Forum >> Ogólne >> Poradnik dla żołnierzy (broń kolekcjonerska)

Wpis 'Poradnik dla żołnierzy (broń kolekcjonerska)'

Avatar
LARPAK PRIV
16.10.2018 20:02
SPIST TREŚCI:
I. Zapoznaj się z następującymi aktami prawnymi.
1. Ustawa o broni i amunicji.
2. Rozporządzenie w sprawie przechowywania broni.
II. Zapisz się do klubu/stowarzyszenia kolekcjonerów broni.
III. Wymagane dokumenty.
IV. Wniosek do Komendanta OŻW właściwego dla miejsca zamieszkania/stałego pobytu.
V. OŻW chce, abyś określił co chcesz kolekcjonować i wymienił rodzaj/typ broni, a nawet modele.

VI. Otrzymaliśmy decyzję pozytywną na wnioskowaną ilość broni palnej do celów kolekcjonerskich i co dalej?
VII. Mamy już „promesy”, decyzję i co dalej?
VIII. Kupiłem broni i co dalej?
IX. Mam już broń, książeczkę i co dalej?
X. Przepisy dotyczące przechowywania broni z podziałem dla posiadaczy poszczególnych rodzajów pozwolenia na posiadanie broni – przydatne dokumenty w szafie w razie kontroli
.
XI. Pytania i odpowiedzi.
W tym punkcie zawarte są najczęściej zadawane pytania z jakimi możesz się spotkać w czasie postępowania o wydanie pozwolenia na broń, kontroli posiadania broni, procedury jej zakupu, rejestracji i innych, które mogą Ci się nasunąć – najpierw przeczytaj, zapewne odpowiedź na Twoje pytanie jest tutaj zawarta.

#############################################################################

I. Zapoznaj się z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawa o broni i amunicji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001224

#############################################################################

II. Zapisz się do klubu/stowarzyszenia kolekcjonerów broni.
Może to być lokalny klub lub ogólnopolski taki jak BRATERSTWO/KS AMATOR.
Jeżeli myślisz o drodze sportowej i masz blisko lokalną strzelnicę to wybierz klub, który ma możliwość korzystania z takowej, a jednocześnie uprawnienia sportowe i kolekcjonerskie.
PAMIĘTAJ, aby po zapisaniu się poinformować dowódcę jednostki o przynależności do stowarzyszenia – zrobisz to zwykłym „drukiem” pt. informacja.

#############################################################################

III. Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o przynależności do klubu kolekcjonerów broni palnej. Uzyskasz je ze stowarzyszenia, do którego się zapisałeś.

Najlepiej, aby było jak najświeższe oraz podbite za zgodność w klubie – wszelkiego rodzaju pieczątki itd.

2. Statut stowarzyszenia – potwierdzony w stowarzyszeniu. Również uzyskasz go w swoim klubie razem z zaświadczeniem o przynależności.

3. Zaświadczenie o przydzieleniu broni służbowej – wyciąg z rozkazu dowódcy kompanii potwierdzony za zgodność w S1,
Zrobi to szef kompani, dowódca drużyny lub personalny w batalionie – wiele zależy od tego jak masz poukładane i jakie stanowisko służbowe zajmujesz bo możesz część z tych rzeczy zrobić samodzielnie.

4. Zaświadczenie o służbie wojskowej – do uzyskania w S1, wzór można pobrać na stronie OŻW,
https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2017/1%20Zaswiadczenie%20o%20pelnieniu%20zawodowej%20sluzby%20wojskowej%20i%20posiadaniu%20broni%20sluzbowej.pdf
Zanosisz to zaświadczenie (niewypełnione najlepiej, w zależności jak woli Twój personalny w jednostce) razem z wyciągiem z rozkazu z pkt. 3,

5. Kopia dowodu osobistego – potwierdzona za zgodność w S1,

6. Kopia opinii służbowej – nie jest to wymagany dokument, ale OŻW i tak o niego poprosi lub wystąpi o opinię specjalną do dowódcy jednostki,

7. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu, do pobrania tutaj:
https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2017/110%20Oswiadczenie%20o%20miejscu%20stalego%20pobytu.pdf

8. dwa zdjęcia legitymacyjne,

9. potwierdzenie opłaty administracyjnej w kwocie 242 zł do właściwego urzędu dla danego OŻW.
Numery kont do znalezienia na stronie KG ŻW.

