FAQ

Spis Treści FAQ

O tym FAQ

To jest opis dla laików. Wiedza pochodzi z UoBiA (Ustawy o Broni i Amunicji), rozporządzeń do niej, forum-bron.pl i osobistych doświadczeń z WPA. Krótkie podsumowanie długiego tekstu: uzyskanie pozwolenia na broń jest ŁATWE.

A co, jeśli mam inne pytanie?

Spróbuj sprawdzić na naszej podstronie z dodatkowymi pytaniami Inne pytania, gdzie publikuję rzadsze pytania i odpowiedzi na nie. Jeśli tam nie znajdziesz tego, co szukasz, napisz do mnie maila (jest w menu Kontakt).

O co chodzi?

Braterstwo to ruch społeczny mający na celu promowanie broni palnej, strzelania z niej i kolekcjonowania. Zachęcamy praworządnych obywateli do występowania o pozwolenie na broń i brania udziału w tym hobby.

Po co mi to?

Członkostwo w naszym stowarzyszeniu to „ważna przyczyna” do wydania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich lub sportowych, zgodnie z art. 10 ust. 3. Zatem składając wniosek o pozwolenie na broń do tych celów możesz podeprzeć się członkostwem w Braterstwie.
W Braterstwie łączy nas pasja, więc organizujemy aktywności, prezentacje broni lub wypady na strzelnicę.

Czy uzyskanie pozwolenia na broń jest trudne?

Jest łatwiejsze niż uzyskanie prawa jazdy. Trwa około 3-6 miesięcy i kosztuje jakieś 2 tys zł. Zarówno cena, jak i czas oczekiwania zależą od klubu sportowego i rejonu kraju, ale większość osób wyrabia się w tym terminie i budżecie.

Kto wydaje pozwolenia na bron?

Policja. Wysyłasz listem poleconym komplet wymaganych prawem dokumentów do WPA (wydziału postępowań administracyjnych) w odpowiedniej ze względu na adres zamieszkania komendzie wojewódzkiej policji (KWP). Oni to mielą, mielą (z reguły ok 1-2 miesiące) i jak spełniasz wymogi to wypluwają pozytywną decyzję.

Ale bez znajomości nie dadzą pozwolenia, prawda?

Nieprawda. Procedura uzyskania pozwolenia na broń jest nieuznaniowa i zależy wyłącznie od faktów. Jeśli masz skończone 21 lat, nie masz na koncie wyroku i Twoje zdrowie psychiczne jest bez zarzutu — na pewno uzyskasz pozytywną decyzję!

Dawno temu skazano mnie za oszustwa podatkowe, mam jakieś szanse?

Prawie każde skazanie ulega zatarciu po odpowiednim czasie. Zatem sprawdź ile czasu musi minąć aby Twój wyrok się zatarł. Jeśli termin już minął, jesteś w obliczu prawa osobą niekaraną i możesz wnioskować o pozwolenie, które zostanie Ci wydane, jeśli spełniasz pozostałe warunki.

Nie wszystkie błędy w życiorysie znikają wraz z przedawnieniem. Czasem nawet zatarty wyrok może uniemożliwić nam drogę do legalnego posiadania broni palnej, gdy popełniony czyn zdaniem WPA wskazuje na ryzyko ponownego stworzenia zagrożenia dla siebie lub otoczenia. Wprawdzie stoi to w sprzeczności z dorobkiem cywilizowanej Europy, ale cóż poradzić? Więcej informacji w wątku na forum-bron.pl oraz w orzeczeniu II OSK 1683/13 NSA

W przeszłości pojawił się u mnie epizod z depresją, mam jakieś szanse?

Jeśli problem ustąpił i minęło od niego trochę czasu, to pewnie masz szanse. Sytuację musi ocenić psychologi i psychiatra (przejdziesz takie badania przed wysłaniem wniosku do WPA) i tylko oni mogą stwierdzić, czy możesz posiadać broń, czy nie. Twoja sytuacja nie jest oczywista, ale jeśli od lat dobrze funkcjonujesz w społeczeństwie, powinno być ok.
Jeśli masz wątpliwości co do swojego zdrowia, nie występuj o broń.

Jestem bezrobotny. Mogę mieć problemy z uzyskaniem pozwolenia?

Fakt braku zatrudnienia nie stanowi negatywnej przesłanki do uzyskania pozwolenia na broń. Negatywne przesłanki stanowiące powód odmowy wydania tego uprawnienia są w sposób wyczerpujący opisane w art. 15 ust. 1 i art. 17 Ustawy o Broni i Amunicji. Brak pracy nie jest tam wymieniony.

Jestem mundurowym, czy to lepiej?

Jeśli jesteś funkcjonariuszem służb mundurowych (potocznie mówiąc): policjantem, żołnierzem, strażnikiem granicznym, służbą więzienną, CBA, ABW, itp to jest to łatwiej, taniej i szybciej.
W takim przypadku jesteś zwolniony z egzaminów ze znajomości prawa i obsługi broni — w ramach broni, na którą masz zaliczone przeszkolenie, a także z badań lekarskich, o ile masz przydzieloną broń służbową. Idealnym pozwoleniem wtedy jest pozwolenie kolekcjonerskie, bo prawie nic nie kosztuje.
Takie pozwolenie można uzyskać nawet w kilka dni (jeśli Cię lubią i masz znajomych), a na spokojnie w kilka tygodni.
Zobacz na wielu przykładach jakie to proste.

