Rejestracja

2 października 2014 odwiedziłem Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia i złożyłem komplet dokumentów wymaganych do formalnej rejestracji Stowarzyszenia.

Dokumenty zostały pobieżnie sprawdzone i przyjęte. W ciągu 30 dni Urząd poinformuje mnie listownie o pozytywnej decyzji i prześle dokument potwierdzający rejestrację.

Gdy uzyskam takie potwierdzenie, rozpoczniemy regularną działalność, akcję rekrutacyjną wśród znajomych, jak i nieznajomych ale zainteresowanych, a także współpracę z Rombem.

Dodaj komentarz