Składki członkowskie 2020

Zarząd Stowarzyszenia KS Amator przekazuje istotny komunikat na temat wysokości opłat członkowskich w roku 2020.

Składki członkowskie pozostają na dotychczasowych poziomach. Nie istnieją obecnie żadne plany, ani też przesłanki do podnoszenia opłat.

Dziękujemy aktywnym członkom za wspieranie realizacji naszego wspólnego celu!

15 thoughts on “Składki członkowskie 2020

  1. Avatar48fbf03a1

    To bardzo szlachetne i chwalebne z Waszej strony, że utrzymujecie niską składkę. Dzięki temu wiele nawet dosyć ubogich ludzi (a jest ich w Polsce bardzo dużo) może utrzymywać swoją strzelecką i „broniową” pasję za względnie niewielkie pieniądze, dopasowane do bardzo niskich wynagrodzeń. Dziękujemy.

Dodaj komentarz