10. Krótki życiorys – niektóre OŻW go wymagają, ale nie zawsze – zdarza się, że to samo OŻW od jednego wnioskodawcy chciało takowy, a od drugiego nie.
Jeżeli będą chcieli takowy życiorys to nas o tym poinformują – wtedy wystarczy zapytać o wzór, który mogliby nam przesłać MILNET-Z’etem.
Jeżeli nie mamy konta w MILNET-Z to na kogoś z pododdziału kto ma dostęp.
Wzór życiorysu:
https://i.imgur.com/FDiLdaK.jpg

11. Oświadczenie o administracji danymi osobowymi:
https://i.imgur.com/fngF1X2.jpg

12. Oświadczenie o braku leczenia, zamiast NFZ – wzór:
https://i.imgur.com/RJ919s2.jpg

#############################################################################

IV. Wniosek do Komendanta OŻW.
właściwego dla miejsca zamieszkania/stałego pobytu – aby nie było problemów z dosyłaniem odpowiednich dokumentów to tego, który jest właściwy dla miejsca stałego pobytu, który wskazaliśmy w oświadczeniu ale jeżeli jesteśmy tylko gościem w danym miejscu to może być różnie z wywiadem itp. rzeczami – jedynymi osobami, którym możemy zrobić w tym momencie pod górkę jesteśmy my sami.
Na tym punkcie zasadniczo kończy się cała procedura odnośnie wystąpienia o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich.

Wzór wniosku do OŻW o wydanie pozwolenia na broń:
https://i.imgur.com/AHQJRmj.jpg

#############################################################################

V. OŻW chce, abyś określił co chcesz kolekcjonować i wymienił rodzaj/typ broni, a nawet modele.
Może się zdarzyć, że OŻW będzie chciało abyśmy określili się jakie typy/rodzaje broni chcemy kolekcjonować i o jakie wnioskujemy.
Nie ma takowej potrzeby z dwóch powodów:
1. Pozwolenie kolekcjonerskie nie jest obwarowane podziałami wynikającymi np. z dyscyplin jakie chcemy uprawiać w przypadku pozwolenia do celów sportowych czy na jaką zwierzynę polować w przypadku broni do celów łowieckich.
2. Stanowisko KGP o wydawaniu decyzji bez podziału: https://i.imgur.com/v5drfzO.jpg

Na jaką broń otrzymamy pozwolenie?
Zasadniczo na wszystko na co zezwala ustawa, ale z praktyki z ostatnich lat wynika, że otrzymacie decyzję, w której znajdzie się wyłączenie broni samoczynnej (strzelającej ogniem ciągłym).
W związku z czym otrzymamy możliwość zakupu broni palnej:
-- krótkiej i długiej, powtarzalnej i samopowtarzalnej centralnego zapłonu,
-- krótkiej i długiej, powtarzalnej i samopowtarzalnej bocznego zapłonu,
-- broni gładkolufowej.

Jednakże gdyby się okazało, że już musicie (chcecie) coś im wysłać to napisz następująco:
 w Internecie znajdź listę broni – wikipedia czy cokolwiek innego i skopiuj ją zaznaczając, że chcesz wyłącznie kolekcjonować egzemplarze samopowtarzalne i powtarzalne,
 „w związku z tym, że katalog broni kolekcjonerskiej nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym, a z racji tego iż zamierzasz kolekcjonować broń różnych rodzajów i typów więc nie jesteś w stanie określić ile egzemplarzy broni palnej centralnego zapłonu, bocznego zapłonu oraz gładkolufowej będziesz miał w swojej kolekcji.”

W związku z powyższym przedstawiasz stanowisko KGP o braku konieczności wydania pozwolenia na broń z podziałem na rodzaje broni, które jest zamieszczone powyżej.

OŻW chce, abym skorzystał z wzoru wniosku z ich strony – jak już napisałem wcześniej: jest to wniosek z podziałem, który ogranicza rodzaje broni jaką możemy posiadać (pozwolenie z podziałem) – ich wniosek nie jest nigdzie umocowany prawnie!
Nie ma żadnej konieczności korzystać z ich wzoru i ograniczać swoje pozwolenie.

Jeżeli będą nalegali o skorzystanie z ich wniosku to poproście o podanie podstawy prawnej na piśmie – na telefon takich rzeczy się nie załatwia!
Nie dostaniecie takowej podstawy i nic się nie stanie jak nie skorzystać z ich wzoru.

#############################################################################

VI. Otrzymaliśmy decyzję pozytywną na wnioskowaną ilość broni palnej do celów kolekcjonerskich i co dalej?
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, która uprawomocniła się w podanym terminie wysyłamy wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni palnej – każdy taki jeden wniosek kosztuje 17 zł – możemy wystąpić o maksymalnie taką ilość na ile sztuk broni dostaliśmy pozwolenie.
Tzw. promesy są ważne bezterminowe, ale nie dłużej niż ważność dowodu osobistego, którego numer jest podany na zaświadczeniu.