Jestem byłym mundurowym, też mam lepiej?

Niestety, nie. Prawo nie przewiduje zwolnień dla byłych mundurowych, więc czeka Cię taka sama droga jak cywila. No bo jesteś już cywilem.

Jestem myśliwym, lubicie tu myśliwych?

Lubimy tu wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej. Co więcej, myśliwi stanowią istotny element utrzymania stabilności ekosystemu w realiach ograniczonej przestrzeni życiowej dla fauny i znikomej ilości drapieżników.
Osobiście uważam drogę myśliwską za zbyt drogą i zbyt trudną (staże) i nie polecam jej osobom, które są po prostu zainteresowane posiadaniem broni palnej, a nie polowaniami.
Niemniej jednak, myśliwi w Polsce stanowią największy odsetek posiadaczy pozwoleń i jeśli którykolwiek z nich chciałby uzyskać także broń do celów kolekcjonerskich w pełnym, lub ograniczonym do broni myśliwskiej zakresie, to z przyjemnością widzę go w naszych szeregach.
Porady w FAQ dotyczą głównie broni sportowej do celów kolekcjonerskich, ale tak samo można wystąpić też o broń myśliwską do celów kolekcjonerskich i wszystkie zasady są analogiczne. Warto pamiętać, że broń myśliwska nie zawiera w sobie broni krótkiej, ani broni bocznego zapłonu. Przykre, ale niestety prawdziwe.

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce nie ma jednego pozwolenia na broń. Jest kilka różnych rodzajów pozwoleń, które uprawniają do różnego typu broni, mają różne wymagania, są łatwiejsze lub trudniejsze w uzyskaniu. Wszystkie te pozwolenia łączą warunki wstępne: skończone 21 lat, niekaralność, zdrowie psychiczne, zamieszkanie na terenie kraju.
Warunki wstępne wynikają z art 15 UoBiA.
Rodzaje pozwoleń są wypisane w art 10 UoBiA.
Nie wszystkie rodzaje pozwoleń są tutaj omawiane. Niektóre są za drogie (szkoleniowe, ochrona osób i mienia), nieosiągalne bez znajomości (ochrona osobista), ograniczone (pamiątkowe, do rekonstrukcji historycznych) albo podobają mi się mniej (łowieckie) niż opisana niżej droga. Ja polecam to co niżej, bo to jest sprawdzone, działa i pozwala na największą swobodę.

Można uzyskać broń będąc dorosłym, ale nie mając 21 lat?

Tak, jest taka opcja. Art. 15 ust 2 UoBiA mówi, że na wniosek pewnych organizacji (kluby sportowe, PZŁ, stowarzyszenia obronne) można uzyskać pozwolenie mając skończone jedynie 18 lat. Taka możliwość dotyczy pozwoleń do celów myśliwskich lub sportowych i nie jest zbyt popularna, choć część organizacji wystawia niezbędne dokumenty swoim członkom.

Jakie są drogi uzyskania polecanych typów pozwoleń?

Broń do celów sportowych: zapisz się do klubu sportowego, zdaj patent, uzyskaj licencję PZSS, zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA. Zwykle pozwolenia są na 4-8 sztuk broni.
Broń do celów kolekcjonerskich: zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego (np do nas), zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA, zdaj dosyć trudny egzamin przed Policją. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni.
Bron sportowa do celów kolekcjonerskich: zrób patent i uzyskaj licencję PZSS, zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, wyślij wniosek do WPA. Jest to ograniczenie „pozwolenia do celów kolekcjonerskich” do broni sportowej, dzięki temu mając licencję PZSS, uzyskujesz zwolnienie z (często nieprzyjemnego) egzaminu na Policji. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni.
Dopuszczenie do broni sportowej: zrób badania, wyślij wniosek do WPA.

Ok, sporo opcji, a co polecacie?

Zrób pozwolenie na broń sportową, pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich oraz dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej.
Złóż naraz dokumenty w WPA na to wszystko. Przy takim działaniu robisz tylko raz niezbędne badania lekarskie oraz jesteś zwolniona/y z egzaminu na broń sportową do celów kolekcjonerskich (patent + licencja zwalnia z egzaminu na broń sportową).
Przykładowy wniosek o wydanie takiego kompletu pozwoleń jest na naszej stronie w zakładce Wzory pism, przepisy.

Dlaczego mam robić dwa pozwolenia na raz?

Pozwolenie do celów sportowych to droga, która minimalizuje styczność z nieprzyjaznymi entuzjastom broni instytucjami. Policja jest taką instytucją — gdyby nie musieli, nie wydawaliby pozwoleń. Wiemy o tym z niedawnej historii, bo kilka lat temu nie musieli wydawać i uzyskanie własnej broni było tak trudne, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie.

Jednocześnie pozwolenie do celów sportowych jest znacząco ograniczane, jeśli chodzi o ilość broni, jaką będziesz mieć prawo kupić. Mocno zależy to od rejonu kraju, są miejsca (a raczej WPA) lepsze i gorsze. Standardem jest 4-8 sztuk, przy czym wnioskując o więcej niż 5 trzeba dołączać udokumentowane starty na zawodach strzeleckich (i to w różnych konkurencjach). To trudne, kosztowne, czasochłonne i często dalej ilość na pozwoleniu nie przekroczy 8.
Dodatkowo, pozwolenie sportowe wymaga przynależności do PZSS, brania udziału w zawodach i regularnych opłat co roku, by je utrzymać.

