliśmy decyzję pozytywną na wnioskowaną ilość broni palnej do celów kolekcjonerskich i co dalej?
  VII. Mamy już „promesy”, decyzję i co dalej?
  VIII. Kupiłem broni i co dalej?
  IX. Mam już broń, książeczkę i co dalej?
  X. Przepisy dotyczące przechowywania broni z podziałem dla posiadaczy poszczególnych rodzajów pozwolenia na posiadanie broni – przydatne dokumenty w szafie w razie kontroli
  .
  XI. Pytania i odpowiedzi.
  W tym punkcie zawarte są najczęściej zadawane pytania z jakimi możesz się spotkać w czasie postępowania o wydanie pozwolenia na broń, kontroli posiadania broni, procedury jej zakupu, rejestracji i innych, które mogą Ci się nasunąć – najpierw przeczytaj, zapewne odpowiedź na Twoje pytanie jest tutaj zawarta.

  #############################################################################

  I. Zapoznaj się z następującymi aktami prawnymi:

  1. ustawa o broni i amunicji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001224

  #############################################################################

  II. Zapisz się do klubu/stowarzyszenia kolekcjonerów broni.
  Może to być lokalny klub lub ogólnopolski taki jak BRATERSTWO/KS AMATOR.
  Jeżeli myślisz o drodze sportowej i masz blisko lokalną strzelnicę to wybierz klub, który ma możliwość korzystania z takowej, a jednocześnie uprawnienia sportowe i kolekcjonerskie.
  PAMIĘTAJ, aby po zapisaniu się poinformować dowódcę jednostki o przynależności do stowarzyszenia – zrobisz to zwykłym „drukiem” pt. informacja.

  #############################################################################

  III. Wymagane dokumenty:
  1. Zaświadczenie o przynależności do klubu kolekcjonerów broni palnej.
  Uzyskasz je z klubu, do którego się zapisałeś.
  Najlepiej, aby było jak najświeższe oraz podbite za zgodność w klubie – wszelkiego rodzaju pieczątki itd.
  2. Statut stowarzyszenia – potwierdzony w stowarzyszeniu,
  Również uzyskasz go w swoim klubie razem z zaświadczeniem o przynależności.
  3. Zaświadczenie o przydzieleniu broni służbowej – wyciąg z rozkazu dowódcy kompanii potwierdzony za zgodność w S1,
  Zrobi to szef kompani, dowódca drużyny lub personalny w batalionie – wiele zależy od tego jak masz poukładane i jakie stanowisko służbowe zajmujesz bo możesz część z tych rzeczy zrobić samodzielnie.
  4. Zaświadczenie o służbie wojskowej – do uzyskania w S1, wzór można pobrać na stronie OŻW,
  https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2017/1%20Zaswiadczenie%20o%20pelnieniu%20zawodowej%20sluzby%20wojskowej%20i%20posiadaniu%20broni%20sluzbowej.pdf
  Zanosisz to zaświadczenie (niewypełnione najlepiej, w zależności jak woli Twój personalny w jednostce) razem z wyciągiem z rozkazu z pkt. 3,
  5. Kopia dowodu osobistego – potwierdzona za zgodność w S1,
  6. Kopia opinii służbowej – nie jest to wymagany dokument, ale OŻW i tak o niego poprosi lub wystąpi o opinię specjalną do dowódcy jednostki,
  7. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu, do pobrania tutaj:
  https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2017/110%20Oswiadczenie%20o%20miejscu%20stalego%20pobytu.pdf
  8. dwa zdjęcia legitymacyjne,
  9. potwierdzenie opłaty administracyjnej w kwocie 242 zł do właściwego urzędu dla danego OŻW.
  Numery kont do znalezienia na stronie KG ŻW.
  10. Krótki życiorys – niektóre OŻW go wymagają, ale nie zawsze – zdarza się, że to samo OŻW od jednego wnioskodawcy chciało takowy, a od drugiego nie.
  Jeżeli będą chcieli takowy życiorys to nas o tym poinformują – wtedy wystarczy zapytać o wzór, który mogliby nam przesłać MILNET-Z’etem.
  Jeżeli nie mamy konta w MILNET-Z to na kogoś z pododdziału kto ma dostęp.
  Wzór życiorysu:
  https://i.imgur.com/FDiLdaK.jpg
  11. Oświadczenie o administracji danymi osobowymi:
  https://i.imgur.com/fngF1X2.jpg
  12. Oświadczenie o braku leczenia, zamiast NFZ – wzór:
  https://i.imgur.com/RJ919s2.jpg

  #############################################################################

  IV. Wniosek do Komendanta OŻW.
  właściwego dla miejsca zamieszkania/stałego pobytu – aby nie było problemów z dosyłaniem odpowiednich dokumentów to tego, który jest właściwy dla miejsca stałego pobytu, który wskazaliśmy w oświadczeniu ale jeżeli jesteśmy tylko gościem w danym miejscu to może być różnie z wywiadem itp. rzeczami – jedynymi osobami, którym możemy zrobić w tym momencie pod górkę jesteśmy my sami.
  Na tym punkcie zasadniczo kończy się cała procedura odnośnie wystąpienia o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich.

  Wzór wniosku do OŻW o wydanie pozwolenia na broń:
  https://i.imgur.com/AHQJRmj.jpg

  #############################################################################

  V. OŻW chce, abyś określił co chcesz kolekcjonować i wymienił rodzaj/typ broni, a nawet modele.
  Może się zdarzyć, że OŻW będzie chciało abyśmy określili się jakie typy/rodzaje broni chcemy kolekcjonować i o jakie wnioskujemy.
  Nie ma takowej potrzeby z dwóch powodów:
  1. Pozwolenie kolekcjonerskie nie jest obwarowane podziałami wynikającymi np. z dyscyplin jakie chcemy uprawiać w przypadku pozwolenia do celów sportowych czy na jaką zwierzynę polować w przypadku broni do celów łowieckich.
  2. Stanowisko KGP o wydawaniu decyzji bez podziału: https://i.imgur.com/v5drfzO.jpg

  Na jaką broń otrzymamy pozwolenie?
  Zasadniczo na wszystko na co zezwala ustawa, ale z praktyki z ostatnich lat wynika, że otrzymacie decyzję, w której znajdzie się wyłączenie broni samoczynnej (strzelającej ogniem ciągłym).
  W związku z czym otrzymamy możliwość zakupu broni palnej:
   krótkiej i długiej, powtarzalnej i samopowtarzalnej centralnego zapłonu,
   krótkiej i długiej, powtarzalnej i samopowtarzalnej bocznego zapłonu,
   broni gładkolufowej.

  Jednakże gdyby się okazało, że już musicie (chcecie) coś im wysłać to napisz następująco:
   w Internecie znajdź listę broni – wikipedia czy cokolwiek innego i skopiuj ją zaznaczając, że chcesz wyłącznie kolekcjonować egzemplarze samopowtarzalne i powtarzalne,
   „w związku z tym, że katalog broni kolekcjonerskiej nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym, a z racji tego iż zamierzasz kolekcjonować broń różnych rodzajów i typów więc nie jesteś w stanie określić ile egzemplarzy broni palnej centralnego zapłonu, bocznego zapłonu oraz gładkolufowej będziesz miał w swojej kolekcji.”
   w związku z powyższym przedstawiasz stanowisko KGP o braku konieczności wydania pozwolenia na broń z podziałem na rodzaje broni, które jest zamieszczone powyżej.

  OŻW chce, abym skorzystał z wzoru wniosku z ich strony – jak już napisałem wcześniej: jest to wniosek z podziałem, który ogranicza rodzaje broni jaką możemy posiadać (pozwolenie z podziałem) – ich wniosek nie jest nigdzie umocowany prawnie!