W otrzymanej decyzji będzie pouczenie o prawie do odwołania, tam będzie też termin uprawomocnienia się decyzji – na tym etapie możemy wysłać oświadczenie o tym, że zgadzamy się z otrzymaną decyzją i jednocześnie wysłać wniosek/podanie o wydanie zaświadczeń do nabycia broni (promes).
Numer konta, na który wysyłamy opłatę za promesy jest ten sam, na który wysyłaliśmy 242 zł opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
Na tym etapie jeszcze nie otrzymamy czerwonej książeczki – legitymacji posiadacza broni palnej.

#############################################################################

VII. Mamy już „promesy”, decyzję i co dalej?
Dalej to już kupujemy broń i kasetkę/szafę z certyfikatem S1.
Szafa/urządzenie do przechowywania broni palnej musi być kupione najpóźniej razem z pierwszą zakupioną sztuką broni – musimy mieć, gdzie ją przechowywać.
Oczywiście teoretycznie możemy ją użyczyć jakiemuś sportowcowi, ale temat jeżeli dla prawników jest dość oczywisty to niekoniecznie dla interpretującego przepisy kontrolującego.

Szafa S1 nie musi być przytwierdzona do elementu konstrukcyjnego budynku – chociaż dla własnego RWD jak jest możliwość to lepiej ją przytwierdzić – nawet lepiej dla ubezpieczyciela.
Stanowisko KGP w sprawie kotwienia urządzeń do przechowywania broni o klasie minimum S1:
http://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/piKGP.230915.jpg

#############################################################################

VIII. Kupiłem broni i co dalej?
1. Czy może nosić broń do celów kolekcjonerskich?
- bez zgody odpowiedniego organu nie możesz nosić broni do celów kolekcjonerskich, ale możesz ją przemieszczać.
2. Czym jest przemieszczanie, a czym noszenie broni
- noszenie broni jest wtedy kiedy w broni znajduje się amunicja – w komorze nabojowej lub magazynku przyłączonym do borni,
- przemieszczenie broni jest wtedy kiedy jest ona rozładowana – rozporządzenie stanowi o tym, że broń nosi się w kaburach lub futerałach – jednakże ustawa jasno wskazuje, że noszenie występuje w przypadku załadowanej broni więc przemieszczać można ją nawet w reklamówce ze sklepu byle była rozładowana.
Oczywiście dla własnego RWD lepiej jest mieć ją w odpowiednim pokrowcu lub futerale.
3. Najpóźniej w dniu zakupu powinienem mieć, gdzie przechowywać zakupioną broń – czyli razem z bronią powinienem mieć również szafę/kasetkę klasy S1.
4. Razem z bronią mogę kupić do niej amunicję.
5. Po zakupie broni mam 5 dni na jej rejestrację – można to zrobić listownie lub osobiście.
a) osobiście: do OŻW udaję się z umową kupna – sprzedaży broni lub fakturą ze sklepu,
b) listownie: do OŻW wysyłam pismo przewodnie/wniosek o rejestrację danej sztuki broni do celów kolekcjonerskich – liczy się data stempla pocztowego – razem z pismem przewodnim, w którym warto zawrzeć nazwę broni, markę, model, kaliber, rodzaj amunicji (np. 9 x 19 mm, 9 x 18 mm) również numery broni – dane te powinny pokrywać się z tym co jest zapisane w umowie/fakturze.
6. Po rejestracji pierwszej sztuki w liście zwrotnym otrzymamy legitymację posiadacza broni palnej czyli tzw. czerwoną książeczkę.
Przy rejestracji kolejnej zakupionej sztuki broni palnej musi odesłać legitymację, aby nowa broń została do niej wpisana.
7. W czasie kiedy poruszamy się z bronią musimy mieć przy sobie legitymację posiadacza broni palnej lub decyzję administracyjną i umowę kupna-sprzedaży broni/fakturę.
8. Amunicję do posiadanej broni kupujemy na podstawie legitymacji posiadacza broni palnej i nigdzie jej nie rozliczamy – panie i panowie to nie jest wojsko tylko prywatna broń czyli strzelasz na tyle na ile cie stać.

#############################################################################

IX. Mam już broń, książeczkę i co dalej?
Teraz możesz śmiało jechać na strzelnicę.
Czy na strzelnicy możesz strzelać samodzielnie? Niestety nie – potrzebujesz prowadzącego strzelanie – możesz być nim sam lub ktoś inny, ale taka osoba jest wymagana regulaminem strzelnicy.
Uprawnienia prowadzącego strzelanie możesz zrobić samodzielnie. Ostatnio jakieś stowarzyszenie robi prowadzącego strzelanie na broń samoczynną – dla mnie to pic na wodę bo czym różni się prowadzący strzelanie dla AK strzelającego ogniem ciągłym od AK strzelającego ogniem pojedynczym? Niczym.
Jeżeli w okolicy masz strzelnicę i klub strzelecki/kolekcjonerski, który ma do niej dostęp to wart pomyśleć nad zapisaniem się do nich w zależności od tego co daje członkostwo np. dostęp do strzelnicy itp.

