Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Ogłoszenia >> Honorowi Dawcy Krwi zapisują się za darmo

Honorowi Dawcy Krwi zapisują się za darmo
Avatar
07.02.2017 21:13
Braterstwo to inicjatywa prospołeczna, oparta na ludziach, którzy dają coś od siebie. Do tego grona bez wątpienia należą Honorowi Dawcy Krwi. Z tego powodu od dzisiaj każda osoba, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy oddała krew zostanie przyjęta do stowarzyszenia za darmo. 
Składka członkowska (tylko dziesięć zł rocznie, najniższa w Polsce) będzie naliczana dopiero od drugiego roku członkostwa w stowarzyszeniu. Żeby skorzystać ze zwolnienia wystarczy wysłać na nasz adres mailowy (dostępny w zakładce kontakt na stronie) zdjęcie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi z wpisem o oddaniu krwi w ciągu ostatniego półrocza. Dane osobowe powinny się zgadzać, rzecz jasna.

Mam nadzieję, że zwolnienie zachęci zarówno część dawców krwi do wyrabiania pozwolenia na broń palną, jak i kilku strzelców do honorowego oddawania krwi.
Członkostwo w Braterstwie jest wystarczającą przesłanką do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich przez praworządnych, zdrowych psychicznie i dorosłych Polaków.

Pierwsze członkostwa w ramach tej zniżki już aktywowane. Gratulacje!

Uwaga!
Z powodu licznych nieporozumień precyzuję: ww. promocja dotyczy pierwszego roku członkostwa podstawowego. Nie dotyczy dalszych lat, ani sekcji sportowej. Cieszy nas, że oddajesz krew, ale nie jesteśmy w stanie finansować Cię już zawsze.


TForum >> Ogłoszenia >> Honorowi Dawcy Krwi zapisują się za darmo

^^