Zaświadczenia o członkostwie dalej ważne w 2019

Przedstawiam oficjalny komunikat Zarządu Stowarzyszenia KS Amator w sprawie zaświadczeń o członkostwie w stowarzyszeniu wydanych w roku 2018 lub poprzednich.

Zaświadczenia o członkostwie wydane w 2018 roku (i poprzednich) są dalej ważne i nie tracą swojej mocy. Stowarzyszenie KS Amator regularnie przesyła do WPA KWP we Wrocławiu informacje o osobach skreślonych z list członków. Za wyjątkiem osób na tych listach wszystkie pozostałe zaświadczenia pozostają w mocy, gdyż są wystawiane bezterminowo.

Członkostwo w KS Amator nie zależy bezpośrednio od daty. Każdy aktywny członek pozostaje nim aż do momentu ewentualnego skreślenia z list członków, co każdorazowo wymaga decyzji Zarządu KS Amator.
„Unieważnianie” zaświadczeń na podstawie zmiany bieżącego roku, co bywa praktykowane w niektórych Wydziałach Postępowania Administracyjnego, jest sprzeczne z intencją wystawianych zaświadczeń.

Każdy członek KS Amator może w dowolnej chwili uzyskać nowe potwierdzenie członkostwa i — dla ułatwienia pracy WPA — sugerujemy członkom załączanie do wniosków dokumentów nie starszych niż 3 miesiące. Jednak spotykamy się z sytuacjami, gdy zaświadczenia wystawiane w połowie grudnia są w styczniu uznawane za „przestarzałe”, co stoi w bezpośredniej sprzeczności z bezterminowym charakterem zaświadczeń, które przekazujemy członkom.

Praworządni obywatele, jako jedyni mający szansę na przejście sita weryfikacji przez WPA, nie powinni być odsyłani po kolejną, jeszcze nowszą kopię dokumentu na podstawie tak sztucznych przyczyn jak zmiana numeru roku. Tworzenie zbędnych wymogów wobec praworządnych Polaków utrudnia budowanie zaufania do organów administracji i w efekcie, naszym zdaniem, utrudnia tym organom wykonywanie ustawowych obowiązków.

Zarząd KS Amator zgłasza uprzejmą prośbę o przyjęcie minimum 6-miesięcznego terminu ważności każdego zaświadczenia, niezależnie od miesiąca wystawienia oraz niesugerowanie się zmianą roku. Intencją Zarządu od samego początku było i jest wystawianie dokumentów ważnych bezterminowo.

13 thoughts on “Zaświadczenia o członkostwie dalej ważne w 2019

  1. AvatarDamDam

    W moim przypadku, w którym to, tydzień temu złożyłem dokumenty, a zaświadczenie miałem z sierpnia 2018r, dostałem informację abym dostarczył do wglądu potwierdzenie opłacenia składek za 2019r, więc robię screena profilu z danymi i informacją do kiedy jest ważne konto, drukuję i podaję dalej :) tylko nie składałem kwitów do WPA a do ŻW nie wiem czy u Was jest podobnie, dostałem informację, że wszystko jest w porządku ale trzeba czekać ok 2miesiące.

  2. Avatargrandtom

    U mnie podobnie. Wniosek złożony pod koniec listopada wraz ze „świeżutkim” zaświadczeniem o członkostwie. Postępowanie przedłużone do końca stycznia z tytułu opieszałości organów policji. No i oczywiście wezwanie do przesłania orzeczenia o nadaniu licencji na rok 2019 oraz „nowych” zaświadczeń wydanych w roku 2019. Nie mówiąc już o tym, że Poczta Polska potrzebuje dwóch tygodni aby dostarczyć zawiadomienia do miejsca odległego o 50km od WPA. Paranoja…

Dodaj komentarz