  Nie ma żadnej konieczności korzystać z ich wzoru i ograniczać swoje pozwolenie.

  Jeżeli będą nalegali o skorzystanie z ich wniosku to poproście o podanie podstawy prawnej na piśmie – na telefon takich rzeczy się nie załatwia!
  Nie dostaniecie takowej podstawy i nic się nie stanie jak nie skorzystać z ich wzoru.

  #############################################################################

  VI. Otrzymaliśmy decyzję pozytywną na wnioskowaną ilość broni palnej do celów kolekcjonerskich i co dalej?
  Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, która uprawomocniła się w podanym terminie wysyłamy wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni palnej – każdy taki jeden wniosek kosztuje 17 zł – możemy wystąpić o maksymalnie taką ilość na ile sztuk broni dostaliśmy pozwolenie.
  Tzw. promesy są ważne bezterminowe, ale nie dłużej niż ważność dowodu osobistego, którego numer jest podany na zaświadczeniu.
  W otrzymanej decyzji będzie pouczenie o prawie do odwołania, tam będzie też termin uprawomocnienia się decyzji – na tym etapie możemy wysłać oświadczenie o tym, że zgadzamy się z otrzymaną decyzją i jednocześnie wysłać wniosek/podanie o wydanie zaświadczeń do nabycia broni (promes).
  Numer konta, na który wysyłamy opłatę za promesy jest ten sam, na który wysyłaliśmy 242 zł opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
  Na tym etapie jeszcze nie otrzymamy czerwonej książeczki – legitymacji posiadacza broni palnej.

  #############################################################################

  VII. Mamy już „promesy”, decyzję i co dalej?
  Dalej to już kupujemy broń i kasetkę/szafę z certyfikatem S1.
  Szafa/urządzenie do przechowywania broni palnej musi być kupione najpóźniej razem z pierwszą zakupioną sztuką broni – musimy mieć, gdzie ją przechowywać.
  Oczywiście teoretycznie możemy ją użyczyć jakiemuś sportowcowi, ale temat jeżeli dla prawników jest dość oczywisty to niekoniecznie dla interpretującego przepisy kontrolującego.
  Szafa S1 nie musi być przytwierdzona do elementu konstrukcyjnego budynku – chociaż dla własnego RWD jak jest możliwość to lepiej ją przytwierdzić – nawet lepiej dla ubezpieczyciela.
  Stanowisko KGP w sprawie kotwienia urządzeń do przechowywania broni o klasie minimum S1:
  http://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/piKGP.230915.jpg

  #############################################################################

  VIII. Kupiłem broni i co dalej?
  1. Czy może nosić broń do celów kolekcjonerskich?
  – bez zgody odpowiedniego organu nie możesz nosić broni do celów kolekcjonerskich, ale możesz ją przemieszczać.
  2. Czym jest przemieszczanie, a czym noszenie broni
  – noszenie broni jest wtedy kiedy w broni znajduje się amunicja – w komorze nabojowej lub magazynku przyłączonym do borni,
  – przemieszczenie broni jest wtedy kiedy jest ona rozładowana – rozporządzenie stanowi o tym, że broń nosi się w kaburach lub futerałach – jednakże ustawa jasno wskazuje, że noszenie występuje w przypadku załadowanej broni więc przemieszczać można ją nawet w reklamówce ze sklepu byle była rozładowana.
  Oczywiście dla własnego RWD lepiej jest mieć ją w odpowiednim pokrowcu lub futerale.
  3. Najpóźniej w dniu zakupu powinienem mieć, gdzie przechowywać zakupioną broń – czyli razem z bronią powinienem mieć również szafę/kasetkę klasy S1.
  4. Razem z bronią mogę kupić do niej amunicję.
  5. Po zakupie broni mam 5 dni na jej rejestrację – można to zrobić listownie lub osobiście.
  a) osobiście: do OŻW udaję się z umową kupna – sprzedaży broni lub fakturą ze sklepu,
  b) listownie: do OŻW wysyłam pismo przewodnie/wniosek o rejestrację danej sztuki broni do celów kolekcjonerskich – liczy się data stempla pocztowego – razem z pismem przewodnim, w którym warto zawrzeć nazwę broni, markę, model, kaliber, rodzaj amunicji (np. 9 x 19 mm, 9 x 18 mm) również numery broni – dane te powinny pokrywać się z tym co jest zapisane w umowie/fakturze.
  6. Po rejestracji pierwszej sztuki w liście zwrotnym otrzymamy legitymację posiadacza broni palnej czyli tzw. czerwoną książeczkę.
  Przy rejestracji kolejnej zakupionej sztuki broni palnej musi odesłać legitymację, aby nowa broń została do niej wpisana.
  7. W czasie kiedy poruszamy się z bronią musimy mieć przy sobie legitymację posiadacza broni palnej lub decyzję administracyjną i umowę kupna-sprzedaży broni/fakturę.
  8. Amunicję do posiadanej broni kupujemy na podstawie legitymacji posiadacza broni palnej i nigdzie jej nie rozliczamy – panie i panowie to nie jest wojsko tylko prywatna broń czyli strzelasz na tyle na ile cie stać.

  #############################################################################

  IX. Mam już broń, książeczkę i co dalej?
  Teraz możesz śmiało jechać na strzelnicę.
  Czy na strzelnicy możesz strzelać samodzielnie? Niestety nie – potrzebujesz prowadzącego strzelanie – możesz być nim sam lub ktoś inny, ale taka osoba jest wymagana regulaminem strzelnicy.
  Uprawnienia prowadzącego strzelanie możesz zrobić samodzielnie. Ostatnio jakieś stowarzyszenie robi prowadzącego strzelanie na broń samoczynną – dla mnie to pic na wodę bo czym różni się prowadzący strzelanie dla AK strzelającego ogniem ciągłym od AK strzelającego ogniem pojedynczym? Niczym.
  Jeżeli w okolicy masz strzelnicę i klub strzelecki/kolekcjonerski, który ma do niej dostęp to wart pomyśleć nad zapisaniem się do nich w zależności od tego co daje członkostwo np. dostęp do strzelnicy itp.

  X. Przepisy dotyczące przechowywania broni z podziałem dla posiadaczy poszczególnych rodzajów pozwolenia na posiadanie broni – przydatne dokumenty w szafie w razie kontroli.

  Przepisy rozporządzenia w sprawie przechowywania broni z oznaczeniem tego co dotyczy poszczególnych posiadaczy (pozostali posiadacze to m.in. kolekcjonerzy):
  https://i.imgur.com/fTMBvOz.jpg

  Wersja do druku:
  https://i.imgur.com/H0PaJnw.jpg
  https://i.imgur.com/PovkiUJ.jpg
  https://i.imgur.com/paBmZ4i.jpg
  https://i.imgur.com/1UDi72L.jpg

  Stanowisko KGP w sprawie braku konieczności kotwienia szaf S1:
  http://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/piKGP.230915.jpg