X. Przepisy dotyczące przechowywania broni z podziałem dla posiadaczy poszczególnych rodzajów pozwolenia na posiadanie broni – przydatne dokumenty w szafie w razie kontroli.

Przepisy rozporządzenia w sprawie przechowywania broni z oznaczeniem tego co dotyczy poszczególnych posiadaczy (pozostali posiadacze to m.in. kolekcjonerzy):
https://i.imgur.com/fTMBvOz.jpg

Wersja do druku:
https://i.imgur.com/H0PaJnw.jpg
https://i.imgur.com/PovkiUJ.jpg
https://i.imgur.com/paBmZ4i.jpg
https://i.imgur.com/1UDi72L.jpg

Stanowisko KGP w sprawie braku konieczności kotwienia szaf S1:
http://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/piKGP.230915.jpg


X. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jaki muszę mieć staż służby, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
 dosłownie zerowy, warunkiem jest bycie żołnierzem zawodowym i posiadanie przydzielonej broni służbowej – wtedy jesteś zwolniony z egzaminu i badań lekarskich.

2. Zapisałem się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i co dalej?
Po pierwsze musisz powiadomić dowódcę jednostki wojskowej o tym, że przynależysz do danego stowarzyszenia – jest to zwykła informacja, w której zawierasz dane o tym, gdzie i od kiedy należysz i to tyle, na podstawie art. 107 ust. 1. „Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” z 11. września 2003 (Dz.U. nr. 90 poz. 593. z późn. zm.):
Żołnierz zawodowy pisemnie informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe, o swojej przynależności do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej.

Po drugie zbierasz wszystkie potrzebne dokumenty zgodnie z poradnikiem.

Po trzecie pilnujesz składek, aby się nie okazało, że nie jesteś już członkiem stowarzyszenia bo jest to podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń – ustaje ważna przyczyna jej posiadania.

3. Czy po uzyskaniu pozwolenia na broń mogę się wypisać ze stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim?
Oczywiście, że możesz, ale jest to wtedy podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń ponieważ ustaje ważna przyczyna jej posiadania czyli członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

4. Na jakie rodzaj broni mogę otrzymać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?
Żołnierze są nieco w lepszym położeniu niż policjanci i zasadniczo otrzymują pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich z wyłączeniem broni samoczynnej bez żadnego podziału.
W związku z czym otrzymujemy pozwolenie na broń bocznego zapłonu (np. kbks), centralnego zapłonu (karabinki, pistolety, rewolwery etc.) i gładkolufową (wszelkiej maści strzelby).
Zasadniczo żołnierze otrzymują pozwolenie na broń powtarzalną i samopowtarzalną wszelkiego rodzaju.

5. Czy otrzymam pozwolenie na broń samoczynną?
 kiedyś OŻW wydawały pełne pozwolenia kolekcjonerskie bez wyłączenia broni samoczynnej, obecnie już wydają decyzje na broń do celów kolekcjonerskich z wyłączeniem broni samoczynnej.

6. OŻW chce, abym określił się we wniosku jaką broń chcę kolekcjonować.
 nie ma takowej potrzeby, aby określać się konkretnie co chcemy kolekcjonować – nie pytają nas czy to będzie CZ 75B, P-83 czy coś innego, ale chodzi im o np. 5 egzemplarzy broni centralnego zapłonu, 3 egzemplarze broni bocznego zapłonu i 2 egzemplarze broni gładkolufowej – taki podział jest bezsensowny i niepotrzebny tym bardziej, że zasadny on był przy pozwoleniu sportowym, ale nie kolekcjonerskim, a do tego mamy stanowisko KGP w sprawie wydawania decyzji administracyjnej bez podziału:
https://i.imgur.com/FKRLtrM.jpg

7. Opłata skarbowa – skąd wziąć numer konta?
 numery kont do znalezienia na stronie głównie ŻW:
https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/plik/file/2016/nr%20kont.pdf

8. Potwierdzenie opłaty skarbowej – czy musi być potwierdzone za zgodność?
 nie ma takiego wymogu, aby zostało ono potwierdzone za zgodność, zwykły wydruk z naszego konta bankowego, który możemy wygenerować w Internecie jest wystarczający.

