Forum >> MCS Wrocław >> [IP] Kryteria przyporządkowania podmiotów do grup cenowych

Wpis '[IP] Kryteria przyporządkowania podmiotów do grup cenowych'

Avatar
KS Amator PRIV
04.06.2018 11:17
Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie

Kwalifikacji punktowej wszystkich podmiotów korzystających ze Strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35 od 01.03.2015 roku wraz z informacją o przyporządkowanym kryterium podmiotowym i przedmiotowym, ze wskazaniem konkretnego punktu w Cenniku odnośnie obu kryteriów. Kwalifikację proszę przygotować w formie listy uwzględniającej datę obowiązywania, nazwę podmiotu, sumę punktów, punkt za kryterium podmiotowe, punkty za kryterium przedmiotowe, konkretne kryterium podmiotowe, konkretne kryterium przedmiotowe

Data wysłania: 09.05.2018


Forum >> MCS Wrocław >> [IP] Kryteria przyporządkowania podmiotów do grup cenowych

do góry ↑