  X. PYTANIA I ODPOWIEDZI

  1. Jaki muszę mieć staż służby, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
   dosłownie zerowy, warunkiem jest bycie żołnierzem zawodowym i posiadanie przydzielonej broni służbowej – wtedy jesteś zwolniony z egzaminu i badań lekarskich.
  2. Zapisałem się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i co dalej?
   po pierwsze musisz powiadomić dowódcę jednostki wojskowej o tym, że przynależysz do danego stowarzyszenia – jest to zwykła informacja, w której zawierasz dane o tym, gdzie i od kiedy należysz i to tyle, na podstawie art. 107 ust. 1. „Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” z 11. września 2003 (Dz.U. nr. 90 poz. 593. z późn. zm.):
  Żołnierz zawodowy pisemnie informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe, o swojej przynależności do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej.
   po drugie zbierasz wszystkie potrzebne dokumenty zgodnie z poradnikiem.
   po trzecie pilnujesz składek, aby się nie okazało, że nie jesteś już członkiem stowarzyszenia bo jest to podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń – ustaje ważna przyczyna jej posiadania.
  3. Czy po uzyskaniu pozwolenia na broń mogę się wypisać ze stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim?
   oczywiście, że możesz, ale jest to wtedy podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń ponieważ ustaje ważna przyczyna jej posiadania czyli członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
  4. Na jakie rodzaj broni mogę otrzymać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?
   żołnierze są nieco w lepszym położeniu niż policjanci i zasadniczo otrzymują pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich z wyłączeniem broni samoczynnej bez żadnego podziału.
   w związku z czym otrzymujemy pozwolenie na broń bocznego zapłonu (np. kbks), centralnego zapłonu (karabinki, pistolety, rewolwery etc.) i gładkolufową (wszelkiej maści strzelby).
   zasadniczo żołnierze otrzymują pozwolenie na broń powtarzalną i samopowtarzalną wszelkiego rodzaju.
  5. Czy otrzymam pozwolenie na broń samoczynną?
   kiedyś OŻW wydawały pełne pozwolenia kolekcjonerskie bez wyłączenia broni samoczynnej, obecnie już wydają decyzje na broń do celów kolekcjonerskich z wyłączeniem broni samoczynnej.
  6. OŻW chce, abym określił się we wniosku jaką broń chcę kolekcjonować.
   nie ma takowej potrzeby, aby określać się konkretnie co chcemy kolekcjonować – nie pytają nas czy to będzie CZ 75B, P-83 czy coś innego, ale chodzi im o np. 5 egzemplarzy broni centralnego zapłonu, 3 egzemplarze broni bocznego zapłonu i 2 egzemplarze broni gładkolufowej – taki podział jest bezsensowny i niepotrzebny tym bardziej, że zasadny on był przy pozwoleniu sportowym, ale nie kolekcjonerskim, a do tego mamy stanowisko KGP w sprawie wydawania decyzji administracyjnej bez podziału:
  https://i.imgur.com/FKRLtrM.jpg
  7. Opłata skarbowa – skąd wziąć numer konta?
   numery kont do znalezienia na stronie głównie ŻW:
  https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2016/nr%20kont.pdf
  8. Potwierdzenie opłaty skarbowej – czy musi być potwierdzone za zgodność?
   nie ma takiego wymogu, aby zostało ono potwierdzone za zgodność, zwykły wydruk z naszego konta bankowego, który możemy wygenerować w Internecie jest wystarczający.
  9. Ile trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na broń?
   zgodnie z przepisami postępowanie administracyjne trwa 30 dni, ale może zostać przedłużone o kolejne 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – po tym czasie powinna zostać wydana decyzja pozytywna lub negatywna.
  10. Co napisać w uzasadnieniu wniosku o wydanie pozwolenia na broń?
   wzór wniosku jest zamieszczony w poradniku jednakże jakby ktoś chciał coś zmienić to zwyczajnie należy napisać zgodnie z prawdą, że chce się kolekcjonować broń palną ponieważ jest to w zakresie naszych zainteresowań – każdy ma swój powód, ale samo wpisanie „dla mania” nie jest do końca najlepszym pomysłem.
   zacytuję tutaj sam siebie z wątku na jednym z for internetowych:
  Może zwyczajnie napisz dlaczego chcesz kolekcjonować broń palną – prawdę napisz i tyle.

  Chcesz zapewne doskonalić swoją wiedzę na temat uzbrojenia SZ RP jak i państw obcych, a także ćwiczyć posługiwanie się bronią palną w wolnym czasie co przełoży się na utrwalenie jak i umocnienie Twoich osobistych umiejętności strzeleckich co jest przydatne w czasie dalszej służby wojskowej.

