Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Ogłoszenia >> Walczący o nasze prawa zapisują się za darmo

Walczący o nasze prawa zapisują się za darmo
Avatar
07.04.2017 01:09
Stosowanie prawa wynika nie tylko z zapisów ustaw, ale także z orzecznictwa lub historii odwołań. W Braterstwie cenimy ludzi, którzy pomagają ustalać dobre praktyki prawne wśród organów administracji. Nie każdy musi walczyć z systemem -- wystarczy kilka odważnych osób na cały kraj.

Dla takich osób mamy specjalną ofertę. 

Każda osoba, która złożyła odwołanie od decyzji administracyjnej w temacie pozwoleń na broń uzyskuje zwolnienie z rocznej składki członkostwa podstawowego. Niezależnie od tematu i powodu odwołania, czy ostatecznej decyzji organu.

Osoby, które po odwołaniu następnie złożyły skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, uzyskują zwolnienie z opłat członkowskich sekcji kolekcjonerskiej na pięć lat. Niezależnie od tematu i powodu skargi, lub jej skuteczności w ostatecznym rozrachunku.

Osoby, które w sądzie administracyjnym wywalczyły swoje racje, uzyskują zwolnienie ze składki członkostwa podstawowego na dziesięć lat. Niezależnie od tematu i powodu skargi.

Osoby, które wywalczyły swoje racje i ustaliły jakąś linię decyzyjną lub orzecznictwa, która spodoba się Zarządowi Braterstwa (uwaga! decyzja subiektywna) mogą uzyskać szersze zwolnienie, tak jak np wieloletnie zwolnienie z kosztów sekcji sportowej. Może to być zarówno po wywalczeniu sensownych reguł już na etapie odwołania do KGP, czy idąc całą drogę do NSA.

Osoby, które przed NSA wywalczyły korzystne dla strzelców interpretacje uzyskują bezterminowe zwolnienie z opłat sekcji sportowej i kolekcjonerskiej, darmowy wstęp na 8 osobostartów w ciągu roku, niezbędnych do przedłużenia licencji PZSS, a także pokrycie kosztów odnowienia licencji PZSS i opłaty DZSS. Wywalczyłeś/aś zwycięstwo przed NSA w naszej wspólnej sprawie -- utrzymamy Twoje pozwolenie za darmo, bezterminowo.

Podstawą do zwolnień jest ksero odwołania, decyzji lub orzeczenia (w zależności od sprawy). W przypadku wieloletnich zwolnień ze składki na członkostwo podstawowe, można wybrać zwolnienie na krótszy termin z sekcji sportowej lub z innych opłat. Jesteśmy elastyczni, wszystko dla naszych administracyjnych bohaterów.


TForum >> Ogłoszenia >> Walczący o nasze prawa zapisują się za darmo

^^