Braterstwo.eu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie

Hej! Jesteś niezalogowany/a. Zaloguj się.


TForum >> Wydarzenia >> Karne zwyżki na zawodach

Karne zwyżki na zawodach
Avatar
27.09.2021 13:05
Promocje związane z dopuszczeniami, płcią i aktywnymi startami sprawdzają się. Rozszerzamy tę funkcjonalność na eliminację zachowań niepożądanych.

Z powodu regularnych problemów z prawidłowym przygotowaniem metryczek, w najbliższym czasie doliczane będą zwyżki dla osób, które nie będą dysponowały odpowiednimi metryczkami. Wprowadzone zasady uderzą boleśnie wyłącznie w osoby, które nie respektują długo już stosowanych zasad w organizacji. Nie powinny dotknąć więcej niż 10% startujących, a w perspektywie 3-6 miesięcy sądzę że ta liczba spadnie. Stosowane od 01.10.2021 zwyżki:

-- zwyżka o 1.47 zł (jeden zloty czterdzieści siedem groszy) łącznie w przypadku, gdy którakolwiek metryczka będzie niedocięta. Niedocięcie definiujemy jako papier istniejący o 1cm lub więcej od zewnętrznej strony linii przerywanych okalających metryczkę. Życiowe przykłady niedocięcia: metryczki wycięte tylko na paski szerokości kartki A4, metryczka zawierająca duży kawał kartki (zdarza się często w przypadku ostatniej metryczki na kartce).

-- zwyżka o 5.27 zł (pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) łącznie w przypadku, gdy metryczki są wypisywane odręcznie. Odręczne metryczki definiujemy jako kartkę z zapisanym wynikiem (lub DQ) niezawierającą kodu kreskowego skorelowanego z danymi na metryczce.
Metryczki z nieczytelnymi dla skanera lub niesprawnymi kodami (też irytujące i dokuczliwe), są w dalszym ciągu uznane za niezawinione i nie będą obciążane zwyżką.

Zwyżki są liczone jednokrotnie w przypadku wykrycia występku: w przypadku 3 metryczek niedociętych zwyżka będzie policzona jednokrotnie. Tak samo, jeśli wszystkie metryczki są odręczne, zwyżka również będzie policzona pojedynczo.

Postaram się informować o zwyżkach w mailu po zawodach, aby przyłapana na gorącym uczynku osoba miała świadomość nieuchronności kary (to jest ponoć czynnik eliminujący przestępczość, surowość kary jest mniej istotna) i mogła poprawić się na przyszłość.

Odwołania od zwyżek będzie rozpatrywał Zarząd Stowarzyszenia KS Amator. W przypadku gdy protest zostanie uznany, osoba uzyska rekompensatę w wysokości kosztu pojedynczego startu (oraz skasowanie zwyżki) jako zadośćuczynienie za samowolę urzędniczą osoby wpisującej zwyżki.
W przypadku protestu niesłusznego, który nie zostanie uznany, osoba protestująca może zostać obciążona opłatą maksymalnie do 100 stawek zwyżkowych.


TForum >> Wydarzenia >> Karne zwyżki na zawodach

^^