  Takie lanie wody można pisać w nieskończoność…
  Nieco inwencji twórczej…
  11. Czy potrzebny jest życiorys?
   jedne OŻW wymagają takowe, a inne z kolei nie. Były przypadki, gdzie ten sam oddział w tym samym czasie przy dwóch postępowaniach od jednego żołnierza wymagał takiego życiorysu, a od drugiego nie.
   wzór życiorysu:
  https://i.imgur.com/FDiLdaK.jpg
  12. Czy jeżeli posiadam patent strzelecki lub inne uprawnienia związane z bronią palną to mam je załączyć do wniosku?
   nie potrzeba załączać patentu strzeleckiego do wniosku o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jednakże nic to nie zaszkodzi tym bardziej jeżeli opiewa on na PKS (Pistolet, Karabin i Strzelbę).
   do wniosku załączamy wszystkie dokumenty jakie uznamy za stosowne, a tym bardziej jeżeli są związane one z bronią palną – może to być służbowy kurs posługiwania się bronią palną, kurs rusznikarza czy mechanika broni strzeleckiej lub kurs z budowy, obsługiwania i eksploatacji danego typu broni np. FB Radom etc. – wszelkie dokumenty zarówno cywilne jak i służbowe są na plus dla nas i świadczą o naszych zainteresowaniach związanych z bronią.
  13. Otrzymałem pismo o zakończonym postępowaniu, ale nie ma tam nic poza tym, o co chodzi?
   otrzymałeś pismo, w którym poinformowano Cię, że zostało zakończone postępowanie – zgodnie z informacją zawartą w piśmie masz na ogół siedem dni na zapoznanie się z aktami sprawy i po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna, która uprawomocni się po czternastu dniach.
   możesz wysłać do OŻW oświadczenie o rezygnacji z zapoznania się z aktami – mimo iż zrobiłeś to we wniosku lub załączyłeś do niego to i tak w większości przypadków chcą chronologii stosownych oświadczeń.
   jednocześnie możesz wysłać informację o tym, że nie będziesz się odwoływał od wydanej decyzji jeżeli jest ona zgodna z wnioskiem strony.
  14. Czy napisać we wniosku deklarację, że posiadam w domu sejf/magazyn do przechowywania broni?
   nie ma takiej potrzeby, a do tego jeżeli nie posiadasz odpowiedniego urządzenia do przechowywania broni czy magazynu broni to oświadczasz nieprawdę.
  15. Kiedy muszę mieć w domu sejf/szafę na broń?
   urządzenie do przechowywania broni w klasie minimum S1 zgodnie z rozporządzeniem MSWiA musisz posiadać z chwilą nabycia broni.
   nie ma żadnego wymogu, abyś musiał posiadać szafę/sejf na broń jeszcze przed wydaniem pozwolenia na broń.
   tak samo nie ma wymogu, abyś posiadał szafę/sejf na broń jeżeli nie kupiłeś jeszcze żadnej broni.
  16. Co mam zrobić po zakupie broni?
   masz 5 dni na dokonanie rejestracji broni – zgodnie z art. 13 ustawy o broni i amunicji.
  17. Jak mogę dokonać rejestracji broni?
   broń możesz zarejestrować osobiście jeżeli masz akurat blisko do OŻW.
   broń możesz zarejestrować listownie na podstawie dowodu zakupu – faktura lub umowa kupna – sprzedaży.
  18. Co muszę dostarczy do OŻW w celu rejestracji broni?
   dowód zakupu broni – faktura ze sklepu lub umowa kupna – sprzedaży broni.
   pismo przewodnie/wniosek o rejestrację, gdzie wymieniasz do jakiego celu chcesz zarejestrować broń, na podstawie jakiej decyzji (jej numer), podać kaliber i numer broni oraz jej typ i rodzaj np. pistolet centralnego zapłonu GLOCK 17, kal. 9 mm (9 x 19 mm PARA) o numerze ABC 1234.
   legitymację posiadacza broni jeżeli już ją posiadasz – nie jest to Twoja pierwsza rejestracja broni.
  19. Kiedy otrzymam legitymację posiadacza broni czyli tzw. czerwoną książeczkę?
   legitymację posiadacza broni otrzymasz listownie po rejestracji pierwszego egzemplarza broni.
  20. Czy mogę kupić i posiadać amunicję do broni palnej do celów kolekcjonerskich?
   mimo tego co twierdził żandarm z jednego z OŻW to jeżeli nie posiadamy w pozwoleniu (decyzji administracyjnej) wyłączenia posiadania amunicji to możemy ją zakupić i posiadać, nie musimy jej kupować na strzelnicy i tam całą zużyć.
   możesz posiadać amunicję do takiej broni jaką aktualnie posiadasz.
  21. Na jakiej podstawie mogę kupić amunicję?
   przy zakupie broni możesz również kupić amunicję do tej broni na podstawie posiadanego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni (tzw. promesa).
   po zarejestrowaniu broni i otrzymaniu legitymacji posiadacza broni ze stosownym wpisem możesz kupić amunicję na podstawie legitymacji posiadacza broni palnej – art. 14 ustawy o broni i amunicji:
  „Art. 14.
  Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.”
  22. Czy mogę nosić broń palną do celów kolekcjonerskich?
   nie bez zgody odpowiedniego organu (art. 10 ust. 8), którym dla żołnierzy jest Żandarmeria Wojskowa (art. 9 ustawy):
  Art. 10 ust. 8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
  Ale spokojnie, możesz tą broń przemieszczać!
  23. Czym w takim razie jest noszenie i czym różni się od przemieszczania?
   zgodnie art. 10 ust. 9 noszenie broni to każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez jej posiadacza:
  Art. 10 ust. 9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.
   w związku z tym (art. 10 ust. 9 oraz ust. 8) nie możesz mieć przy sobie załadowanej broni (czyli broni, w której znajduje się amunicja – dotyczy).
   na podstawie przepisów możesz mieć przy sobie broń w kaburze, ale baz amunicji w broni bo wtedy nie mówimy o noszeniu broni w świetle przepisów, a o jej przemieszczaniu – ważne jest, aby była ona zabezpieczona przed osobami nieuprawnionymi i nie wzbudzała „sensacji” – zdrowy rozsądek jest tutaj konieczny.
  24. Czym jest załadowana broń w świetle przepisów?
   załadowana broń to taka, w której znajduje się amunicja – w magazynku nabojowym podpiętym do broni lub nabój w bębnie lub komorze nabojowej.
   oznacza to, że pusty magazynek może być podpięty do broni jak również to, że załadowany magazynek może być w kieszeni lub torbie.
   dopóki nie ma amunicji w broni nie możemy mówić o tym, że jest ona załadowana.
  25. Czy będąc w służbie kandydackiej jestem zwolniony z egzaminu na broń i podlegam pod OŻW?
   nie, w służbie kandydackiej nie jesteś jeszcze żołnierzem zawodowym, a tacy żołnierze są dopiero zwolnieni z egzaminu na broń oraz podlegają pod OŻW – w związku z czym o pozwolenie występujesz do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji jak osoby cywilne.
  26. Czy kopia opinii służbowej jest konieczna?
   nie, nie jest ona konieczna, ale OŻW często jej wymagają więc lepiej ją od razu dosłać i oszczędzić sobie czasu.
  27. Co w przypadku kiedy nie posiadam opinii służbowej lub takowej nie dostarczę?
   w przypadku kiedy nie dostarczysz opinii służbowej – nie posiadasz jeszcze takowej lub nie chcesz jej dostarczyć to OŻW powinno wystąpić o opinię specjalną do JW, w której służysz – zazwyczaj i tak mimo przedstawienia opinii służbowej zasięgają jeszcze informacji w jednostce – proszą o prostą opinię etc.
  28. Czy mając zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej i przydzieleniu broni służbowej potrzebuję jeszcze wyciąg z rozkazu o przydzieleniu broni?
   sekcja personalna S1 w jednostce raczej bez wglądu do rozkazu dziennego dowódcy kompanii (równorzędnego) nie wystawi zaświadczenia, w którym potwierdzi przydzieleni broni służbowej jeżeli takiego nie zobaczy – oni nie mają sami z siebie wglądu do tego.
   dodatkowo wyciąg z rozkazu o przydzieleniu broni służbowej to dodatkowy dokument, który działa „uspokajająco” na OŻW – kolejny świstek do kolekcji, a teczka robi się grubsza…
  29. Co w przypadku kiedy mam pozwolenie na broń, a zostałem żołnierzem zawodowym?
   powinieneś powiadomić swoje dotychczasowe WPA o zmianie podległości i wskazać stosowne OŻW dla swojego miejsca stałego pobytu – wtedy WPA prześle Twoją teczkę do OŻW i od teraz to oni będą zajmowali się wszystkimi sprawami związanymi z posiadanymi przez Ciebie uprawnieniami i bronią.
  30. Co w przypadku kiedy mając pozwolenie na broń ubywam do rezerwy?
   informujesz swoje OŻW o ubyciu do rezerwy – przedstawiasz stosowne dokumenty jakie otrzymałeś w tej sprawie z sekcji personalnej jednostki – możesz sobie potwierdzić je za zgodność w S1 przy okazji i wskazujesz WPA właściwe dla miejsca stałego pobytu – niektórzy się przeprowadzają w rodzinne strony na drugi koniec kraju więc zasadnym jest to, aby OŻW wiedziało, gdzie wysłać dokumenty – od tego momentu wszystkimi sprawami z posiadanymi przez Ciebie uprawnieniami dotyczącymi broni palnej zajmować się będzie Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji stosownie do miejsca stałego pobytu.
  31. Czy z broni palnej posiadanej przeze mnie do celów kolekcjonerskich mogę korzystać na strzelnicy?
   tak, możesz. Jednakże na strzelnicy powinien być prowadzący strzelanie zgodnie z wzorcowym regulaminem – możesz te uprawnienia zrobić samodzielnie w LOK (PZSS dla samych kolekcjonerów nie przewiduje takich uprawnień), musi być natomiast instruktora bo to dwie różne „instytucje”.
  32. Czy OŻW może robić problemy, że korzystam z broni do celów kolekcjonerskich na strzelnicy?
   odpowiem cytując samego siebie:
  Na takie pytanie odpowiada się wprost:
  – czy kolekcjoner samochodów, zwłaszcza zabytkowych ma je od kolekcjonowania czy jeżdżenia zwłaszcza, że przy obecnych wymogach bezpieczeństwa wiele z nich nie powinna znajdować się na drogach,
  – czy kolekcjoner zegarków etc. może ich używać czy tylko mają sobie leżeć w szufladzie/na półce?
  – czy kolekcjonowanie to również korzystanie z danego przedmiotu?
  – kolekcjonujesz również buty i ich używasz – możesz czy nie?
  Nie ma znaczenia tutaj reglamentacja jednych rzeczy względem innych, które się kolekcjonuje – ustawodawca nigdzie nie zabronił ich używania.
  Do tego w skład Twoich zainteresowań względem broni palnej wchodzi również ich używanie w sposób do jakich zostały zaprojektowane – czynności manualne, strzelanie, ładowanie, rozładowanie itd.
  33. Czy pisać we wniosku, że będę się szkolił i doskonalił swoje umiejętności z posiadanej prywatnie broni do celów kolekcjonerskich – od tego są podobno inne rodzaje pozwolenia?
   a dlaczego miałbyś nie napisać czegoś takiego? Jak najbardziej samodoskonalenie jest wpisane w zawód i obowiązki żołnierza (podnoszenie kwalifikacji) – wynika to również z metodyki szkolenia, gdzie jest wzmianka o samokształceniu.
   Znajomość budowy, zasady działania, rozkładania, składania broni znajdującej się w kolekcji sprawia, że doskonale swoje umiejętności, które są przydatne oraz niejednokrotnie sprawdzane w czasie zawodowej służby wojskowej, na różnego rodzaju zajęciach ze szkolenia ogniowego. W związku z czym posiadanie kolekcji broni palnej i poznawanie jej właściwości zapisuje się w warunkach doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji.
  34. Jestem żołnierzem WOT czy podlegam pod OŻW i jestem zwolniony z egzaminu i badań lekarskich?
   jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym, na etacie w jednostce WOT to tak.
   Pytanie dość ciężkie i odnieść należy się do kilku ustaw:
  – UoBiA – wzmianka o zwolnieniu z egzaminu i wydawaniu pozwoleń żołnierzom zawodowym,
  – ustawa o powszechnym obowiązku obrony,
  – ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – określa kiedy jest się żołnierzem zawodowym.
  W UoBiA nikt nie wprowadził zmian odnośnie WOT, a jest nadal wzmianka o żołnierzach zawodowych.
   jeżeli jesteś żołnierzem WOT, który normalnie pracuje w cywilu, a szkoli się tylko weekendowo to nie, nie podlegasz też pod OŻW tylko pod WPA.
  35. Jak kupić broń palną?
   broń palną możesz kupić od:
   sklepu,
   osoby prywatnej,
   uprawnionej instytucji np. agencji ochrony etc.
  36. Jak kupić broń od osoby prywatnej?
   upewniasz się, że owa broń jest legalna – jej posiadacz ma pozwolenie na broń,
   sprawdzasz numery na broni z tymi w legitymacji,
   spisujesz umowę kupna – sprzedaży broni palnej, pamiętaj, że przy kwocie powyżej 1000 zł opłacasz podatek PCC,
   zostawiasz sprzedającemu zaświadczenie uprawniające do zakupu broni palnej (tzw. promesa) oraz egzemplarz umowy,
   swój egzemplarz umowy (może być kopia) wysyłasz w celu rejestracji do OŻW – masz na to pięć dni.
  37. Mam mieć kontrolę w miejscu przechowywania broni – o co będą mnie pytali i co będą sprawdzali?
   sprawdzeniu zostanie poddana broń: jej stan ilościowy i numerowy, zgodnie z wpisami w legitymacji posiadacza broni,
   sprawdzone zostanie urządzenie do przechowywania broni: czy posiada klasę co najmniej S1 oraz hologram IMP,
   zapytają o kotwienie szafy i tutaj jak już wcześniej opisałem – nie ma takiego wymogu (patrz pismo KGP w tej sprawie), ale dla własnego spokoju lepiej to zrobić,
   zapytają, gdzie są przechowywane klucze i odpowiedź tutaj jest jedna i prosta: poza dostępem osób nieupoważnionych,
   zapytają, gdzie przechowujesz zapasowe klucze i odpowiedź tutaj jest taka sama: poza dostępem osób nieupoważnionych i niestety nie mogę tego panu powiedzieć bo nie jest pan upoważniony do tego, abym mógł zdradzić taką informację,
   mogą zadawać różne podchwytliwe pytania z cyklu czy NOSISZ broń, czy ktoś z rodziny ma dostęp do kluczy itp.
   przede wszystkim powoływać się na przepisy obowiązującego prawa, a przy wszelkich twierdzeniach, że jest inaczej prosić o podstawę prawną – akty prawne można teraz w telefonie bez żadnych problemów na bieżąco sprawdzić!
  38. Mam mieć wizytę dzielnicowego/żandarma na wywiadzie środowiskowym, o co może pytać?
   z pewnością zapyta się żony/męża/współmieszkańców czy: nie awanturujesz się, nie nadużywasz alkoholu lub innych substancji, nie bijesz żony/męża, nie masz zatargów z sąsiadami itp.,
   zapyta również żony/męża/współmieszkańców czy nie mają nic przeciwko broni, czy zdają sobie sprawę z tego, że to kosztowne hobby (jakby o tym wiedział czy komuś do portfela zaglądał),
   zapyta czy masz już szafę na broń – nie musisz jej mieć,
   zapyta czy znasz przepisy odnośnie przechowywania broni – będzie zadawał nieco podchwytliwych pytań typu czy możesz kupić samoczynną, co chcesz sobie kupić, komu możesz dać klucz od szafy itp.
   potem pójdzie do sąsiadów i zapyta jakim sąsiadem jesteś, czy nie masz zatargów, nie awanturujesz się, nie nadużywasz alkoholu itp.
   sąsiadom nie powinien powiedzieć w jakieś sprawie przeprowadza wywiad, ale jakby dociekliwy sąsiad lub sąsiadka pytali to odpowiedzieć należy, że to wywiad środowiskowy do poświadczenia bezpieczeństwa, wie pan/pani takie przepisy i sprawdzają wszystko dokładnie…
  39. OŻW chce, abym skorzystał z wzoru wniosku z ich strony.
  jak już napisałem wcześniej: jest to wniosek z podziałem, który ogranicza rodzaje broni jaką możemy posiadać (pozwolenie z podziałem) – ich wniosek nie jest nigdzie umocowany prawnie!

