MCS zamyka strzelnicę przy al. Paderewskiego!

Otrzymaliśmy przed chwilą kopię zarządzenia Dyrektora MCS Wojciecha Gęstwy, o zamknięciu strzelnicy przy al. Paderewskiego 35 z powodu „zniszczeń wynikających z intensywnego wykorzystywania”.

Zgodnie z informacjami od MCSu, zamknięcie jest chwilowe i strzelnica wróci.

Spełniła się groźba, którą usłyszałem na spotkaniu w MCSie kilka miesięcy temu. Poinformowano mnie wtedy, że jeśli MCS uzna nasze działania za zbyt uciążliwe, to „ktoś może zgłosić zagrożenie bezpieczeństwa i strzelnicę trzeba będzie zamknąć, przeprowadzić audyt, a to wszystko trwa”. Strzelnica przy al. Paderewskiego jest wykorzystywana przez przeszło 2000 strzelców z Wrocławia i okolic.

Strzelnica nie stwarza żadnego zagrożenia. Oś 50m, która jest całkowicie osobno wobec osi 25m, jest świeżo po remoncie i odoławianiu kulochwytów. Osie 25m, na których ostatnio ograniczono strzelanie wyłącznie do broni krótkiej, ma nowe zadaszenia kulochwytów i wymaga jedynie ułożenia nowego deskowania i dosypania piachu na kulochwycie.

Zamknięcie obiektu ma na celu jedynie ucięcie możliwości społecznego nacisku na MCS, aby zaczęli wywiązywać się ze swoich obowiązków. Rzecz jasna ten nacisk nie ustanie.

Na początek zalecam wysłanie do MCSu wniosku o informację publiczną w kwestii zamknięcia strzelnicy:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej:

1. Jaki jest zakres zniszczeń strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35, na które powołuje się Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w swoim zarządzeniu nr 16/18 z 4 lipca 2018 roku. Proszę o zestawienie zniszczeń zagrażających bezpieczeństwu proszę podać w podziale na poszczególne osie, a także kopie wszelkich opinii, ekspertyz, notatek, dokumentów, materiałów fotograficznyc i audo-wizualnych stwierdzających zniszczenia zagrażające bezpieczeństwu.
2. W jaki sposób uszkodzenia te zostały ujawnione, kiedy i przez kogo?
3 Jakim wykształceniem dysponowały osoby oceniające uszkodzenia i na jakiej podstawie ustaliły, że zagrażają one bezpieczeństwu? Proszę o kopie uprawnień tych osób.
4. Jakie normy bezpieczeństwa obejmujące cywilne strzelnice zostały przekroczone? Proszę o listę przekroczeń wraz z zaznaczeniem z jakich norm technicznych pochodzi dana wada.
5. Notatek, nakazów, zaleceń, czy wszelkiej innej korespondencji pomiędzy MCS Wrocław, a MSWiA, KGP, KWP, PINB lub innymi instytucjami odnośnie stanu technicznego strzelnicy, a zwłaszcza zagrożeń istniejących na obiekcie.
6. Kopii regulaminu organizacyjnego MCS Wrocław wraz z Zarządzeniem 20/17 z 20.11.2017.
7. Jak na zniszczenie osi 50m wpłynął niedawno zakończony remont tej części strzelnicy, który zakładał odbudowanie i odołowienie kulochwytu? Proszę o przedstawienie protokołów zdawczo odbiorczych, notatek, opinii, rachunków i wszelkich umów związanych z remontem osi 50m w 2018 roku.
8. Na kiedy przewidziany jest audyt o którym mowa w ww. Zarządzeniu w paragrafie 1 punkt 2 oraz kto ten audyt będzie przeprowadzał i w jakim terminie (od kiedy do kiedy)?,
9. W jakim terminie przewidywane jest rozpoczęcie i zakończenie remontu, o którym mowa w ww. Zarządzeniu?
10. Czy w trakcie okresu zamknięcia obiektu przewidziane są przerwy w remoncie bądź audycie mające na celu przeprowadzenie przez Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia treningów, zawodów, pikników albo innych strzelań rekreacyjnych lub sportowych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku odołowiania osi 50 m. w dniu 02.06.2018 roku? Jeśli tak to w jakiej formie będą o tym informowane pozostałe organizacje strzeleckie korzystające ze strzelnicy?
11. Kopii notatek pracowników MCS Wrocław na temat stanu technicznego strzelnicy przy al. Paderewskiego 35, zwłaszcza korespondencji wskazującej na konieczność wykonywania prac remontowych.

