Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Ogólne >> Ustawa deregulacyjna 2, projekt poprawek UoBiA

Ustawa deregulacyjna 2, projekt poprawek UoBiA
Avatar
13.07.2023 15:46
+5
Dostałem dzisiaj info, że komisja deregulacyjna przygotowała kolejny projekt z poprawkami do ustaw. W tym projekcie na stronie nr 8 jest art 14 o treści:

Art. 14. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803 i 1030) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca przedstawi ważną przyczynę posiadania broni oraz spełnia inne warunki określone w niniejszej ustawie.”;
2) w art. 15h ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się.”.

To jest dobry projekt dobrych zmian, adresujący nieetyczne działania Policji, która coraz liczniej odwołuje się od pozytywnych badań części wnioskujących o pozwolenie na broń, odsyłając praworządnych Polaków do wybranych przez siebie orzeczników w celu "dodatkowej weryfikacji". Orzecznicy, żyjący z Policją w symbiozie, nierzadko blokują możliwość uzyskania pozwolenia na broń z powodu zatartego przed 20 laty wyroku w zawieszeniu lub nawet "zbyt częstych" mandatów za prędkość, chociaż ustawa o broni i amunicji nie pozwala brać pod uwagę takich prehistorycznych przewinień czy drobiazgów. Niestety, korzystając z luki prawnej, WPA lubią dokuczać ludziom, którzy posiadają obecnie wszystkie cechy dobrych obywateli i spełniają warunki ustawowe.
Sprawę odwołań od badań lekarskich poruszałem w poprzednim wpisie na temat prawa, które weszło w życie 20 kwietnia 2023. To jest ważny temat, bo korzystając z tego błędu ustawy Policja ma haka na większość obywateli. Jak pokazały niedawne lata, jak się kogoś odpowiednio wielokrotnie przebada, to wynik (za którymś razem) może być taki jak "trzeba". Nie tak powinno działać państwo prawa.
WPA, czyli niepotrzebny urząd do spraw pieczątek i cyferek, nie powinien mieć możliwości dodatkowego dokuczania zwykłym obywatelom. Urzędnik nie powinien mieć żadnego prawa do podważania legalnych, uzyskanych od ekspertów dokumentacji (np badań lekarskich) na podstawie przeczucia i wróżenia z fusów, czy sięgania do dawno zatartych, nieaktualnych i nieetycznych danych z KSIP.

Pkt 1 tej zmiany, odnośnie art 10 ust 1, jest wzmocnieniem pkt 2. Przez to, ze obecnie w ustawie mamy dwa odniesienia do "zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego" (art 10 ust 1, art 15 ust 1 pkt 6) Policja interpretuje ten zapis rozszerzająco. Nie taki był jego sens, dlatego nie powinno to być zdublowane.

Posłem sprawozdawcą tej ustawy ponownie jest Bartłomiej Wróblewski z PiS, który także wcześniej zawarł zmiany (neutralne lub pozytywne) w poprzedniej wersji ustawy.

Zachęcam do wysłania do posła wiadomości email (adres: biuro@bartlomiejwroblewski.pl) np o takiej treści:

"Dzień dobry,
widzę informację o nowych poprawkach do ustawy o broni i amunicji. Dziękuję za ich przygotowanie, to są pozytywne zmiany, które muszą wpłynąć pozytywnie na jakość działań administracji w naszym kraju. Obecny proceder odwoływania się od badań pozytywnych przez Policję i wysyłanie praworządnych Polaków na badania do wybranego przez Policję lekarza, od którego nie ma żadnego odwołania nie powinien mieć miejsca. Jeśli ktoś dysponuje pozytywną decyzją od uprawnionego lekarza, to Policja nie powinna mieć prawa wysyłać go na badania ponownie i ponownie, aż uzyskają wynik jaki im się podoba!
Mam nadzieję, że mimo krótkiego czasu jaki został w tej kadencji, poprawki uda się przegłosować. Będę obserwować proces legislacyjny. Moje prawo do posiadania broni, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się sytuacji dookoła naszego kraju, jest dla mnie istotne i chcę, żeby było sprawiedliwe, cywilizowane i tworzone z korzyścią dla wszystkich praworządnych obywateli, takich jak ja.
Dziękuję za zainteresowanie naszymi problemami. Liczę na Pana starania w tym zakresie

Imię Nazwisko"

maila pisałem jednym ciągiem, nie jest idealny, nie ma to znaczenia.

Można też napisać "Dzień dobry, podoba mi się projekt zmian w UoBiA odnośnie ukrócenia samowoli policji z odwołaniami od badań. Mam nadzieję, że to przejdzie, to jest pozytywna zmiana. Dam znać moim kolegom na strzelnicy, że jest taki projekt, liczymy na ucywilizowanie samowoli urzędników!!"

Najlepiej piszcie od siebie. Chodzi o to, żeby poseł widział zainteresowanie. Ostatnio ich nowelizacja była lekko zagmatwana  i nie angażowaliśmy się w temat. Teraz chciałbym żeby parę maili od nas przyszło.

Aha, nie czytałem reszty tej ustawy deregulacyjnej, odnośnie innych ustaw. Nie wiem co tam jest napisane, mogą być negatywne zmiany. Piszę wyłącznie o fragmencie odnośnie UoBiA, który jest pozytywny, nie wiem jak jest na temat innych ustaw. Konsultowałem też temat z Jarkiem Lewandowskim z FRSwP, z którym staram się konsultować elementy prawa wymagające czytania ze zrozumieniem i myślenia.


TForum >> Ogólne >> Ustawa deregulacyjna 2, projekt poprawek UoBiA

^^