  Nie ma żadnej konieczności korzystać z ich wzoru i ograniczać swoje pozwolenie.

  Jeżeli będą nalegali o skorzystanie z ich wniosku to poproście o podanie podstawy prawnej na piśmie – na telefon takich rzeczy się nie załatwia!
  Nie dostaniecie takowej podstawy i nic się nie stanie jak nie skorzystać z ich wzoru.

  • Ten wątek został zmodyfikowany 5 miesiące przez Avatar LARPAK.
  • Ten wątek został zmodyfikowany 5 miesiące przez Avatar LARPAK.
  • Ten wątek został zmodyfikowany 5 miesiące przez Avatar LARPAK.
  #119745
  Avatar
  Oso

  Jestem w trakcie procedury uzyskania pozwolenia kolekcjonerskiego, jako żołnierz zawodowy w skrócie:
  1. Zapisz się do Braterstwa.
  2. Powiadom o tym dcę JW.
  3. Zgromadź dokumenty – wyciągi z rozkazów o przydziale broni służbowej, zaświadczenie, że jesteś żołnierzem zawodowym (warto zadzwonić do swojego Oddziału ŻW i spytać, czy np.: wystarczy wyciąg o objęciu obowiązków itp), kopię opinii służbowej potwierdzonej za zgodność w S-1/Personalej, dokumenty z Braterstwa (statut i zaświadczenie o członkowstwie), dowód wpłaty opłaty administracyjnej (na konto swojego oddziału ŻW- dane są w internecie na stronie ŻW https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/pl/95.html), dwa zdjęcia,oświadczenie o miejscu zamieszkania/przechowywania broni, kopia dowodu osobistego.
  4. Napisz wniosek do właściwego Komendanta ŻW (zamieszkanie), podłącz powyższe dokumenty i ślij.
  5. Spokojnie czekaj, teraz działa ŻW: mogą zwrócić się do JW o opinię o Tobie, przeprowadzą wywiad środowiskowy, ewentualnie napiszą co jeszcze musisz dołączyć – ja musiałem napisać oświadczenie, że nie jestem karany, nie jestem nałogowcem i chorym psychicznie;-) – czyli spełniam warunki zgodnie z UBOiA. Lepiej się skontaktować, z ŻW , ponieważ można to oświadczenie dołączyć do wniosku, będzie krócej.
  6. Czekać. Nie denerwować się. Ja trafiłem na profesjonalistów( Żagań i Wrocław), którzy w miłej atmosferze prowadzą moje postępowanie.
  W razie pytań – z chęcią pomogę.
  Mogę potwierdzić tylko, że korzystając z powyższego poradnika, łatwo można przejść przez procedurę.