9. Ile trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na broń?
 zgodnie z przepisami postępowanie administracyjne trwa 30 dni, ale może zostać przedłużone o kolejne 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – po tym czasie powinna zostać wydana decyzja pozytywna lub negatywna.

10. Co napisać w uzasadnieniu wniosku o wydanie pozwolenia na broń?
 wzór wniosku jest zamieszczony w poradniku jednakże jakby ktoś chciał coś zmienić to zwyczajnie należy napisać zgodnie z prawdą, że chce się kolekcjonować broń palną ponieważ jest to w zakresie naszych zainteresowań – każdy ma swój powód, ale samo wpisanie „dla mania” nie jest do końca najlepszym pomysłem.
 zacytuję tutaj sam siebie z wątku na jednym z for internetowych:
Może zwyczajnie napisz dlaczego chcesz kolekcjonować broń palną - prawdę napisz i tyle.

Chcesz zapewne doskonalić swoją wiedzę na temat uzbrojenia SZ RP jak i państw obcych, a także ćwiczyć posługiwanie się bronią palną w wolnym czasie co przełoży się na utrwalenie jak i umocnienie Twoich osobistych umiejętności strzeleckich co jest przydatne w czasie dalszej służby wojskowej.

Takie lanie wody można pisać w nieskończoność...
Nieco inwencji twórczej...

11. Czy potrzebny jest życiorys?
 jedne OŻW wymagają takowe, a inne z kolei nie. Były przypadki, gdzie ten sam oddział w tym samym czasie przy dwóch postępowaniach od jednego żołnierza wymagał takiego życiorysu, a od drugiego nie.
 wzór życiorysu:
https://i.imgur.com/FDiLdaK.jpg

12. Czy jeżeli posiadam patent strzelecki lub inne uprawnienia związane z bronią palną to mam je załączyć do wniosku?
 nie potrzeba załączać patentu strzeleckiego do wniosku o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jednakże nic to nie zaszkodzi tym bardziej jeżeli opiewa on na PKS (Pistolet, Karabin i Strzelbę).
 do wniosku załączamy wszystkie dokumenty jakie uznamy za stosowne, a tym bardziej jeżeli są związane one z bronią palną – może to być służbowy kurs posługiwania się bronią palną, kurs rusznikarza czy mechanika broni strzeleckiej lub kurs z budowy, obsługiwania i eksploatacji danego typu broni np. FB Radom etc. – wszelkie dokumenty zarówno cywilne jak i służbowe są na plus dla nas i świadczą o naszych zainteresowaniach związanych z bronią.

13. Otrzymałem pismo o zakończonym postępowaniu, ale nie ma tam nic poza tym, o co chodzi?
 otrzymałeś pismo, w którym poinformowano Cię, że zostało zakończone postępowanie – zgodnie z informacją zawartą w piśmie masz na ogół siedem dni na zapoznanie się z aktami sprawy i po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna, która uprawomocni się po czternastu dniach.
 możesz wysłać do OŻW oświadczenie o rezygnacji z zapoznania się z aktami – mimo iż zrobiłeś to we wniosku lub załączyłeś do niego to i tak w większości przypadków chcą chronologii stosownych oświadczeń.
 jednocześnie możesz wysłać informację o tym, że nie będziesz się odwoływał od wydanej decyzji jeżeli jest ona zgodna z wnioskiem strony.

14. Czy napisać we wniosku deklarację, że posiadam w domu sejf/magazyn do przechowywania broni?
 nie ma takiej potrzeby, a do tego jeżeli nie posiadasz odpowiedniego urządzenia do przechowywania broni czy magazynu broni to oświadczasz nieprawdę.

15. Kiedy muszę mieć w domu sejf/szafę na broń?
 urządzenie do przechowywania broni w klasie minimum S1 zgodnie z rozporządzeniem MSWiA musisz posiadać z chwilą nabycia broni.
 nie ma żadnego wymogu, abyś musiał posiadać szafę/sejf na broń jeszcze przed wydaniem pozwolenia na broń.
 tak samo nie ma wymogu, abyś posiadał szafę/sejf na broń jeżeli nie kupiłeś jeszcze żadnej broni.

16. Co mam zrobić po zakupie broni?
 masz 5 dni na dokonanie rejestracji broni – zgodnie z art. 13 ustawy o broni i amunicji.

17. Jak mogę dokonać rejestracji broni?
 broń możesz zarejestrować osobiście jeżeli masz akurat blisko do OŻW.
 broń możesz zarejestrować listownie na podstawie dowodu zakupu – faktura lub umowa kupna - sprzedaży.