Pozwolenie do celów kolekcjonerskich jest najczęściej wydawane na znacznie więcej sztuk. Ja mam na 50 sztuk (pierwsza decyzja: 20 sztuk), obecnie otrzymuje się takie pozwolenie na 10 sztuk (wraz ze wzrostem ilości kolekcjonerów, Policja zaczęła zmniejszać ilość sztuk, bo taka jest logika WPA).
Dodatkowo, pozwolenie kolekcjonerskie nie wiąże się z wymogiem posiadania licencji PZSS, czy uczestnictwa w zawodach PZSS. Dzięki temu można je utrzymać bez wysokich corocznych opłat, i nie trzeba się liczyć z regulaminami PZSS, które czasem dokuczają sportowcom.

Posiadając te dwa pozwolenia na raz, mamy wszystko to co najlepsze z obu światów. Nie musimy zdawać egzaminu na Policji do pozwolenia kolekcjonerskiego, część broni (zarejestrowanej do celu sportowego) możemy nosić załadowaną, łącznie mamy pozwolenie na znacznie większą ilość sztuk niż przy samym sportowym, a jeśli nie chcemy już być sportowcami i spełniać wymogów PZSSu to możemy przerejestrować całą posiadaną broń na cel kolekcjonerski i już, koniec naszej kariery zawodnika.

Co to jest dopuszczenie?

Dopuszczenie do posiadania broni jest swego rodzaju pozwoleniem na broń, które upoważnia do używania broni stanowiącej własność podmiotu (klubu, firmy szkoleniowej, strzelnicy itp.) w takich celach na jakie zostało wydane pozwolenie na broń temu podmiotowi.
Dopuszczenie pozwala na noszenie, przemieszczanie, używanie itp. broni obiektowej czyli broni posiadanej na świadectwo. Dzięki temu możemy wziąć broń klubową i jechać z nią przez cały kraj na zawody.
Poruszając się z bronią obiektową należy mieć przy sobie dwa dokumenty:
1) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
2) świadectwo broni czyli kartonik wypisywany przez Policję na każdy egzemplarz broni obiektowej (świadectwem broni dysponuje klub).
Na forum-bron.pl, skąd pochodzi ten fragment jest więcej informacji.

Ile kosztuje polecana przez Was droga?

Zapisując się do Braterstwa:
60 zł składka roczna
190 zł wpisowe (dotyczy osób, które nie posiadają patentu i chcą go uzyskać)
50 zł badania lekarskie do patentu
400 zł egzamin na patent
50 zł licencja PZSS
20 zł opłata na DZSS
400 zł badania lekarskie do pozwolenia
2 x 242 zł wnioski o pozwolenie (242 zł za każde pozwolenie)
10 zł wniosek o dopuszczenie
Łączna suma: 1664.

1664 zł? To jest 341 kg ryżu! 531 kg mąki! Czemu tak dużo?

Cóż, życie. Nasza składka członkowska jest najtańsza w Polsce, obcinamy koszty jak się da, ale z całej tej listy aż 1414 zł są pobierane „przy okazji” przez dodatkowe instytucje lub wymogi po drodze. Tego się nie da przeskoczyć przy obecnym stanie prawnym.

Broń kolekcjonerska? To jakieś stare złomy powojenne?

Nie. Broń sportowa do celów kolekcjonerskich. Normalna broń, działająca. Tutaj więcej informacji.

Jak znaleźć klub sportowy?

Klub sportowy musi należeć do PZSS (Polski Związek Strzelectwa Sportowego). Wynika to z przepisów ustawy.
Polecam zapis do sekcji sportowej Braterstwa (opcja dostępna w profilu), która wystartowała w lutym 2017. Pobieramy minimalne opłaty i staramy się maksymalizować zadowolenie naszych członków.

Nie brakuje też alternatyw wobec Braterstwa. W Polsce są setki klubów (sprawdź w internecie). Całkiem sporo ma setki członków, aktywnie działają i umożliwiają realizację pasji strzeleckiej na wysokim poziomie. Na pewno znajdziesz jakiś, który Ci się spodoba. Niestety, jeśli jesteś z małej miejscowości to istnieje ryzyko, że najbliższy klub będzie 80 kilometrów od Ciebie. Tak bywa.

Czym jest patent?

Patent to jest taki papier, który potwierdza, że znasz prawo i potrafisz się posługiwać bronią w elementarny sposób (nie patrzysz do lufy, nie mierzysz do kolegów). Wydaje się go dożywotnio na trzy różne kategorie broni: pistolet (P), karabin (K) i strzelbę (S).
Warto robić wszystkie kategorie na raz, bo kosztuje tyle samo. Jak nie zrobisz patentu np na strzelbę, to nie dostaniesz licencji na strzelbę i nie dostaniesz pozwolenia na strzelbę do celów sportowych. Ani do celów kolekcjonerskich, o ile nie zdasz osobnego egzaminu przed Policją na strzelbę.
Zatem rób patent na wszystko. Nie ma żadnych korzyści z robienia ograniczonego patentu.

Jak uzyskać patent?

Po zapisaniu do klubu możesz przystąpić do egzaminu na patent. Aby być do niego dopuszczonym musisz być członkiem klubu przynajmniej trzy miesiące (wynika to z regulaminu PZSS).
Przed egzaminem klub musi Cię przygotować: zaznajomić się z wymogami, obsługą broni, techniką strzelania, itp. Kurs powinien być możliwe intensywny i omawiać wszystkie rodzaje broni, z których będziesz zdawać patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba).
Pomagamy w tym przygotowaniu wszystkim strzelcom (także spoza Braterstwa): specjalnie przygotowaliśmy i utrzymujemy najlepszy, najdokładniejszy i najnowocześniejszy kurs szkolący z wiedzy teoretycznej: PatentStrzelecki.eu. Oczywiście korzystasz całkowicie za darmo!

