Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Ogłoszenia >> Oficjalny sprzeciw wobec planów KE

Oficjalny sprzeciw wobec planów KE
Avatar
21.11.2015 17:00
W związku z pozbawionymi podstaw i sensu propozycjami zmian dyrektywy 91/477/ECC przez Komisję Europejską prezentuję stanowisko Stowarzyszenia Braterstwo, które przesłałem do Pana Posła Jarosława Stawiarskiego. Może pospolite ruszenie z takimi oświadczeniami pomoże wycofać się z tego katastrofalnego pomysłu. Tutaj jest dostępne pełne oświadczenie, pod spodem tylko treść:         Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim Braterstwo jest oddolną inicjatywą obywatelską, której celem jest propagowanie sportu strzeleckiego, kolekcjonowania broni palnej i całej kultury związanej z dostępem do broni palnej dla dorosłych, praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. 
        Braterstwo jest ogólnopolskim, darmowym stowarzyszeniem, otwartym na wszystkich dzielących naszą pasję ludzi. Podstawą naszej działalności jest praca u podstaw, pro publico bono, której wymiernym efektem jest wzrost liczby osób zainteresowanych bronią palną, uzyskujących wymagane prawem uprawnienia, tworzących legalne kolekcje broni i przede wszystkim aktywnie uprawiających sporty strzeleckie. Takich ludzi w gronie Stowarzyszenia jest kilkaset i ta liczba stale rośnie. Wśród członków Stowarzyszenia są zarówno zwykli obywatele, jak i policjanci czy żołnierze.

        Stowarzyszenie Braterstwo występuje ze zdecydowanym sprzeciwem wobec zmiany dyrektywy 91/477/ECC, która mając na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli Europy, nie tylko nie odniesie na tym polu sukcesu, ale także zdewastuje sporty strzeleckie, pasję kolekcjonerów broni palnej oraz możliwość obrony osobistej w całej Europie.
        W Polsce, aby uzyskać pozwolenie na posiadanie broni palnej, należy przejść długi i rygorystyczny proces administracyjny. W jego toku sprawdzana jest praworządność wnioskodawcy, jego zdrowie fizyczne i psychiczne, wpływ na bezpieczeństwo i porządek społeczny, a także uzasadnienie wnioskowanego celu posiadania. Ten proces powoduje, że broń palną mogą uzyskać wyłącznie osoby praworządne, zrównoważone i godne zaufania.
        Plany Komisji Europejskiej, która stara się drastycznie ograniczyć spektrum broni dostępnej dla ludzi legalnie posiadających broń palną, nie zmniejszą dostępności broni dla terrorystów lub szaleńców. Tacy ludzie nie występują o pozwolenia na broń, gdyż nie są w stanie sprostać wysokim standardom, jakie narzuca obowiązujące w Polsce prawo. W Polsce legalna broń nie jest wykorzystywana do przestępstw. Zmiany KE uderzą wyłącznie w ludzi praworządnych, żyjących w pełnej zgodzie z literą prawa.
        13 listopada we Francji na żywej tkance przetestowano co znaczy rozbrojone społeczeństwo. Terroryści zignorowali zakazy posiadania broni palnej, przestrzegali ich wyłącznie praworządni Francuzi. Efektem tego była masakra bezbronnych ofiar, których do czasu szturmu sił porządkowych nie obronił nikt. Twierdzenie, że było tam zbyt dużo legalnej broni nie wytrzymuje krytyki. Gdyby choć jedna osoba miała przy sobie legalnie posiadany pistolet, a więc także nabytą na strzelnicy umiejętność jego obsługi, być może ofiar zamachu byłoby mniej.
        W Polsce, po latach wyjątkowo nieprzyjaznego dla obywateli prawa, dynamicznie rośnie zainteresowanie sportami strzeleckimi i kolekcjonerstwem broni palnej. W skali społecznej jest to ruch zdecydowanie pozytywny, oparty na praworządności, często powiązany z patriotyzmem, obronnością i tradycjami propaństwowymi.
        W kraju działa coraz więcej klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji propagujących aktywny – na różne sposoby – kontakt z bronią palną. Większość z tych organizacji jest tworzonych przez hobbistów, na podstawie ich pracy, wysiłku i pieniędzy. Bez kosztów dla Państwa tworzą oni fundamenty, które są później wykorzystywane zarówno do wyłuskiwania talentów sportowych na skalę Renaty Mauer-Różańskiej, jak i stanowią zachętę dla ludzi skłaniających się ku karierze w siłach porządkowych lub obronnych. W czasach braku stabilności politycznej, a także zagrożeń wojną asymetryczną ze strony islamskich terrorystów wyjątkowo cenne jest poszerzanie kompetencji w zakresie obsługi broni palnej.
        Stowarzyszenia kolekcjonerskie, takie jak Braterstwo, stanowią ważny element na mapie kulturowej naszego kraju. W przeszłości naszego kraju broń palna odgrywała niemałe znaczenie. Mówienie o tej roli, podkreślanie wagi kultury posiadania broni w wolnym, praworządnym społeczeństwie znacząco wpływa na kształtowanie świadomości Polaków jako Narodu ze wspaniałą historią i tradycjami, które napawają nas dumą.
        Plany Komisji Europejskiej stanowią ogromną przeszkodę dla tych cennych inicjatyw. W społeczeństwie, w którym broń palna jest czymś niedopuszczalnym, niedopuszczalna jest także walka o samostanowienie, o niepodległość, o własne tradycje i zwyczaje. Gdy tradycje przestają być chronione, bronione i ustawiane na piedestale – giną, a społeczeństwa ich pozbawione tracą jedność, słabną i znikają z mapy świata. Historia zna wiele takich przypadków.

        Stowarzyszenie Braterstwo stanowczo sprzeciwia się propozycjom Komisji Europejskiej. Nie spełnią pokładanych w nich naiwnych nadziei, nie ograniczą ryzyka zamachów terrorystycznych. Świadomość rozbrojenia całego narodu w tak niestabilnym okresie historycznym nie poprawi poczucia bezpieczeństwa Polaków i będzie raczej podsycać niż gasić ekstremalne głosy w debacie społecznej. Jednocześnie, co najtragiczniejsze, proponowane zmiany rykoszetem zniszczą sport, hobby i pasje dzielone przez setki tysięcy praworządnych, zupełnie pokojowych obywateli w Polsce i miliony w całej Europie.


TForum >> Ogłoszenia >> Oficjalny sprzeciw wobec planów KE

^^