18. Co muszę dostarczy do OŻW w celu rejestracji broni?
 dowód zakupu broni – faktura ze sklepu lub umowa kupna – sprzedaży broni.
 pismo przewodnie/wniosek o rejestrację, gdzie wymieniasz do jakiego celu chcesz zarejestrować broń, na podstawie jakiej decyzji (jej numer), podać kaliber i numer broni oraz jej typ i rodzaj np. pistolet centralnego zapłonu GLOCK 17, kal. 9 mm (9 x 19 mm PARA) o numerze ABC 1234.
 legitymację posiadacza broni jeżeli już ją posiadasz – nie jest to Twoja pierwsza rejestracja broni.

19. Kiedy otrzymam legitymację posiadacza broni czyli tzw. czerwoną książeczkę?
 legitymację posiadacza broni otrzymasz listownie po rejestracji pierwszego egzemplarza broni.

20. Czy mogę kupić i posiadać amunicję do broni palnej do celów kolekcjonerskich?
 mimo tego co twierdził żandarm z jednego z OŻW to jeżeli nie posiadamy w pozwoleniu (decyzji administracyjnej) wyłączenia posiadania amunicji to możemy ją zakupić i posiadać, nie musimy jej kupować na strzelnicy i tam całą zużyć.
 możesz posiadać amunicję do takiej broni jaką aktualnie posiadasz.

21. Na jakiej podstawie mogę kupić amunicję?
 przy zakupie broni możesz również kupić amunicję do tej broni na podstawie posiadanego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni (tzw. promesa).
 po zarejestrowaniu broni i otrzymaniu legitymacji posiadacza broni ze stosownym wpisem możesz kupić amunicję na podstawie legitymacji posiadacza broni palnej – art. 14 ustawy o broni i amunicji:
„Art. 14.
Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.”

22. Czy mogę nosić broń palną do celów kolekcjonerskich?
 nie bez zgody odpowiedniego organu (art. 10 ust. 8), którym dla żołnierzy jest Żandarmeria Wojskowa (art. 9 ustawy):
Art. 10 ust. 8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
Ale spokojnie, możesz tą broń przemieszczać!

23. Czym w takim razie jest noszenie i czym różni się od przemieszczania?
 zgodnie art. 10 ust. 9 noszenie broni to każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez jej posiadacza:
Art. 10 ust. 9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.
 w związku z tym (art. 10 ust. 9 oraz ust. 8) nie możesz mieć przy sobie załadowanej broni (czyli broni, w której znajduje się amunicja – dotyczy).
 na podstawie przepisów możesz mieć przy sobie broń w kaburze, ale baz amunicji w broni bo wtedy nie mówimy o noszeniu broni w świetle przepisów, a o jej przemieszczaniu – ważne jest, aby była ona zabezpieczona przed osobami nieuprawnionymi i nie wzbudzała „sensacji” – zdrowy rozsądek jest tutaj konieczny.

24. Czym jest załadowana broń w świetle przepisów?
 załadowana broń to taka, w której znajduje się amunicja – w magazynku nabojowym podpiętym do broni lub nabój w bębnie lub komorze nabojowej.
 oznacza to, że pusty magazynek może być podpięty do broni jak również to, że załadowany magazynek może być w kieszeni lub torbie.
 dopóki nie ma amunicji w broni nie możemy mówić o tym, że jest ona załadowana.

25. Czy będąc w służbie kandydackiej jestem zwolniony z egzaminu na broń i podlegam pod OŻW?
 nie, w służbie kandydackiej nie jesteś jeszcze żołnierzem zawodowym, a tacy żołnierze są dopiero zwolnieni z egzaminu na broń oraz podlegają pod OŻW – w związku z czym o pozwolenie występujesz do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji jak osoby cywilne.

26. Czy kopia opinii służbowej jest konieczna?
 nie, nie jest ona konieczna, ale OŻW często jej wymagają więc lepiej ją od razu dosłać i oszczędzić sobie czasu.

27. Co w przypadku kiedy nie posiadam opinii służbowej lub takowej nie dostarczę?
 w przypadku kiedy nie dostarczysz opinii służbowej – nie posiadasz jeszcze takowej lub nie chcesz jej dostarczyć to OŻW powinno wystąpić o opinię specjalną do JW, w której służysz – zazwyczaj i tak mimo przedstawienia opinii służbowej zasięgają jeszcze informacji w jednostce – proszą o prostą opinię etc.

28. Czy mając zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej i przydzieleniu broni służbowej potrzebuję jeszcze wyciąg z rozkazu o przydzieleniu broni?
 sekcja personalna S1 w jednostce raczej bez wglądu do rozkazu dziennego dowódcy kompanii (równorzędnego) nie wystawi zaświadczenia, w którym potwierdzi przydzieleni broni służbowej jeżeli takiego nie zobaczy – oni nie mają sami z siebie wglądu do tego.
 dodatkowo wyciąg z rozkazu o przydzieleniu broni służbowej to dodatkowy dokument, który działa „uspokajająco” na OŻW – kolejny świstek do kolekcji, a teczka robi się grubsza...

