Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.

Klauzula Informacyjna dnia 25.05.2018 r.


Informuję, że:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie KS Amator, ul. Fryzjerska 29, 51-180 Wrocław, zwane dalej Administratorem.

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
2.1. Dołączenia do Stowarzyszenia, bieżącej obsługi członkostwa, członkostwa w sekcjach stowarzyszenia.
2.2. Przygotowania i wydania zaświadczenia o członkostwie.
2.3. Korzystania z forum internetowego Stowarzyszenia, gdzie część wypowiedzi jest dostępna publicznie, dla każdej osoby posiadającej dostęp do internetu.
2.4. Udziału w treningach, spotkania, piknikach szkoleniach, zawodach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.5. Komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, wiadomości prywatne, kontakt telefoniczny) zainicjowanej przez Ciebie lub przez Stowarzyszenie
2.6. Obsługi korespondencji pocztowej listami tradycyjnymi

3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
3.1. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z UoBiA, regulaminów PZSS i DZSS
3.2. Wykonanie żądania osoby, której dane dotyczą.
3.3. Prawnie uzasadniony interes Administratora -- zapewnienie możliwości prawidłowej realizacji zadań statutowych.
3.4. Wykonanie żądania instytucji lub organu państwowego na podstawie przepisów prawa.

4. Twoje dane będą przekazywane następującym odbiorcom:
4.1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, w przypadku członków należących do sekcji sportowej Stowarzyszenia KS Amator.
4.2. Firmom pocztowym i kurierskim,
4.3. Firmom świadczącym usługi (informatyczne, doradcze, prawne) na rzecz administratora.
4.4. Organom państwa (Policja, ABW, Urząd Skarbowy itp) na podstawie przepisów odpowiedniej ustawy.

5. Posiadasz prawo do:
5.1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5.2. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5.3. Przenoszenia danych.
5.4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
Dane mogą być przetwarzane także po zakończeniu członkostwa na podstawie przepisów lub regulaminów (obowiązek informacyjny wobec Policji, obowiązek publikowania wyników zawodów itp).

8. Dane kontaktowe
Adres e-mail: pawel@braterstwo.eu
Adres pocztowy: Stowarzyszenie KS Amator, ul. Fryzjerska 29, 51-180 Wrocław

^^