MCS ukrywa umowy najmu strzelnicy

Po raz kolejny Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław odmówiło udostępnienia umów najmu strzelnicy. MCS ma ustawowy obowiązek przekazywać tego typu informację publiczną, jednak od tygodni ignorują nasze wnioski, próbując ukryć stosowanie podwójnych standardów na strzelnicy przy al. Paderewskiego 35.

Proszę Was o pomoc w tej sprawie. Zajmie tylko sekundę, a pomoże nam rzucić więcej światła na dziwne i skrywane zachowania zarządcy miejskiej strzelnicy.

Wiemy, że MCS nieuczciwie faworyzuje Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia, o czym pisaliśmy szeroko w poprzednim wpisie naszej serii o działaniach MCSu na strzelnicy. Jednak nie mamy pełnego obrazu: MCS widząc nasze zainteresowanie strzelnicą przesyła zdawkowe, wymijające odpowiedzi, które wymagają licznych dopytań i kolejnych wniosków. Celowo utrudnia się Wrocławianom uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostki gminnej, a zwłaszcza decyzji mających duży wpływ na przepływy finansowe i możliwości korzystania z obiektu.

W dniu 04.06.2018, chcąc uzyskać podgląd w podpisywane przez MCS umowy najmu — a niektóre z nich są bardzo ciekawe, co będziemy opisywać niedługo — wysłałem do MCS Wrocław następującego maila:

===================
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

umów użyczenia, udostępnienia, najmu lub dzierżawy strzelnicy przy al. Paderewskiego 35 obowiązujących w okresie od 01.03.2015 do dnia obecnego. To znaczy umów, które trwały i były ważne w przynajmniej jednym dniu zawierającym się w tym przedziale czasowym, niezależnie od daty ich podpisania, rozpoczęcia, czy zakończenia, ani długości trwania. W tym umowy bezterminowe, nieposiadające daty zakończenia lub stale przedłużane.

W przypadku gdy jakaś umowa posiada aneksy, załączniki lub inne integralne części (niezależnie od daty ich stworzenia, podpisania lub dołączenia), także proszę o przesłanie kopii tych dokumentów.

Odpowiedź powinna zawierać umowy (wraz z aneksami i wszelkimi załącznikami), które spełniają dowolny z poniższych warunków:
1. rozpoczęły się przed dniem 01.03.2015, a zakończyły po 01.03.2015,
2. rozpoczęły się w dniu 01.03.2015 lub po nim i zakończyły po dniu 01.03.2015 (niezależnie od długości trwania umowy),
3. rozpoczęły się po dacie 01.03.2015 i jeszcze się nie zakończyły.

Proszę o przesłanie tych danych elektronicznie na adres mailowy, z którego piszę.
===================

Wcześniej inna osoba wysyłała do MCSu podobny wniosek (zobacz historię) i MCS najpierw udawało, że nie rozumie co znaczy zakres dat, a kilka tygodni później nie mogli odpowiedzieć, bo „nie mają umów najmu, tylko użyczenia”. W ten sposób zarządca stara się ukryć niewygodne dla siebie umowy.

Ponowiłem wniosek, bo brak umiejętności czytania ze zrozumieniem i bezczelne zachowanie nie stanowią żadnej obrony przed ustawą o informacji publicznej. W odpowiedzi otrzymałem dzisiaj informację że MCS „w przedmiocie udostępnienia kopii umów dotyczących strzelnicy przy al. Paderewskiego 35 od dnia 3 maja 2015 r. informuje, iż opisywane umowy najmu, użyczenia, udostępnienia i dzierżawy dostępne są do wglądu w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu terminy wizyty”.

Czyli MCS nie pokaże umów, „bo nie”. Bo można prosić o audiencję w urzędzie, żeby zobaczyć coś, co urząd ma ustawowy obowiązek udostępnić każdemu w dowolnej formie. Tak jednostka Gminy Wrocław próbuje tresować mieszkańców, którzy są ciekawi na jakiej podstawie znajomi decydentów są stale faworyzowani.
Rzecz jasna ten mail będzie skutkował kolejną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo MCS od dawna niewiele sobie robi z prawa obywateli do kontrolowania zachowań finansowanych z pieniędzy publicznych. Kontrola w MCSie jest niezbędna i właśnie Wrocławianie muszą ją rozpocząć. Chcemy zmusić miasto do dogłębnej weryfikacji zachowania osób decyzyjnych w MCSie.