Braterstwo szkoli do egzaminów na patent regularnie na strzelnicach we Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich, Warszawie, Tarnobrzegu i Jaworznie.

Jak wygląda egzamin na patent?

Najpierw test wyboru 10 pytań z prawa i regulaminów, później strzelanie na 25 metrów z broni krótkiej, na 50 metrów z broni długiej oraz do rzutków lub do popperów (metalowe, stojące cele) ze strzelby śrutowej. Łatwizna, jeśli przejdziesz kilku godziny kurs wcześniej. Zdawalność powyżej 90%.
Tutaj więcej informacji.

Kto organizuje egzaminy na patent?

Egzaminy są organizowane w całym kraju przez PZSS za pomocą klubów. Lista egzaminów jest publikowana przez PZSS.

Braterstwo NIE ORGANIZUJE egzaminów na patent. W całym kraju robią to tylko niektóre kluby, we Wrocławiu WKS Śląsk Wrocław Sekcja Strzelecka, który ma bardzo dobrą infrastrukturę.f

Czym jest licencja?

Licencja zawodnicza PZSS to jest zaświadczenie, że jesteś aktywnym członkiem związku (opłacasz składki, startujesz w zawodach). Posiadając licencję jest się zwolnionym z egzaminu przy wnioskowaniu o broń palną sportową. Jest niezbędna do uzyskania pozwolenia, gdyż została wpisana w UoBiA.

Jak uzyskać licencję?

Jeśli masz patent i wyślesz wniosek do PZSS to licencję na pierwszy rok otrzymujesz od ręki (za opłatą — ok 70 zł — rzecz jasna), jak tylko złożysz o nią wniosek. Licencję otrzymasz taką samą, jak masz patent. Masz patent na P,K,S to taka sama będzie licencja.
Aby ją utrzymać w kolejnym roku, musisz w trakcie jej ważności wyrobić odpowiednią ilość startów (4 dla pierwszej konkurencji i po 2 starty dla pozostałych). „Pierwsza” konkurencja może być dowolna. Lubisz startować z karabinu? Możesz to uznać za pierwszą. Wolisz pistolet? Też może być.
Zwykle w klubach wystarczy przyjść na zawody 2 razy do roku, żeby wyrobić komplet startów do utrzymania licencji.

Kiedy wnioskować o licencję?

Licencje, które PZSS wydaje do 31 października są ważne tylko do końca danego roku kalendarzowego. Ich przedłużenie wymaga uzyskania do końca roku odpowiedniej ilości osobostartów. Licencje wydane po 1 listopada są ważne od razu na cały rok następny.
Jest to ważna informacja dla osób wyrabiających pozwolenie na broń. Zgłoszenie wniosku o licencję późno, np w październiku, skutkuje uzyskaniem licencji ważnej do końca roku. Daje to mało czasu na wyrobienie odpowiedniej ilości startów. Czasem lepiej poczekać miesiąc – dwa po zdaniu patentu i zawnioskować dopiero w listopadzie. Dodatkowo, wnioskując o licencję 31 października płacisz za końcówkę bieżącego roku i w następnym zapłacisz znowu – czyli dwa razy. Wnioskując 1 listopada, płacisz tylko raz.

Czy nie lepiej mieć broń do celów kolekcjonerskich w pełnym zakresie?

Zawsze lepiej mieć coś w pełnym zakresie niż ograniczonym. Ale takie pozwolenie wiąże się z egzaminem, który jest przeprowadzany przez funkcjonariuszy Policji. Są oni o wiele mniej zainteresowani poszerzaniem dostępu do broni palnej niż np kluby sportowe, które żyją ze składek swoich członków. Zatem Policja ma o wiele większą motywację, żeby dać trudny egzamin i czepiać się szczegółów niż kluby sportowe.
Unikając kontaktu z Policją zyskuje się spokój i raczej pozytywny wynik starań.
Pełen zakres kolekcjonerski nie różni się wiele od broni sportowej. Można dodatkowo kupić: broń gazową i alarmową, rakietnice, broń centralnego zapłonu o kalibrze powyżej 12 mm (np pewne rodzaje broni myśliwskiej) oraz broń do rekonstrukcji historycznych (strzelająca ślepakami, ogniem ciągłym). Są to raczej mocno wyspecjalizowane, mało praktyczne albo dosyć drogie konstrukcje. Dla mnie łatwo było z tego zrezygnować na rzecz uniknięcia szarpaniny z Policją.

Czy na pełne pozwolenie kolekcjonerskie mogę kupić broń samoczynną?

Broń samoczynna, czyli automatyczna, jest obecnie raczej niedostępna. Raczej, bo Policja odmawia wydawania zgody, a Sądy raczej jej przyznają rację. Można o to walczyć przed Sądem (co polecam zapaleńcom), ale jeśli jesteś zwykłym pasjonatem strzelectwa, na tę chwilę lepiej zapomnieć o samoczynnej. Wiem, szkoda trochę, sam bym chciał taką mieć.
Obecnie jedyną znaną mi drogą uzyskania broni samoczynnej jest pozwolenie na broń do celów szkoleniowych.