  #119746

  ostatnio pytał się kolega jak może zrobić pozwolenie jeśli jest żołnierzem TSW? Sądzę że podlega cywilnej procedurze ale może się mylę. Jak to jest dla TSW ?

  #119763
  Avatar
  Oso

  TSW – Ustawa mówi o żołnierzach zawodowych……

  #119781

  I jeszcze ciekawostka dla żołnierzy: podczas kontroli warunków przechowywania broni ŻW wymaga kotwienia sejfu. Wg nich żołnierzy obowiązuje dokument zwany normą obronną. Nie miałem jeszcze kontroli więc nie wiem o jaki konkretnie dokument chodzi ale kilku kolegów już taką kontrolę miało i wymagano od nich kotwienia sejfu.

  #119847

  Trzeba pamiętać że żołnierzy dotyczy też decyzja nr 143/MON z 9.05.2016
  Decyzja tutaj

  #119903
  #120086

  A ja zapytam o co innego, korzystając z tematu : Co się się dzieje w sytuacji kiedy zmieniam resort?(MSW–>MON) Mam informować WPA i oni przekazują moją dokumentacją dot. pozwolenia itp. Ktoś przechodził to?

  #120109

  W przypadku zmiany podległości OŻW <=> WPA należy powiadomić właściwy organ pod, który podlegaliśmy o zmianie naszego „stanu” podległości służbowej.

  Jeżeli pozwolenie otrzymaliśmy w cywilu, nasza podległość była pod WPA np. Wrocław to do tego WPA powinniśmy wysłać:
  – informację o zmianie podległości w związku z rozpoczęciem zawodowej służby wojskowej (służba kandydacka np. w WAT, AWL itp. nie łapie się pod to bo nie jesteśmy wtedy żołnierzem zawodowym)
  – potwierdzoną (najlepiej) kopię rozkazu personalnego/kontraktu

  Dane OŻW jest determinowane miejscem stałego pobytu, a nie miejscem służby – jednakże możemy określić nasze miejsce stałego pobytu jako miejsce służby skoro się przeprowadziliśmy.

  #120917

  Wykorzystałem wszystkie promesy na broń palną, chciałbym poszerzyć swoją kolekcję. Co teraz muszę zrobić?

  #120923

  Praktyką zarówno przy rozszerzaniu pozwolenia sportowego jak i kolekcjonerskiego utarło się to, że OŻW traktują rozszerzenie w trybie art. 155 KPA jako nowe postępowanie i wymagają wszystkich dokumentów od nowa.

  Co jest dla mnie dziwne bo przecież w SEW online mogą sobie sprawdzić czy ktoś jest żołnierzem, a tym bardziej zaświadczenie o pełnieniu służby mogliby sobie darować bo przecież mamy już pozwolenie na broń, a nasza teczka jest u nich. No, ale logiki się tutaj nie ma co doszukiwać.
  Najlepiej dokładnie zapytać w swoim OŻW bo może mają inne podejście.

  Musisz napisać wniosek ponownie, nie uiszczasz żadnej opłaty.
  Jeżeli masz jakiś dziwny podział w pozwoleniu to jednocześnie możesz go sobie znieść.

  Przygotuj się na kontrolę przechowywania broni bo przy rozszerzeniu to robią.
  Raz zrobili mi wywiad środowiskowy, a raz nie.
  Na wywiad przyjechał żandarm, który myślał, że dopiero robię kwity i chciał mnie nieco straszyć jeszcze przez telefon, ale niestety mu nie wyszło jak mu powiedział, że pozwolenie to już mam od kilku lat. Na próbie podchwytliwych pytań to sam poległ bo w przepisach to się tylko orientował po macoszemu… Ty jako posiadacz pozwolenia powinieneś wiedzieć więcej od niego!

  #120925

  Mam podział na rodzaj broni, mysle ze zniesienie owego podziału pozwoliłoby uwolnić dodatkowe dwie promesy.
  Zadzwonie do OŻW w Krakowie i poinformuje co przykazali, może komuś przyda sie.

  #123487

  Świeżo po 11.11 została dostarczona mi decyzja na broń kolekcjonerską. Dzięki LARPAK za ten poradnik! Ze swojej strony dopowiem, że wysłałem do ZW absolutne min. dokumentów jakie tylko jest wymagane z listy www ZW.
  Czyli;
  1. Wyciąg z rozkazu dowódcy pododdziału o przydzieleniu broni służbowej
  2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 242 zł, tytułem –
  „pozwolenie na broń ” na konto podane na stronie właściwego oddziału ŻW :
  3. Dwa zdjęcia w formacie 3×4 cm – w ubiorze cywilnym.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.
  6. Inne dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej
  wydanie pozwolenia na broń we wskazanym celu

  #133796

  „Podanie o wydanie pozwolenia na broń prywatną” takie coś jest na stronie żandarmerii z Gliwic, muszę to dołączyć też?

  #133799

  Przy edycji pierwszego postu coś chyba przeskoczyło.

  Nie korzystaj z wniosku nanstronie ŻW bo jest to wniosek z ograniczeniami/podziałem.

  Wzór masz w pierwszym poście.

  Zasadniczo korzysta się tylko z dwóch dokumentów ze strony ŻW i oba są podane w poradniku.

  #137603

  Dokumenty wysłane, dzisiaj telefon, abym wysłał uzupełnienie uzasadnienia, co jeszcze kolekcjonuje, jakieś naszywki, berety, od kiedy interesuję sie kolekcjonowaniem w ogóle itp. No i wymienić konkretnie 10 egzemplarzy jakie chcę kupić, oraz dopisać że nie ubiegm się o broń samoczynna…..
  Mówienie, że w ustawie nie ma wymogu, aby konkretnie wymieniać jaki egzemplarz, nic nie wnosi.
  Ps. Mazowiecki oczywiście.

  #137626

  Poproś o wysłanie tego co masz ująć i dosłać na piśmie bo nie bardzo wiesz jak się masz do tego odnieść, a tak to będzie w „odpowiedzi na pismo z dnia…”.

  Napisałeś wniosek tak jak tutaj we wzorze?

  #137647

  Tak jak we wzorze, plus dopisalem ze chcę doskonalić swoją wiedzę na temat uzbrojenia, ćwiczyć posługiwanie sie bronią palną w wolnym czasie itd.

  Pani powiedziała, że napisałem wniosek o broń do celów kolekcjonerskich, więc muszę wykazać wszystko związane z kolekcjonerstwem. Co, kiedy i od kiedy kolekcjnonuje. Wymienić co juz kolekcjonuje.

  Oczywiście wyślą pismo do mnie o uzupełnienie uzasadnienia, ale aby przyspieszyć, to mi powiedziała przez telefon czego brakuje, jak to ujęła „aby nie tracić czasu”.
  Wspomniała również, że nie użyłem ich wniosku.