Jak możesz pomóc?
Wyślij na adres MCSu sekretariat@mcs.wroc.pl identyczny wniosek o udzielenie informacji publicznej. Skopiuj treść, wklej do maila, podpisz go swoim imieniem i nazwiskiem i prześlij do MCSu. Urząd ma obowiązek udzielić pełnej informacji w ciągu 14 dni.
Po wysłaniu maila napisz pod tym wpisem komentarz z datą wysłania.

Jeśli zobaczą kilkanaście podobnych wniosków do zainteresowanych, nie będą mogli udawać że sprawa jest nieistotna dla Wrocławian.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że w zestawieniu faktur za użytkowanie obiektu od stycznia do czerwca 2018 roku, które otrzymaliśmy z MCSu na wniosek o informację publiczną, brak faktur dla Bractwa Kurkowego. Czy MCS nie wystawia żadnych faktur za użytkowanie strzelnicy w 2018 roku dla Bractwa Kurkowego, czy tylko nie przekazano nam części dokumentów? Obie odpowiedzi niosą ze sobą niepokojące wnioski dla zasadności działań zarządcy.

Odpowiedź MCSu na kilkadziesiąt naszych wniosków:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia kopii umów użyczenia, udostępnienia, najmu lub dzierżawy dotyczących strzelnicy przy al. I. J. Paderewskiego 35 od dnia 1 marca 2015 r. informuje, iż nie ma technicznej możliwości realizacji wniosku w sposób wskazany tj. wysłanie skanów dokumentów, z uwagi na fakt, iż umowy na udostępnianie obiektów są umowami zbiorczymi. Powyższe oznacza, iż dany podmiot rezerwując obiekty będące w zarządzie MCS Wrocław, dokonuje rezerwacji na wybrane przez siebie obiekty w ramach tej samej umowy. Ta forma umowy nie jest weryfikowana przez system przedmiotowo, tj. poprzez nazwanie jej jako umowy na strzelnicę, a jedynie podmiotowo, czyli jaki podmiot zawarł umowę na różne obiekty. Co więcej, zmiana rezerwacji w danym obiekcie czy zmiana obiektu nie wymaga aneksu do umowy, a rozliczana jest w formie zbiorczego załącznika, na podstawie którego wystawiane są faktury. Z powyższego wynika, iż żądana przez Pana informacja wymaga weryfikacji ok. 400 umów i dokumentów z nimi powiązanych, czyli w istocie stanowi informacje przetworzoną wymagającą uzasadnienia szczególnego interesu społecznego do jej uzyskania, co uzasadnia zmianę formy udostępnienia danych poprzez wgląd do dokumentów w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, przy uwzględnieniu faktu, iż niektóre dokumenty zawierające dane osobowe chronione zostaną poddane anonimizacji, przed ich udostępnieniem do wglądu.

Z poważaniem

Marcin Janiszewski
Rzecznik Prasowy

MCS nie wie, jakim podmiotom udostępnia strzelnicę. Zatem nie tylko nie prowadzą ewidencji kryteriów cennikowych, nie zapisują też kalendarzy rezerwacji obiektu, ale nawet nie wiedzą jakie podmioty mają podpisaną umowę na korzystanie ze strzelnicy. Z powodu swojego bałaganu nie są w stanie przekazać kopii umów.

Poprosimy w tej sprawie o radę Stowarzyszenie Watchdog Polska, które specjalizuje się w krnąbrnych instytucjach próbujących chować swoje działania przed publiczną weryfikacją.

82 thoughts on “MCS ukrywa umowy najmu strzelnicy

 1. AvatarMozdyn

  Też dostałem odpowiedź – standardowe „na drzewo nr. 5”. Przypuszczam, że wszystkim odpowiedzą to samo więc nie będę Prezesa spamował (chyba że chce, to proszę o info). W skrócie: burdel mają w papierach i musieliby posprzątać, a nie widzą ku temu szczególnego interesu społecznego. Wiec jak chcę to mogę sobie przyjść i do woli się w tym burdlu pławić – i tak nic nie znajdę.