Wymaga ono posiadania działalności gospodarczej i magazynu broni. Jest więc drogie do uzyskania i utrzymania, jeśli nie jesteś przedsiębiorcą.

Czy egzamin na pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest trudny?

Tak, jest trudny. Często oblewa go ponad połowa podchodzących. Kosztuje sporo (1150 zł, można obniżyć do 600 zł), a jedyna dopuszczalna poprawka 50% tej kwoty. Wiele osób z Braterstwa miało poprawki, bo pytania są często bardzo podchwytliwe i dotyczą szczegółów.
Równie trudny jest część praktyczna, która wymaga zdobycia określonej ilości punktów podczas strzelania do tarczy. Z cudzej broni i bez wcześniejszego treningu bywa to nieosiągalne. Taki egzamin jest trudniejszy niż egzamin na patent, który wymaga wyłącznie skupienia.

W tym miejscu jest relacja naszego kolegi ze Stowarzyszenia. Jego dwóch towarzyszy tamtego dnia oblało egzamin.
Tutaj kolejna relacja. Na 16 osób zdała tylko 1, zatem zdawalność dokładnie 6.25%. Czy potrzeba lepszego argumentu, żeby maksymalnie unikać styczności z WPA?
Tutaj jeszcze jedna relacja, tym razem z KWP Poznań. Podobne, naganne podejście do egzaminowanych.

Zatem obecnie nie polecam tej drogi, choć ludzie wkładają trochę więcej pracy i zdają, nie jest to niemożliwe. Ale łatwiej jest pójść drogą broni sportowej + sportowej do celów kolekcjonerskich.
Oczywiście nie mam wiedzy z całego kraju. Pojawiają się także relacje pozytywne z egzaminów w niektórych województwach. Zachęcam do sprawdzenia wiedzy na forum-bron.pl, może akurat w Twoim WPA będą mieli lepszy dzień.

Czy pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest rzeczywiście gorsze niż „sport + kolekcja”?

Nie zawsze. Stosując kombinacje i manewry (witam w rzeczywistości) można ograniczyć koszty egzaminu. Strzelania da się dobrze nauczyć na kilku porządnych treningach. Teoria wymaga więcej czasu, bo pytania w WPA są często naprawdę podchwytliwe i nielogiczne, ale także jest do opanowania.
W przypadku pełnego pozwolenia kolekcjonerskiego procedura potrafi być znacznie szybsza (w ciągu 2 miesięcy) niż idąc drogą sportową.

Docierają też do mnie sygnały, że egzamin przed WPA nie jest niemożliwy do zdania, tylko często przychodzą na niego ludzie kompletnie nieprzygotowani — wysyłani z pracy, lub tacy którym się zdaje, że skoro pracują w ochronie, to już „umią” wszystko i nie trzeba się uczyć.
Na pewno trzeba znacznie lepiej znać UoBiA i wszystkie akty prawne, a także trenować strzelanie nieco więcej niż w przypadku drogi sportowej. Ale mimo wszystko takie pozwolenie uzyskasz nieco szybciej (o ile zaliczysz egzamin).

Moim zdaniem sport + kolekcja nadal są łatwiejsze do uzyskania i nadal polecam tę drogę.

Chcę tylko kolekcjonować broń, po co mi pozwolenie do celów sportowych?

Największą zaletą pozwolenia do celów sportowych jest uniknięcie egzaminu i sprawna, bezproblemowa procedura wśród życzliwych ludzi. Żeby utrzymać pozwolenie do celów sportowych trzeba być na zawodach 1-2 razy w roku (zależy ile konkurencji na jednych zawodach klub organizuje). Wstęp na takich zawodach kosztuje parę złotych. Zwykle jedna konkurencja kosztuje 20-35 zł (u nas bliżej 5 zł), zatem zrobienie minimum startów to średnio jakieś 200 zł rocznie, jeśli masz swoją broń do wszystkich 4 konkurencji.
Zawody to są spotkania towarzyskie. Duża część osób nie patrzy na wyniki, nie są też one istotne dla utrzymania pozwolenia.
Przecież i tak co jakiś czas pójdziesz postrzelać. Fajniej jest zrobić to z grupą innych osób.

Ile kosztuje utrzymanie pozwolenia do celów sportowych rocznie?

Typowo od 400 do 800 (i więcej) zł. W tym jest składka do klubu, wpisowe w zawodach i opłaty za licencję. W większości klubów ok 600 zł rocznie.
W Braterstwie koszt to 210 zł: 60 zł składka roczna, 80 zł minimum startów (8 x 10 zł / konkurencja), 20 zł DZSS, 50 zł PZSS. Braterstwo jest najtańszym klubem strzeleckim zrzeszonym w PZSS.

Za drogo. Nie będę chodzić na zawody. I co się stanie?

Utracisz licencję PZSS. W końcu Twoje WPA się dowie i spróbują Ci odebrać pozwolenie na broń do celów sportowych.
Ale nie ruszą Twojego pozwolenia kolekcjonerskiego. Nie musisz więcej opłacać składki do klubu sportowego. Tak naprawdę to się nic nie dzieje, nawet jeśli stracisz pozwolenie do celów sportowych (całą broń możesz bezpłatnie i od ręki przepisać na pozwolenie do celów kolekcjonerskich).

