Ograniczenia dla obcokrajowców

Kontynuujemy temat obostrzeń. Od 01.02.2019 roku członkiem Stowarzyszenia KS Amator może zostać wyłącznie osoba posiadająca polskie obywatelstwo.

Braterstwo, które jest oparte na Stowarzyszeniu KS Amator, to ruch którego celem jest, aby każdy dorosły, zdrowy psychicznie i praworządny obywatel miał prawo posiadać i strzelać z broni palnej oraz żeby duża ilość osób spełniających wymogi rzeczywiście korzystała z możliwości.
Jesteśmy zainteresowani upowszechnianiem posiadania broni wśród naszych współobywateli, posiadających polską tożsamość i dzielących z nami zarówno przeszłość, jak i przyszłość.

Z tego powodu, 01.02.2019 roku Zarząd KS Amator podjął decyzję o ograniczeniu możliwości rejestracji dla gości zza granicy. Formularz rejestracji zawiera obowiązkowe oświadczenie, w którym każdy chcący do nas dołączyć musi potwierdzić posiadanie polskiego obywatelstwa.
W przypadku podejrzeń oświadczenia nieprawdy, Zarząd zastrzega prawo do poproszenia każdej osoby o przedstawienie dokumentu tożsamości, a także usunięcia z grona członków osób, które tego żądania nie będą mogły lub chciały spełnić. Przeprowadzenie weryfikacji nie wymaga uzasadnień.

Do członkostwa w Braterstwie zapraszamy wszystkich Polaków, bez względu na kolor skóry, wyznanie, zapatrywania polityczne, wiek, czy płeć. Wystarczy być praworządną, zdrową psychicznie jednostką, która podziela naszą misję popularyzacji legalnego posiadania broni palnej.

Ograniczenie może zostać uchylone w indywidualnych przypadkach.
Wprowadzana zmiana nie dotyczy obcokrajowców, którzy zarejestrowali się przed graniczną datą. Wasze członkostwa są dalej ważne; jesteście mile widziani na naszych aktywnościach.

English translation:
If you can’t read polish, Braterstwo definitely isn’t for you. We recommend a different gun club, there’s lots of them.

14 thoughts on “Ograniczenia dla obcokrajowców

 1. AvatarPanTau

  A z jakiego powodu takie zaostrzenie kursu wobec obcokrajowców, jakieś incydenty? W komunikacie Prezes pisze o ‚kontynuacji tematu’, ale nie kojarzę żadnej dyskusji na ten temat na forach ogólnych. ..

   1. AvatarKS Amator Autor wpisu

    Dokładnie, to byla demokratyczna decyzja Zarządu, którego jako Prezes jestem statutową składową. Było kworum, zmiany przeszły nawet większością kwalifikowaną 2/3. Przed głosowaniem był czas na wysłuchanie zdań odrębnych, a Zarząd przeprowadził wewnętrzną dyskusję.
    U nas decyzje zapadają z poszanowaniem wszystkich praw i obowiązków demokracji.

 2. AvatarPedro_9mm

  Aktualnie szef tegoż ośrodka ma postawione zarzuty podrabiania dokumentów, poświadczania nieprawdy oraz defraudacji środków fundacji. Myślę że o tak wiarygodna instytucje nie musimy się martwić .

Dodaj komentarz