Zakaz przemieszczania się z bronią: 18 – 31 lipca

Od dziś do końca lipca na terenie dolnośląskiego obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się z bronią palną.

Nie wolno w tym czasie broni przenieść z miejsca w miejsce, kupić ani sprzedać. Za złamanie zakazu karą będzie utrata pozwolenia. Pamiętajcie proszę o tym bzdurnym zakazie.

8 thoughts on “Zakaz przemieszczania się z bronią: 18 – 31 lipca

 1. AvatarMikołaj Bartnicki

  W praktyce, jeśli zostaniesz poddana karze grzywny lub aresztu to stajesz się osobą karaną, a co za tym idzie – osobą, która nie może mieć pozwolenia na broń. I to jest warunek wystarczający do utraty pozwolenia. Nie należy mylić grzywny, którą zasądza sąd (stajesz się osobą karaną) z mandatem wręczanym przez policjanta (nie jesteś osobą karaną).

   1. AvatarMikołaj Bartnicki

    Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba,
    której takie pozwolenie wydano:
    (…)
    2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6;

    Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
    (…)
    6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa
    publicznego:
    a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    Teraz moje pytanie, czy złamanie zakazu przenoszenia i noszenia broni jest przestępstwem czy tylko wykroczeniem.

  1. Avatarleoha

   > „W praktyce, jeśli zostaniesz poddana karze grzywny lub aresztu to stajesz się osobą karaną”

   Nieprawda. Grzywna może być też zasądzona przez sąd za wykroczenia, co nie czyni cię osobą karaną”.

 2. AvatarJolcia

  Ktoś chyba dawno UoBiA czytał:
  Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
  2. Tej samej karze podlega, kto:
  […]
  10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

  Także kara aresztu bądź grzywny za noszenie – a to nie jest równe zabraniu pozwolenia, o tym więcej też pisał Andrzej Turczyn na swojej stronie. Ale fakt warto pamiętać zwłaszcza znając realia tego kraju.

  poniżej link do artykułu
  http://trybun.org.pl/2016/07/04/zakaz-bez-kary-czyli-nie-obowiazuje-zadna-sankcja-za-przemieszczanie-broni-w-czasie-i-miejscu-obowiazywania-zakazu/

   1. AvatarJolcia

    No ja też nie zamierzam nosić ani przenosić – na co jestem okrutnie zła, bo 2 tygodnie to przesada zwłaszcza na terenie całego województwa. Ale faktycznie lepiej jest dmuchać na zimne i nie prowokować sytuacji, gdzie jakiś policjant czy inny urzędnik sobie zinterpretuje po swojemu i będzie problem.

Dodaj komentarz