Proszę o przesłanie tych danych elektronicznie na adres mailowy, z którego piszę.
Proszę o odpowiedź na każdy punkt. W przypadku braku dokumentów lub innych danych na temat konkretnego punktu, proszę zaznaczyć ten fakt w swojej odpowiedzi.

Mamy już dużo odpowiedzi na ten wniosek, więc nie warto wysyłać kolejnych zapytań.

47 thoughts on “MCS zamyka strzelnicę przy al. Paderewskiego!

 1. Avataroli889

  Jestem ciekawy czy którakolwiek z tych osób jest biegłym z zakresu budownictwa i balistyki… obstawiam że nie więc raczej na postawie opinii niekompetentnych osób nie można zamknąć obiektu! Jestem przekonany że wynajęcie dobrej kancelarii prawniczej było by nieocenione w tej sytuacji! Może jest pora na takie posunięcie? Ja jestem gotowy dorzucić do wynajęcia prawników którzy się zajmą wszystkimi aspektami prawnymi i sporządza wnioski i pisma zainteresują media oraz odpowiednie osoby i służby. Jednak tego kalibru już sprawę powinni prowadzić kompetentni wyszkoleni ludzie mający doświadczenie i wiedzę. Oczywiście bez urazy ale napewno pismo z kancelarii jest inaczej traktowane niż od obywatela dlatego uwzględniając fakt że tak naprawdę mamy wszystko za darmo w Braterstwie mówię o składach możemy ustalić jakąś składkę na ten cel to jest nasza sprawa i nas wszystkich odpowiedzialność dlatego powinnyśmy wysłać jakieś zapytania ofertowe do kancelarii wybrać ofertę nie tylko najtańszą ale najlepszą pod kątem tej sprawy i całości jej prowadzenia następnie może zrobić ankietę kto chce się dorzucić albo poprostu dodatkową mniejszą składkę obowiązkową wprowadzić która jest w 100% uzasadniona w kontekście tego że nie mamy praktycznie jak funkcjonować i to jest nasza sprawa statutowa myślę! No i w tym momencie będziemy już walczyć o konkrety!!! Na szali jest dalsze funkcjonowanie stowarzyszenia w dotychczasowej formie a tak naprawdę obiekt daje dużo większe możliwości wierzę że gdybyśmy dostali go w swoje ręce to możemy zrobić z niego perełkę na skalę Polski z której będziemy przecież korzystać sami. Przecież możliwości obiektu z zamkniętymi osiami są ogromne trzeba tylko i aż to zrobić no i to właśnie jest masz cel! Myślę że cel całkiem realny i nie tak odległy. zwłaszcza że czas nam sprzyja w perspektywie nowej ustawy! myślę że pieniądze na remont a nawet rozbudowę strzelnicy +j. np. zadaszenie są do zdobycia trzeba tylko wiedzieć jak po nie sięgnąć i tu znów pomoc prawna będzie nieoceniona!