Istnieje szereg wyroków NSA, które stwierdzają, że sam brak licencji PZSS nie wystarcza do odebrania pozwolenia na broń sportową. Niezbędne jest udowodnienie, że dana osoba nie uprawia sportu strzeleckiego. Jeśli więc chcesz się wypisać z PZSS, zacznij startować w zawodach korespondencyjnych, co wystarcza jako uprawianie sportu strzeleckiego. Jeśli WPA będzie chciało odebrać Ci pozwolenie — powalcz o utrzymanie uprawnień. To nic nie kosztuje. Dla takich osób, które walczą o ucywilizowanie przepisów prawa mamy darmowe członkostwa i wyrazy szacunku. Więcej informacji.

Mogę na zawodach strzelać z broni do celów kolekcjonerskich?

Na legalnie działającej strzelnicy (zarówno na zawodach jak i prywatnie), wolno strzelać z każdej postaci broni palnej i to niezależnie od celu na jaki pozwolenie na broń zostało wydane. Nawet z broni strzelającej ślepakami, na którą wydano pozwolenie do celów rekonstrukcji historycznej (to iż nie będzie przestrzelin w tarczy, to inna sprawa).

Czy mogę strzelać na strzelnicy bez pozwolenia na broń?

Tak, możesz strzelać bez pozwolenia. Możesz wziąć od kogoś z pozwoleniem jego broń (gdy się na to zgodzi), możesz ją pożyczyć od administratora obiektu (jeśli mają broń na wypożyczenie), itp. Możesz też dać swoją broń innej osobie (musi być tylko trzeźwa) do postrzelania.
Na strzelnicy widuję także dzieci. Na temat strzelania z dziećmi warto poczytać regulamin strzelnicy, ale nikogo to nie oburza.
W przypadku, gdy na danym torze/stanowisku/części strzelnicy strzela więcej niż jedna osoba (np Ty + kolega) to ktoś z was musi mieć dokument prowadzącego strzelanie. Na niektórych strzelnicach zawsze są prowadzący, a na niektórych sami musimy zadbać o obecność takiej osoby. Trzeba się dowiedzieć przed pierwszym strzelaniem i trzymać rękę na pulsie.

Co to jest prowadzący strzelanie?

To uprawnienie (w teorii dożywotnie), które przysługuje po przebyciu kursu przeszkalającego z zakresu bezpieczeństwa, organizacji działań na strzelnicy, komend, pierwszej pomocy oraz prawa.
Rolą prowadzącego strzelanie jest wyznaczanie stanowisk, decydowanie o przebiegu strzelania, czuwanie nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem strzelania. Jest to osoba odpowiedzialna za porządek i mająca władzę go egzekwować. Prowadzący może wykluczyć osoby, które zagrażają sprawnemu przebiegowi strzelania.
Poza jednostkami mundurowymi kurs przeprowadza PZSS poprzez kluby sportowe a także LOK. Uprawnienia różnią się kosmetycznie i są płatne. Zdarzyło się, że LOK unieważnił swoje legitymacje i kazał wyrabiać uprawnienia od nowa, co było trochę nieeleganckie.

Ile kosztuje członkostwo w Braterstwie?

Członkostwo podstawowe to 10 zł rocznie. W tym jest bezpłatna wysyłka dokumentów, a także korzystanie z wszystkich udogodnień dostępnych dla każdego członka (forum lokalne, zawody korespondencyjne, itp).
Sekcja sportowa kosztuje 60 zł rocznie. Jeśli nie masz patentu, to w sekcji sportowej wpłacasz dodatkowo wpisowe: 190 zł.

Jestem z Gdańska/Sosnowca/Warszawy, czy to źle?

Nie. Braterstwo działa w całej Polsce. Mamy członków w każdym większym mieście i sporej ilości wsi. Organizujemy spotkania głównie we Wrocławiu, ale w dobie internetu odległości nie mają znaczenia dla współdzielenia pasji.

To jakiś przekręt, żeby obejść prawo?

Nie ma u nas mowy o obchodzeniu przepisów, czy ich łamaniu. Jesteśmy działającym, w pełni legalnym stowarzyszeniem, wpisanym do wszystkich ewidencji, przestrzegającym wszystkich reguł. Spotykamy się we Wrocławiu, organizujemy strzelania, pokazy broni, instruktaże. Wiele z nich jest dostępnych dla szerokiej publiczności.

Jakie warunki muszę spełnić, żebyście mnie przyjęli?

Musisz być zainteresowany kolekcjonowaniem broni palnej. Musisz poświadczyć chęć dołączenia wypełniając formularz na stronie rejestracji i wpłacając drobną składkę na wygenerowany dla Ciebie indywidualny numer konta.

Nie potrzebuję wprowadzającego?

Nie, nie potrzebujesz wprowadzającego, ani zaświadczenia z urzędu, ani cenzurki ze szkoły, ani pochwały od proboszcza. Jesteś dorosłą jednostką, w pełni praw obywatelskich i to wystarcza.

Jak szybko otrzymam potwierdzenie członkostwa?

Gdy tylko zostaniesz przyjęty do Stowarzyszenia, uzyskujesz wszelkie prawa Członka. Zaświadczenie przesyłam na żądanie, które można zgłosić w Twoim profilu. Zgłoś takie żądanie 2 tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku w WPA, żeby dokument był jak najświeższy.

do góry ↑

126 thoughts on “FAQ

 1. AvatarKubiuss

  Witam, pare dni temu uzyskałem licencję sportową na karabin i mam teraz komplet. Mam już starty w zawodach z pistoletem i strzelbą ale z karabinem jeszcze nie. Czy muszę wyrobić jakieś starty by dołączyć je do wniosku o pozwolenie jako uzasadnienie posiadanie pozwolenia sportowego czy nie ma takiej potrzeby?