29. Co w przypadku kiedy mam pozwolenie na broń, a zostałem żołnierzem zawodowym?
 powinieneś powiadomić swoje dotychczasowe WPA o zmianie podległości i wskazać stosowne OŻW dla swojego miejsca stałego pobytu – wtedy WPA prześle Twoją teczkę do OŻW i od teraz to oni będą zajmowali się wszystkimi sprawami związanymi z posiadanymi przez Ciebie uprawnieniami i bronią.

30. Co w przypadku kiedy mając pozwolenie na broń ubywam do rezerwy?
 informujesz swoje OŻW o ubyciu do rezerwy – przedstawiasz stosowne dokumenty jakie otrzymałeś w tej sprawie z sekcji personalnej jednostki – możesz sobie potwierdzić je za zgodność w S1 przy okazji i wskazujesz WPA właściwe dla miejsca stałego pobytu – niektórzy się przeprowadzają w rodzinne strony na drugi koniec kraju więc zasadnym jest to, aby OŻW wiedziało, gdzie wysłać dokumenty – od tego momentu wszystkimi sprawami z posiadanymi przez Ciebie uprawnieniami dotyczącymi broni palnej zajmować się będzie Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji stosownie do miejsca stałego pobytu.

31. Czy z broni palnej posiadanej przeze mnie do celów kolekcjonerskich mogę korzystać na strzelnicy?
 tak, możesz. Jednakże na strzelnicy powinien być prowadzący strzelanie zgodnie z wzorcowym regulaminem – możesz te uprawnienia zrobić samodzielnie w LOK (PZSS dla samych kolekcjonerów nie przewiduje takich uprawnień), musi być natomiast instruktora bo to dwie różne „instytucje”.

32. Czy OŻW może robić problemy, że korzystam z broni do celów kolekcjonerskich na strzelnicy?
 odpowiem cytując samego siebie:
Na takie pytanie odpowiada się wprost:
- czy kolekcjoner samochodów, zwłaszcza zabytkowych ma je od kolekcjonowania czy jeżdżenia zwłaszcza, że przy obecnych wymogach bezpieczeństwa wiele z nich nie powinna znajdować się na drogach,
- czy kolekcjoner zegarków etc. może ich używać czy tylko mają sobie leżeć w szufladzie/na półce?
- czy kolekcjonowanie to również korzystanie z danego przedmiotu?
- kolekcjonujesz również buty i ich używasz - możesz czy nie?
Nie ma znaczenia tutaj reglamentacja jednych rzeczy względem innych, które się kolekcjonuje - ustawodawca nigdzie nie zabronił ich używania.
Do tego w skład Twoich zainteresowań względem broni palnej wchodzi również ich używanie w sposób do jakich zostały zaprojektowane - czynności manualne, strzelanie, ładowanie, rozładowanie itd.

33. Czy pisać we wniosku, że będę się szkolił i doskonalił swoje umiejętności z posiadanej prywatnie broni do celów kolekcjonerskich – od tego są podobno inne rodzaje pozwolenia?
 a dlaczego miałbyś nie napisać czegoś takiego? Jak najbardziej samodoskonalenie jest wpisane w zawód i obowiązki żołnierza (podnoszenie kwalifikacji) – wynika to również z metodyki szkolenia, gdzie jest wzmianka o samokształceniu.
 Znajomość budowy, zasady działania, rozkładania, składania broni znajdującej się w kolekcji sprawia, że doskonale swoje umiejętności, które są przydatne oraz niejednokrotnie sprawdzane w czasie zawodowej służby wojskowej, na różnego rodzaju zajęciach ze szkolenia ogniowego. W związku z czym posiadanie kolekcji broni palnej i poznawanie jej właściwości zapisuje się w warunkach doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji.

34. Jestem żołnierzem WOT czy podlegam pod OŻW i jestem zwolniony z egzaminu i badań lekarskich?
 jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym, na etacie w jednostce WOT to tak.
 Pytanie dość ciężkie i odnieść należy się do kilku ustaw:
- UoBiA - wzmianka o zwolnieniu z egzaminu i wydawaniu pozwoleń żołnierzom zawodowym,
- ustawa o powszechnym obowiązku obrony,
- ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - określa kiedy jest się żołnierzem zawodowym.
W UoBiA nikt nie wprowadził zmian odnośnie WOT, a jest nadal wzmianka o żołnierzach zawodowych.
 jeżeli jesteś żołnierzem WOT, który normalnie pracuje w cywilu, a szkoli się tylko weekendowo to nie, nie podlegasz też pod OŻW tylko pod WPA.

