Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Ogłoszenia >> Planowana zmiana statutu stowarzyszenia

Planowana zmiana statutu stowarzyszenia
Avatar
11.04.2018 20:49
W piątek, 18.05.2018 roku, o godzinie 17:30 w siedzibie Sektora 3 (ul. Legnicka 65, Wrocław) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KS Amator. Głównym celem walnego będzie uchwalenie nowej treści statutu. 

Zachęcam do zapoznania się z proponowaną nową treścią statutu [PDF].
W planach jest jeszcze jedna konsultacja z prawnikiem, która może zmienić pewne zapisy semantyczne, ale nie powinna wprowadzić dużych różnic w brzmieniu.

Uwaga! Proponowane zmiany NIE wprowadzają żadnych dodatkowych wymogów dla członków. NIE trzeba się ponownie zapisywać, WSZYSTKIE dokumenty nadal są ważne. NIC nie jest tracone. Członkostwa w PZSS, czy regulaminowe 3 miesiące NIE są przerywane. Wszystko będzie dalej szło. Nie wprowadzamy końca świata, tylko poprawiamy drobne błędy formalne ze starego statutu.
Piszę to dosadnie, bo powtarzają się dziwne zapytania. Dla członków stowarzyszenia zmiany będą wyłącznie pozytywne.

Główne cele zmian:
-- wprowadzenie zapisów umożliwiających uzyskanie w bieżącym roku statusu Organizacji Pożytku Publicznego
-- uzupełnienie listy celów, jak i sposobów ich realizacji, aby lepiej oddawały nasze działania

Dodatkowe cele zmian:
-- wprowadzenie reguł wspierających odpowiednie zarządzanie organizacją, a także kontrolę działalności stowarzyszenia
-- wprowadzenie ograniczeń w pełnomocnictwach podczas głosowania

Geneza zmian
Obecny statut KS Amator nie jest zły, ale powstawał na początku naszego rozwoju. Nie oddaje on już wystarczająco ani naszych działań, ani misji, która z biegiem czasu znacznie się poszerzyła i sięga wielu tysięcy praworządnych Polaków.

Patrząc na dynamiczny rozwój w ostatnim 1.5 roku, widzimy wyraźnie, że Braterstwo ma istotną rolę do odegrania w sporcie strzeleckim i wspieraniu praworządnych Polaków na drodze hobby strzeleckiego. Aby lepiej wspomóc te zmiany oraz stać się bardziej wiarygodnym partnerem dla innych podmiotów, czy potencjalnych zainteresowanych dołączeniem, chcemy przekształcić Braterstwo w Organizację Pożytku Publicznego. Ten status daje organizacjom większe możliwości (np 1% PIT) i ułatwiony kontakt ze wszelkimi rodzaju partnerami publicznymi. OPP to nasz cel na najbliższe miesiące i zmiana statutu stowarzyszenia jest ku temu niezbędna.

Pisząc obowiązujący statut KS Amator w czerwcu 2016 roku, nie planowałem tak daleko idącego rozrostu i zwiększenia zakresu działań. Nasze cele były wprawdzie podobne, ale nieco mniej konkretne i przez to mniej wyraźne dla ludzi i podmiotów, z którymi przyszło nam współpracować. Ich lepsze opisanie powinno pomóc w kontaktach np z władzą samorządową.

Walne Zgromadzenie Członków
To nasze pierwsze walne. Nie chcemy stale spotykać się i dyskutować o formalnościach, tylko działać realnie dla strzelców i strzelectwa: ułatwiając, popularyzując, szkoląc i poszerzając możliwości realizacji pasji strzeleckiej.
Walne będzie raczej robocze niż towarzyskie, a 18 maja to piątek. Nie wątpię, że większość z członków KS Amator może mieć inne plany niż udział w zmianach formalnych.

Jeśli chcesz wyrazić poparcie dla planowanych zmian bez swojej obecności: uzupełnij, podpisz i prześlij (adres Kontakt) pełnomocnictwo do głosowania (wystawione dla mnie). Uwaga! Dostałem już tyle pełnomocnictw (dziękuję!), że raczej wystarczy. Jeśli chcesz wesprzeć zmianę statutu, napisz po prostu komentarz tutaj pod wpisem: ważne teraz jest samo Twoje wsparcie, a nie formalizacja tego pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo w formacie ODT
Pełnomocnictwo w formacie PDF

Pełnomocnictwa będę także zbierał na najbliższych wrocławskich imprezach i wydarzeniach: zawodach, kursach, treningach itp.
Musi być ono wydrukowane i podpisane w oryginale, skan nie zostanie uznany przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Uwagi i komentarze
Treść nowego statutu była już wstępnie konsultowana z prawnikiem, a także w gronie osób, które w Braterstwie udzielają się aktywnie w organizacji wydarzeń. Jeśli masz jakąś dodatkową uwagę, komentarz lub krytykę: napisz maila. Każda opinia może pozytywnie wpłynąć na zmiany w naszej wspólnej organizacji.


Paweł Dyngosz
Prezes KS Amator


TForum >> Ogłoszenia >> Planowana zmiana statutu stowarzyszenia

^^