 2. Avatardd65a2abb

  Witam,
  Z góry przepraszam za powielanie tematu, ale jednak wolę otrzymać konkretną odpowiedź na swoje pytanie i nie mieć potem błędnych domysłów.

  Jeśli miał bym pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskie do celów sportowych i z pewnych względów nie mogłem brać udziału w zawodach więc straciłem licencje, a co za tym idzie pozwolenie do celów sportowych, to jak teraz wygląda kwestia pozwolenia kolekcjonerskiego do celów sportowych? Co muszę zrobić żeby je utrzymać, oprócz przynależności do stowarzyszenia i opłacania w nim składek?

  Druga sprawa, jeśli chodzi o noszenie broni załadowanej to czy „noszenie” jest możliwe tylko z pozwoleniem do celów sportowych czy jest możliwe też z pozwoleniem kolekcjonerskim do celów sportowych?

  Wolę się za wczasu spytać niż potem w głupi sposób narobić sobie problemów i trudności.
  Pzdr.

   1. Avatardd65a2abb

    Dzięki za odpowiedz, po prostu wolałem rozwiać wątpliwości bo swego czasu doszły mnie słuchy że trzeba się potem szarpać z WPA. Tak przynajmniej mam teraz pewność a i może nikt już 9 raz nie spyta :)
    Pzdr

 3. AvatarTyran

  Jestem policjantem z pozwoleniem kolekcjonerskim (bez egzaminu) tylko na centralny zapłon. Teraz zdałem egzamin na patent i będę występował o pozwolenie sportowe. Pomimo zdanych egzaminów w klubie aby poszerzyć kolekcjonerskie i dwóch odwołań do KGP nie udało się.
  Pytanie: czy mogę jednocześnie występując o sportowe poszerzyć kolekcjonerskie o boczny zapłon i gładką lufę bez dodatkowych kosztów?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Będziesz musiał wystąpić o nowe pozwolenie do celów kolekcjonerskich, na szerszy zakres. KGP uznałą, że zmiana treści decyzji na inne typy broni (np na boczny) wymaga całkiem nowej decyzji. Zatem 242 zł jeszcze Ci wyszarpią.

 4. AvatarZuczek1986

  Aktualnie robię pozwolenie drogą sportową +kolekcja, posiadam wpis pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej. Moje pytanie jest następujące: Czy tracąc licencje zawodniczą ( nie mam zamiaru się bawić w sportowca) będę mógł na podstawie pozwolenia kolekcjonerskiego używać (nosić broń) w pracy? Czy mi nie odbiorą dopuszczenie do posiadania broni?

   1. AvatarZuczek1986

    Czyli później będę mógł utracić licencję zawodniczą i dopuszczenie do posiadania broni pozostanie? Chodzi mi tylko i wyłącznie o możliwosc pracy z bronią..czyli kolekcjonerka nie potrzebna?

  1. Avatarbrzydkidzik

   Czy z licencją wydaną w listopadzie/grudniu 2019 można składać papiery na pozwolenie do WPA od razu, czy trzeba poczekać do stycznia 2020. Licencja jest ważna tylko na 2020 czy również na koniec 2019?

 5. Avatar9384f1672

  Witam wszystkich.
  Mam pomysł na nowy pkt. do FAQ. Takie rozszerzenie pkt. nr.37. A oto pytanie:
  Czy mając pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich i brak licencji PZSS (przez brak udziału w zawodach) dalej mogę nabywać broń nie mając wcześniej wykupionej promesy?

 6. Avatar9384f1672

  Witam.
  Przeczytałem punkt nr: 15 z FAQ ale pewna sprawa wciąż pozostaje dla mnie niejasna. Konkretnie chodzi o to że mam 20 lat i urodziny mam w maju tego roku. Jest styczeń. Czy już teraz mogę wpłacić 240zł (10zł już wpłaciłem) i zacząć cały proces zdobywania pozwolenia czy mam poczekać do maja i wtedy zacząć?
  Pozdrawiam.

  1. AvatarVegeta_357

   Witam

   Ja też mam poważną krótkowzroczność. Podczas badań lekarskich (tych za 400 zł) dowiedziałem się, że dyskwalifikuje krótkowzroczność 8 i więcej dioptrii. Przy czym najpierw zapytano mnie o to jaką mam. Więc jeżeli ktoś ma -8 i więcej to ….

   1. Avatarwasilek

    Witam. Na wstępie chcę podziękować za ogrom świetnej roboty! :)

    Mam takie pytania:
    1) Jak rejestruję broń na pozwolenie kolekcjonerskie to czy mogę mając pozwolenie sportowe poruszać się z załadowaną bronią zarejestrowaną do celów kolekcjonerskich?
    2) To pytanie jest trochę zależne od powyższego, ale żeby nie rozpisywać się za dużo…… Jak mam np. kilka sztuk na kolekcjonerskie, a kilka na sportowe i zabieram wszystko na zawody to obwiązuje zasada, że to co na kolekcjonerskie to rozładowane, a na sportowe może być załadowane?
    3) Czy tracąc sport, a mając kolekcjonerskiej i „dopuszczenie” mogę pożyczać od kogoś broń i sam pożyczać ją innej osobie (oczywiście z pozwoleniem) ? I czy tu ma znaczenie, że pożyczam ją sportowcowi bez kolekcji, a mi np. sportowiec, a ja mam tylko kolekcjonerskie?