35. Jak kupić broń palną?
 broń palną możesz kupić od:
 sklepu,
 osoby prywatnej,
 uprawnionej instytucji np. agencji ochrony etc.

36. Jak kupić broń od osoby prywatnej?
 upewniasz się, że owa broń jest legalna – jej posiadacz ma pozwolenie na broń,
 sprawdzasz numery na broni z tymi w legitymacji,
 spisujesz umowę kupna – sprzedaży broni palnej, pamiętaj, że przy kwocie powyżej 1000 zł opłacasz podatek PCC,
 zostawiasz sprzedającemu zaświadczenie uprawniające do zakupu broni palnej (tzw. promesa) oraz egzemplarz umowy,
 swój egzemplarz umowy (może być kopia) wysyłasz w celu rejestracji do OŻW – masz na to pięć dni.

37. Mam mieć kontrolę w miejscu przechowywania broni – o co będą mnie pytali i co będą sprawdzali?
 sprawdzeniu zostanie poddana broń: jej stan ilościowy i numerowy, zgodnie z wpisami w legitymacji posiadacza broni,
 sprawdzone zostanie urządzenie do przechowywania broni: czy posiada klasę co najmniej S1 oraz hologram IMP,
 zapytają o kotwienie szafy i tutaj jak już wcześniej opisałem – nie ma takiego wymogu (patrz pismo KGP w tej sprawie), ale dla własnego spokoju lepiej to zrobić,
 zapytają, gdzie są przechowywane klucze i odpowiedź tutaj jest jedna i prosta: poza dostępem osób nieupoważnionych,
 zapytają, gdzie przechowujesz zapasowe klucze i odpowiedź tutaj jest taka sama: poza dostępem osób nieupoważnionych i niestety nie mogę tego panu powiedzieć bo nie jest pan upoważniony do tego, abym mógł zdradzić taką informację,
 mogą zadawać różne podchwytliwe pytania z cyklu czy NOSISZ broń, czy ktoś z rodziny ma dostęp do kluczy itp.
 przede wszystkim powoływać się na przepisy obowiązującego prawa, a przy wszelkich twierdzeniach, że jest inaczej prosić o podstawę prawną – akty prawne można teraz w telefonie bez żadnych problemów na bieżąco sprawdzić!

38. Mam mieć wizytę dzielnicowego/żandarma na wywiadzie środowiskowym, o co może pytać?
 z pewnością zapyta się żony/męża/współmieszkańców czy: nie awanturujesz się, nie nadużywasz alkoholu lub innych substancji, nie bijesz żony/męża, nie masz zatargów z sąsiadami itp.,
 zapyta również żony/męża/współmieszkańców czy nie mają nic przeciwko broni, czy zdają sobie sprawę z tego, że to kosztowne hobby (jakby o tym wiedział czy komuś do portfela zaglądał),
 zapyta czy masz już szafę na broń – nie musisz jej mieć,
 zapyta czy znasz przepisy odnośnie przechowywania broni – będzie zadawał nieco podchwytliwych pytań typu czy możesz kupić samoczynną, co chcesz sobie kupić, komu możesz dać klucz od szafy itp.
 potem pójdzie do sąsiadów i zapyta jakim sąsiadem jesteś, czy nie masz zatargów, nie awanturujesz się, nie nadużywasz alkoholu itp.
 sąsiadom nie powinien powiedzieć w jakieś sprawie przeprowadza wywiad, ale jakby dociekliwy sąsiad lub sąsiadka pytali to odpowiedzieć należy, że to wywiad środowiskowy do poświadczenia bezpieczeństwa, wie pan/pani takie przepisy i sprawdzają wszystko dokładnie…

39. OŻW chce, abym skorzystał z wzoru wniosku z ich strony.
jak już napisałem wcześniej: jest to wniosek z podziałem, który ogranicza rodzaje broni jaką możemy posiadać (pozwolenie z podziałem) – ich wniosek nie jest nigdzie umocowany prawnie!

Nie ma żadnej konieczności korzystać z ich wzoru i ograniczać swoje pozwolenie.

Jeżeli będą nalegali o skorzystanie z ich wniosku to poproście o podanie podstawy prawnej na piśmie – na telefon takich rzeczy się nie załatwia!
Nie dostaniecie takowej podstawy i nic się nie stanie jak nie skorzystać z ich wzoru.


Forum >> Ogólne >> Poradnik dla żołnierzy (broń kolekcjonerska)

do góry ↑