Zapis do Stowarzyszenia KS Amator

Dodatkowe informacje

Co to jest Stowarzyszenie KS Amator?

To stowarzyszenie, na którym jest oparte Braterstwo. Najliczniejsze stowarzyszenie strzeleckie w Polsce!


Dlaczego mam zakładać konto?

Konto umożliwia Ci administrację danymi osobowymi, obsługę składek członkowskich, generowanie dokumentów (np potwierdzenia członkostwa w Stwarzyszeniu), udział w zawodach PZSS, szkoleniach, treningach czy komunikację z innymi członkami poprzez forum, wiadomości prywatne.


Czemu muszę podawać PESEL?

Bo mając tysiące członków jest sporo "Janów Kowalskich". Stowarzyszenie musi wiedzieć komu wystawia dokumenty, zatem niezbędny jest jakiś identyfikator. W Polsce to PESEL.


Co zrobicie z moim adresem e-mail?

Maila używamy do powiadomień w ważnych sprawach: płatności, zawody, przedłużenie konta, przygotowanie zaświadczeń, itp. Trzeba mieć metodę kontaktu, bo za pomocą maila staramy się prowadzić Cię za rękę przez meandry procedur. Maile NIE są przekazywane innym.


Dlaczego nie lubicie obcokrajowców?

Imigranci nam nie przeszkadzają, jeśli przebywają na terenie kraju zgodnie z prawem i w dobrych intencjach. Ale to nie znaczy, że chcemy ułatwiać zdobywanie broni palnej gościom w naszym kraju. Skupiamy się na gospodarzach. Misja Braterstwa jest oczywista i ukierunkowana na Polaków. Kolegów zza granicy zapraszamy do innych klubów.


Wymagania wobec kandydatów

Podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, ewentualny adres do korespondencji) oraz opłacenie składki członkowskiej -- wszystko możliwe po utworzeniu konta.


Wymagania wobec członków

Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia, w szczególności przez opłacenie składki członkowskiej. Pomoc w działaniach stowarzyszenia (głównie we Wrocławiu) owocuje obniżeniem składki lub jej wyzerowaniem.


Zgoda na przetwarzanie danych

Rejestrując konto wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje Ci prawo wglądu, poprawiania i uzupełniania tych danych.


Bezpieczeństwo przekazywanych danych

Stowarzyszenie dokłada starań, żeby przekazywane przez Ciebie dane były odpowiednio chronione. Nigdy nie przekazujemy ich osobom trzecim. Nie otrzymasz od nas niechcianych maili, nie ma możliwości reklamy wśród członków Stowarzyszenia.

Cały ruch na stronie Stowarzyszenia jest szyfrowany (HTTPS). Utrzymujemy zaszyfrowany, regularny backup danych (tarsnap.com). Nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane i poprawiane.

Twoje hasło jest "solone" i szyfrowane (bcrypt). Nikt nie jest w stanie go odczytać. My też nie.

do góry ↑