  #137957

  1. Ustawowym warunkiem jest przynależność do stowarzyszenia o charakterze kooekcjonerskim.
  2. Ich wzór wniosku nie jest nigdzie prawnie uregulowany więc mogą sobie pogadać.
  3. Wypisz im całą listę broni jaką znajdziesz w internecie – oczywiście w wersji samopowtarzalnej.
  4. Zbiór broni jaką chcesz i będziesz kolekcjonował jest zbiorem otwartym i nie sposób określić co dokładnie znajdzie się w Twojej kolekcji.
  5. Poczekaj na pismo – nie musiałeś za dzieciaka jeździć konno na motocyklu czy nartach, aby zająć się tym teraz.

  #138051

  Witam,kompletuje właśnie wszystkie dokumenty potrzebne do OŻW, w JW mam przydzielone 5,56 beryl (typ c) to na jaki rodzaj broni OŻW wystawi pozwolenie ( jeśli przyjdzie pozytywne) wzory wnioskow brałem z poradnika ;)

  #138055

  Pozwolenie jest na „broń do celów…”, a nie na poszczególny rodzaj broni. OŻW wystawi pozwolenie do takiego celu o jaki wnioskujesz. Na kolekcjonerkę możesz kupić praktycznie każdy rodzaj broni oprócz samoczynnej.

  #138090
  Avatar
  Oso

  Całe szczęście ŻW ma inny punkt widzenia niż WPA. Jak piszą poprzednicy, cel kolekcjonerski jest ważny a nie daną grupa ( karabiny, pistolety CZ etc). Chyba, że sam we wniosku się ograniczysz:-). Pisać i czekać:-).

  #138358

  Żandarmeria chce żeby dosłać jaka broń chcę kolekcjonować według ich wzoru na stronie. Mogę określić 6szt (chciałem 10 w wniosku).

  #138367

  Wyślij im sporą listę broni oraz:
  – zaznacz, że zbiór broni kolekcjonerskiej nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym jak w uzasadnieniu wniosku już wspomniałeś,
  – w związku z powyższym chcesz kolekcjonować broń bocznego zapłonu, centralnego zapłonu oraz gładkolufową i nie jesteś w stanie określić ile jakich modeli/typów/rodzajów każdego z powyższych znajdzie się w Twojej kolekcji,
  – wyślij pismo o braku konieczności pozwolenia z podziałem – jest na pierwszej stronie.

  Dzisiaj lub jutro poradnik zostanie przeze mnie zredagowany.

  #138622

  Dostałem dwa pisma, niestety nie jest wymienione konkretnie w czym jest problem.

  „Po analizie dokumentów…. przedstawione w sprawie dowody przemawiają za częściowym uwzględnieniem Pana wniosku w zakresie ilości wnioskowanej broni, z uwagi na brak uzasadnienia posiadania dziesięciu sztuk broni palnej. W związku z powyższym proszę o dostarczenie przedmiotowego uzasadnienia(zgodnie z telefonicznym omówieniem). Jednocześnie informuję, iż nie przedstawienie ww. okoliczności lub wspomnianych dokumentów w określonym terminie, będzie skutkowało rozpatrzeniem sprawy na podstawie posiadanych materiałów.”
  „…. zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie, czy dotyczy on również broni samoczynnej zdolnej do rażenia celów na odległość.
  …. w przypadku ubiegania się przez Pana o pozwolenie na broń palną samoczynną zdolną do rażenia celów na odległość w celu kolekcjonerskim,w tym zakresie zostanie wydana decyzja odmowna.
  … Jednocześnie w oparciu o art. 35 paraf 3 kpa, informuję, że przewidywany termin zakończenia sprawy, jako szczególnie skomplikowany, przewiduję się na… i tu te 60 dni.”

  #138626

  Od końca:
  – 60 dni to norma z tego co zauważyłem,
  – przedstaw lepiej dokładnie co jest w piśmie – najlepiej wstaw skan (może być na PW),
  – nic na telefon – jesteś pewien dokładnie co telefonicznie ustalałeś – należało zaznaczyć, aby wszystkie wątpliwości z ich strony zostały zawarte w piśmie,
  – w odpowiedzi przedstaw, że nie ubiegasz się o broń samoczynną, a z praktyki jaką przedstawiają OŻW w sprawie wydawania pozwoleń w całym kraju wynika, że takich pozwoleń nie udzielają i decyzja administracyjna zawiera jej wyłączenie, w związku z czym uznałeś to za pewnik,
  – wyślij sporą listę broni jaka Cie interesuje – zgodnie z opisem powyżej, który został poprawiony o kilka różnych pytań z tego wątku i zostanie niebawem przeniesiony do pierwszego postu,
  – jak to brak uzasadnienia wniosku co do posiadania takiej ilości broni? – przecież uzasadnienie jest – czyżby wniosek zamieszczony przeze mnie w internecie został przez OŻW rozpracowany i zaczynają się czepiać czegoś co w nim jest, czy to tylko ten oddział ŻW czy też może zmieniłeś nieco wniosek?

  #138643

  Przedstawiłem najważniejsze rzeczy z pisma.
  Z rozmowy telefonicznej zrozumiałem że wyśle mi pismo, co ma zawierać uzupełnienie uzasadnienia, tak nie uczyniono, widocznie jest to ich myk, nie mogą oficjalnie napisać aby sie ograniczyć, to omawiają telefonicznie i każą pisać na tak zwane „własne życzenie – ograniczenie”

  Mam wymienić konkretnie 10 egzemplarzy o jakie się ubiegam, jak podam listę to nie będzie to powodem zakończenia postępowania na moją niekorzyść?

  Wszystko poszło PW do zapoznania.

  #138644

  Wysłałem Ci odpowiedź na ich pismo na PW.

  Lista broni jaką chcesz kolekcjonować ma zawierać nawet i 300 pozycji z dopiskiem oraz inne – tylko po to, aby ktoś nie mógł zarzucić Ci, że kupiłeś coś czego nie ma na liście.

  Owe ustalenia telefoniczne to zwykły myk – nie powołasz się na to jak i oni nie – dlatego na PW masz konkretne już pismo stworzone, które nakazuje im określenie tych ustaleń oraz kryteriów jakie decydują o wydaniu pozwolenia.

  Tym pismem przetrzesz szlaki dla pozostałych.

  #138645

  Jeśli chodzi o tematy poruszone to zwłasnego doświadczenia napiszę parę uwag.

  Nie zalecam wymieniania konkretnych typów broni we wniosku, chyba, że się uprą. Do komendanta OŻW pisałem o 10 szt – 6 centralnego, 2 – bocznego i 2 – broń gładkolufowa. Żałuję że tak skromnie bo koledzy dostawali na 15 szt. Teraz po rozszerzeniu niektórzy mają łącznie 30 szt. Zresztą co to za „kolekcja” składająca się z 10 szt – moim zdaniem z tej ilości nie da się zbudować niczego sensownego jeśli interesuje nas np. dana formacja lub okres. Dodatkowo jeżli w kolekcji ktoś nastawia się na naprawdę wartościowe egzemplarze kolekcjonerskie z których szkoda często strzelać to należy wziąć pod uwagę rezerwację dwóch-trzech promes na sprzęt do intensywnych działań na strzelnicy. W każdym bądź razie szybko można się przekonać, że 10 to za mało, bo prawidło kolekcjonerskie mówi: „każda szafa jest za mała” i dlatego warto próbować uzyskać więcej.

  Jeśli chodzi o rodzaj broni etatowej w jednostce jaką kto posiada to nie powinno to mieć związku z tym na co pozwolenie zostanie udzielone. Wymóg jest taki, że broń etatową trzeba mieć. Do wniosku dołączyłem pismo od szefa jaką mam przydzieloną broń, a w samej prośbie wymieniłem wszystkie typy jakie miałem przydzielone w przeszłości lub byłem przeszkolony – od pistoletu po granatnik przeciwpancerny (dla większego wrażenia ;)).