 2. AvatarPiternet

  Do mnie również przyszła odpowiedź, że po umówieniu i po anonimizacji można sobie popatrzeć. A może wprost zawnioskować o zestawienie wykorzystania strzelnicy z datami, godzinami i zastosowanymi stawkami dla Bractwa Kurkowego? Wtedy nie będą mogli „niechcący” pominąć części informacji.

 3. AvatarGroosheck

  Odpowiedź pewnie taka sama jak i u mnie?:

  Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia kopii umów użyczenia, udostępnienia, najmu lub dzierżawy dotyczących strzelnicy przy al. I. J. Paderewskiego 35 od dnia 1 marca 2015 r. informuje, iż nie ma technicznej możliwości realizacji wniosku w sposób wskazany tj. wysłanie skanów dokumentów, z uwagi na fakt, iż umowy na udostępnianie obiektów są umowami zbiorczymi. Powyższe oznacza, iż dany podmiot rezerwując obiekty będące w zarządzie MCS Wrocław, dokonuje rezerwacji na wybrane przez siebie obiekty w ramach tej samej umowy. Ta forma umowy nie jest weryfikowana przez system przedmiotowo, tj. poprzez nazwanie jej jako umowy na strzelnicę, a jedynie podmiotowo, czyli jaki podmiot zawarł umowę na różne obiekty. Co więcej, zmiana rezerwacji w danym obiekcie czy zmiana obiektu nie wymaga aneksu do umowy, a rozliczana jest w formie zbiorczego załącznika, na podstawie którego wystawiane są faktury. Z powyższego wynika, iż żądana przez Pana informacja wymaga weryfikacji ok. 400 umów i dokumentów z nimi powiązanych, czyli w istocie stanowi informacje przetworzoną wymagającą uzasadnienia szczególnego interesu społecznego do jej uzyskania, co uzasadnia zmianę formy udostępnienia danych poprzez wgląd do dokumentów w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, przy uwzględnieniu faktu, iż niektóre dokumenty zawierające dane osobowe chronione zostaną poddane anonimizacji, przed ich udostępnieniem do wglądu.

  Z poważaniem

  Marcin Janiszewski
  Rzecznik Prasowy

 4. AvatarHaggar

  Zwróciłem uwagę na jedna rzecz:
  1) MCS jest jednostka budżetową Miasta Wrocławia
  2) Jako taka, nie posiada więc majątku, a jedynie zarządza powierzonym majątkiem JST (miasta na prawach powiatu Wrocław) – powierzenie w zwykle w formie użyczenia lub trwałego zarządu.
  3) Jednostki organizacyjne JST mogą dysponować zarządzanym mieniem (w tym w szczególności nieruchomościami) wyłącznie na zasadach określonych przez organ stanowiący danej JST
  4) Zasady gospodarowania nieruchomościami określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLIX/697/98 z 27.02.1998 ze zm.
  5) Ww. uchwała określa że gospodarowanie nieruchomościami gminy należy do Prezydenta i na jej podstawie Miasto mogło przekazać MCS m.in. strzelnicę (trwały zarząd?) .
  6) Ponadto Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę nr XLV/619/97 z 27.11.1997 w której powierza Zarządowi Miasta (obecnie Prezydentowi) uprawnienie do ustalania cenników korzystania z miejskich obiektów.
  7) Na tej podstawie Prezydent Miasta wydał Zarządzenie 4939/16 z 22.07.2016 ustalające m.in. cennik strzelnicy na Olimpijskim (pomijam tu jakość prawną, czytelność czy jednoznaczność tego dokumentu, bo o tym była mowa w innym wątku).
  8) W ww. zarządzeniu nie ma nic o nieodpłatnym udostępnianiu obiektu.

  Konkluzja:
  Jeśli nie ma innego dokumentu (uchwały RM Wrocławia), a przeszukałem dość dokładnie udostępnioną na stronie UM Wrocław bazę aktów prawnych, uprawniającego MCS do nieodpłatnego udostępniania obiektów, to udostępnianie takie jest nielegalne.

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Tak. Ale MCS nie chce przekazać umów, więc obecnie nie wiadomo. Natomiast Was duży odzew i zaangażowanie (dziękuję!) bez wątpienia pokaże zarządcy, że mają większy problem niż sądzili.

   Mam nadzieję, że ich karygodna postawa się lekko naprostuje pod wpływem publicznej krytyki.

Dodaj komentarz