Powstanie Stowarzyszenia

Dnia 1 października 2014 roku na spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Członkowie Założyciele proklamowali chęć utworzenia Stowarzyszenia o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Braterstwo”.

Naszym celem jest propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. Chcemy aby każdy praworządny, zdrowy psychicznie i niekarany obywatel mógł szczycić się posiadaniem broni palnej, a strzelectwo stało się popularnym i poważanym hobby!

Dodaj komentarz