  Co do oświadczeń o byciu zdrowym na umyśle – żądanie kwitu jest niedorzecznością. Po pierwsze żołnierz przechodzi badania okresowe w tym u psychologa, po drugie panowie z ŻW mają wgląd do systemu informatycznego NFZ i wizyta u psychiatry jest tam zarejestrowana.

  #138647

  @Fidelis napisał:

  Do komendanta OŻW pisałem o 10 szt – 6 centralnego, 2 – bocznego i 2 – broń gładkolufowa.

  Sam się ograniczyłeś we wniosku bo od 2014 (a może i wcześniej) OŻW wydają pozwolenia kolekcjonerskie bez podziału chociaż ciągle próbują go forsować.
  Dlatego wysyła się im stanowisko KGP o braku konieczności podziału.

  @Fidelis napisał:

  Co do oświadczeń o byciu zdrowym na umyśle – żądanie kwitu jest niedorzecznością.

  Jest skróceniem procedury wydania pozwolenia – sam miałem takowe przedłużane przez brak zwrotki z NFZ.
  Koledze wyszło, że się „leczył” po wypadku związanym ze służbą wojskową i też musiał napisać stosowne oświadczenie.

  @Fidelis napisał:

  Po pierwsze żołnierz przechodzi badania okresowe w tym u psychologa,

  Z tego co kojarzę to badania okresowe nie zawierają psychologa – może masz na myśli badania psychologiczne dla kierowców, ale to nie „każdy żołnierz”.

  @Fidelis napisał:

  po drugie panowie z ŻW mają wgląd do systemu informatycznego NFZ i wizyta u psychiatry jest tam zarejestrowana.

  Nie, nie mają – na jakiej podstawie twierdzisz, że mają?
  Jakby mieli to nie przedłużaliby z tego powodu postępowania czekając na zwrotkę z NFZ.
  W systemie NFZ rejestrowane są tylko wizyty na fundusz, a prywatne wizyty ne są ewidencjonowane.
  Stąd też oświadczenie jest ułatwieniem.

  #138648

  @LARPAK

  ad.1 Taki był wymóg. Nie przechodzi wniosek bez rozróżnienia;
  ad.2/3 Nie będę się upierał, w mojej służbie przechodzą wszyscy regularnie przez psychologa, w każdym bądź razie OŻW przy wniosku nie wymagało;
  ad.4 Wszyło w czasie innego rodzaju postępowania prowadzonego wobec podwładnego. Być może panowie rozpatrujący omawiane wnioski bezpośrednio nie mają dostępu, ale ogólnie ŻW czy SKW ma taką możliwość. W każdym bądź razie od nas nikt nie chciał żadnych zaświadczeń.

  #138654

  @Fidelis:
  Ad. 1. Kilkanaście wniosków i decyzji, które prowadziłem osobiście w różnych OŻW przeczy temu co napisałeś. W 2011 roku otrzymałem decyzję sportową bez podziału, w 2014 kolekcjonerską bez podziału, a później rozszeżenia kolekcji jak i sportu i mimo chęci OŻW o stworzenie podziału takowego nie dostałem bo nie o to wnioskowałem + podparcie się pismem z KGP.

  Ad. 2/3. U mnie nie, ale co kraj to obyczaj.
  U mnie OŻW też nie wymagało jak przy kilku kolegach, ale powiedzieli, że jak nie dostaną zwrotki z NFZ to przedłużą postępowanie, ale można napisać oświadczenie – zgadnij co trwa krócej.

  Ad. 4. SKW może ma, ale OŻW występuje z wnioskiem o sprawdzenie – stąd częste opóźnienia. Raz to idzie szybko a raz wolno. Zależy kto kogo zna – pewne sprawy potrafią załatwić szybko, a inne się wloką jak robi to ktoś inny – pewnie w logistyce swojej JW też znajdziesz takich ludzi co z WOG’ami załatwiają sprawy na telefon, a inni czekają.
  W związku z czym ciężko mi stwierdzić jak to było u Ciebie, ale z moich obserwacji wynika, że właśnie przez sprawdzenia w NFZ z automatu piszą o tym, że postępowanie będzie trwało 60 dni jako sprawa szczególnie skomplikowana.

  #138808

  Trochę uporządkowałem wątek. Dobra robota, LARPAK, tak trzymaj.

  #138820

  @LARPAK Jeśli chodzi o nasz OŻW to wszystkie wnioski napisane bez podziału ostatnio kończyły się telefonem o konieczności wyszczególnienia poszczególnych rodzajów. Z tego co się dowiedziałem dostali jakieś wytyczne. Pozdrawiam.

  #138821

  A przedstawił im ktoś stanowisko KGP?
  Dowiedział się jakie to wytyczne i jaka jest ich podstawa?

  Nawet policja kolekcjonerskie wydawała bez podziału, a stanowisko o jego zniesieniu dotyczyło pozwoleń sportowych.

  Wymyślone wytyczne, do których nie można się odnieść i nie mają umocowania prawnego są tylko wymysłami.

  #139170

  Przyszło pismo do jednostki o wydanie opinii.
  Przy rozmowie z porucznikiem pytał się mnie po co mi to jak z takim pozwoleniem nie kupię amunicji i nie będę mógł strzelać na strzelnicy, tylko mogę to trzymac w domu.

  #139172

  Jakim porucznikiem – swoim dowódcą czy z OŻW?
  Jak z dowódcą to należało go uświadomić, a najpierw to zapytać na podstawie czego tak twierdzi, ale tutaj sami musimy znać przepisy.
  Możesz zawsze przytakiwać, a i tak wiedzieć swoje.

  #139192

  Dowódca, nie będę się kłócić, ważne żeby dobrze opiniował ;)

  #139201

  Nie mówię o kłóceniu się a o uświadomieniu mu pewnych spraw, ale przytakiwanie i siedzenie cicho byle było dobrze jest OK.
  Dostarczyłeś im kopię opinii służbowej?

  #139205

  Tak to już jest z tymi 25letnimi pporkami po gimnazjum

  #139214

  Dostarczyłem, ale i tak napisali do jednostki.

  #139220

  Na ogół tak robią, ale nie zawsze – dostarczenie opinii służbowej pomaga, ale czasami i tak wnioskują o wydanie opinii.
  Ważne, że procedura ruszyła i teraz tylko czekać.

  #139336

  Podczas postępowania chlopaki z ŻW umówili się ze mną że przyjdą w czwartek. Przyszli w piątek bez zapowiedzi. Akurat mnie nie było. (pojechalem po robocie po dzieciaki do szkoły. Trwało to ok.20 min) panowie zdążyli wypytać żonę co o moim pozwoleniu na broń myśli.

  Pozwolenie wlaśnie nabiera mocy.

  #139814

  Pamiętajcie , że żołnierz ma obowiązek powiadomienia dowódcy JW o przynależności do stowarzyszenia.

  Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  Stan prawny aktualny na dzień: 12.03.2019r.

  Art. 107. sł. żołn. zawod.
  Przynależność żołnierza zawodowego do stowarzyszenia lub innej organizacji
  1. Żołnierz zawodowy pisemnie informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe, o swojej przynależności do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej.
  2. Przynależność żołnierza zawodowego do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej.
  3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być przez Ministra Obrony Narodowej zawieszone lub cofnięte, jeżeli wymagają tego względy ochrony informacji niejawnych oraz potrzeby Sił Zbrojnych.
  4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, z uwzględnieniem danych, jakie powinien zawierać wniosek żołnierza zawodowego.

  #139852

  Jest o tym w poradniku.

Wyświetla 45 wpisów z 49

Musisz się zalogować, aby móc pisać.

do góry ↑