 2. Avatarkopmar116

  Witam
  Dzisiaj dostałem odpowiedź o treści jak inni.Zaciekawiły mnie te padania palpacyjne i zajrzałem do Wikipedii „Palpacja (łac. palpatio), inaczej omacywanie, badanie dotykiem – metoda diagnostyki medycznej, która polega na takim macaniu palcami, aby wyczuć rozmiar, kształt, twardość lub położenie określonej struktury anatomicznej. Palpacja jest używana przez lekarzy w badaniu narządów, głównie klatki piersiowej i brzucha, a także do oceny tętna. Palpacja szyjki macicy jest wykorzystywana w metodach naturalnego planowania rodzin”.
  Pozdrawiam

 3. Avataryodas

  Colt ruszył ze strzelnicą.
  ” Godziny otwarcia obiektu na ul.Kwidzyńskiej 4 bud 21 :
  Od wtorku do piątku 15 – 22
  Sobota oraz Niedziela 10 – 15 (jeśli nie odbywa się żadna impreza np. zawody)
  Oddajemy do Waszej dyspozycji 11 stanowisk 25/15/10 m na najlepszym obiekcie w mieście

  Zazdrość bierze…

 4. Avatarkaras1986

  Poszło 05.07.2018 o godz. 22.35
  … swoją drogą to z podziwu wyjść nie mogę, jak w dzisiejszych czasach gdzie za pierdoły lecą ludzie ze stołków pozwalają sobie na takie numery… Bardzo dobrze Paweł, tak trzymaj. Trzeba jechać z nimi do samego spodu…

 5. Avatarmiku77

  Wysłane.

  Warto pilnować terminów:

  Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez
  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie
  określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym
  terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
  dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Jeśli będą się ociągać może rozważyć złożenie pozwu zbiorowego (?), albo inne kroki… Pikiety, manifestacje (?)
  Nie jestem prawnikiem, ale jednego jestem pewien:

  => powinniśmy działać w sposób maksymalnie skoordynowany i zdeterminowany. Nie takie „imperia” jak MCS musiały skapitulować wobec ludzi działających razem w słusznej sprawie.
  Pewnie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość – to jedna z podstawowych cnót strzeleckich :)

 6. AvatarKoruptos

  poszło – 4 lipca 21:48.

  Swoją drogą to są jakieś jaja, żeby z dnia na dzień kasować komuś rezerwacje. Co z kosztami poniesionymi w związku z organizacją imprezy, która się nie odbędzie? Co z poświęconym czasem organizatora? Paweł – rozważałeś wezwanie do zapłaty i powództwo cywilne? Byłbyś w stanie wyliczyć ww. koszty?

 7. AvatarGrippen

  Wysłałem 04.07. Dołączyłem też prośbę o wszystkie faktury za materiały budowlane użyte do remontów i napraw w ostatnich 3 latach lub wszelkie faktury za zapłacone firmom zewnętrznym za naprawy i remonty także w okresie ostatnich 3 lat.

 8. AvatarNitroWeb

  Wniosek wysłany do MCS – 04.07.2018 – 20:33.

  Pkt.1 ma literówki, powinno być „fotograficznych i audio-wizualnych”.

  Dodałem do pisma jeszcze:
  „Odpowiedź powinna zawierać numer punktu z mojego wniosku, a po nim powinny się znajdować właściwe odpowiedzi. Z racji, iż część odpowiedzi będzie w formie załączników, to ich nazwa powinna zawierać prefiks z numerem punktu wg. poniższego przykładu dla punktu nr 6 – „6. regulamin organizacyjny MCS Wrocław wraz z Zarządzeniem 20/17 z 20.11.2017″.

  W przypadku odmowy udostępnienia żądanych przeze mnie danych, podejmę dalsze kroki prawne, łącznie ze skargą do właściwego sądu.
  W komunikacji, proszę o podpisywanie autora wiadomości imieniem, nazwiskiem i zajmowanym stanowiskiem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w administracji publicznej.”

 9. Avataryodas

  Nie chcę mówić że wykrakałem…Ale wspominałem że będzie gorzej i że jedyne wyjście to stara żwirownia. Nie mogę oprzeć się wrażeniu jest to skierowane przeciwko klubom które mieszają w interesie i jest nastawione na ich rozpad na ich likwidację.

Dodaj komentarz