     1. Avatarwasilek

      Wielkie dzięki za szybką odpowiedź :)

      Czyli zasada jest taka: nie ważne ile i jakich mam pozwoleń ale zasada np. przenoszenia broni jest zależna do jakich celów została zarejestrowana. Dobrze myślę?
      Pozdrawiam

 7. Avatar8054c7715

  Witajcie,
  mam pytanie:
  kilka lat temu zdałem egzamin patent strzelecki PZSS w kat. pistole, karabin, strzelba. Przez brak czasu strzelałem w zawodach tylko z pistoletu i karabinu, w zw. z czym związek nie przedłużył mi licencji na strzelbę. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić do WPA o pozwolenie również na strzelbę, korzystając z braterskiego wzoru (dzięki!)!

 8. Avatarsqubaniec

  Witam,
  posiadam pozwolnie na broń sportową a chce dodatkowo uzyskać pozwolenie kolekcjonerskie (na bron sportową) czy oznacza to że musze jeszcze raz przechodzić badania lekarskie? Ogólnie jaka jest scieżka? Pozwolenie sportowe uzyskałem ok 2 lat temu.

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Tak, musisz zrobić ponownie badania, bo były one ważne tyko 3 miesiące w momencie wyrabiania.
   Zbierasz papiery: zaświadczenie od nas, nowe badania, patent, licencję i dowód wpłaty 242 zł i wysyłasz do WPA. Po chwili masz nowe pozwolenie.

 9. AvatarKiniu

  Czy przeszkodą do uzyskania pozwolenia będzie wyrok w zawieszeniu za potrącenie na pasach przez co osoba odniosła obrażenia i przebywała ponad 7 dni w szpitalu? Zdarzenie to miało miejsce ponad 6 lat temu. Pozdrawiam

 10. AvatarŁukasz

  Witam,
  Za drogo. Nie będę chodzić na zawody. I co się stanie?

  Utracisz licencję PZSS. W końcu Twoje WPA się dowie i spróbują Ci odebrać pozwolenie na broń do celów sportowych.
  Ale nie ruszą Twojego pozwolenia kolekcjonerskiego. Nie musisz więcej opłacać składki do klubu sportowego. Tak naprawdę to się nic nie dzieje, nawet jeśli stracisz pozwolenie do celów sportowych (całą broń możesz bezpłatnie i od ręki przepisać na pozwolenie do celów kolekcjonerskich).
  W tekście jest mowa o tym, że jeśli nie będę chciał brać udziału w zawodach i stracę licencję PZSS na pozwolenie do celów sportowych, to mogę przepisać całą broń na pozwolenie do celów kolekcjonerskich.Moje pytanie jest następujące, jeśli nie posiadam jeszcze żadnej broni, a utracę pozwolenie do celów sportowych to czy wtedy będę mógł kupić normalnie broń p,k,s i czy jej ilość np z 10 nie zostanie zmniejszona do np.4? Czy wtedy będę miał jakieś ograniczenia odnośnie zakupu broni?

 11. AvatarZygi

  Witam,

  posiadam patent strzelecki PZSS i teraz chciałbym złożyć wniosek o Licencję. Problem pojawił się niedawno – klub, do którego należę postanowił wprowadzić dodatkowe wewnętrzne egzaminy przed „wyrażeniem” zgody na podpis we wniosku o Licencję – nazwijmy to egzaminem kompetencyjnym. Dodam, że dodatkowe aktywności przygotowujące do Egzaminu jak i sam egzamin są oczywiście płatne.
  Zastanawiam się nad zmianą klubu. Czy możecie mi przybliżyć procedurę?

 12. AvatarSlomka

  Cześć wszystkim,
  Zaraziłam się bakcylem strzelectwa. Chcę uzyskać pozwolenie na broń i zrobić patent. Ot takie mam teraz założenie. Nie zależy mi na regularnym udziale w zawodach (żadnych wielkich ambicji), chcę mieć swojego kałacha (zakochałam się) i postrzelać sobie z niego na strzelnicy. Pięć sztuk broni to aż nad to. Inne sprawa, że to kosztowny sport (aktualnie 30 min wizyta na strzelnicy to koszt min 100 zł), to jako, żem matka dzieciom, środki mam ograniczone (wiadomo: angielski, balet, sralet itd. ).
  Jak, w krótkim żołnierskim przekazie, mam się do tego wziąć. Gdzie się zapisać i czy muszę się zapisywać gdzieś poza Wami? W Krakowie są 2 strzelnice przy których działają kluby, ale tam daleko i kolejki po zbóju. A ja zwyczajnie nie mam na to czasu! Super strzelnica niedaleko niestety klubu się nie doczekała, ale za to reklamuje Was ;)
  Który patent zrobić – ten kolekcjonersko sportowy? Przyznaję, że nie jestem pewna czy dokładnie zrozumiałam co powyżej. Sam sportowy odpada, bo nie jestem w stanie go utrzymać, kolekcjonerski – przekonaliście mnie żeby nie użerać się z Policją. To co nam zostaje?

   1. AvatarSlomka

    Czy mogę się zapisać do Waszego klubu? Mimo, że to będzie zdalnie a strzelać u siebie na najbliższej strzelnicy? Zastanawiam się czy mozna zrobić ten patent fizycznie poza klubem do którego się należy.

 13. AvatarKrzysiek

  Koledzy: mam pytanie ponieważ „obudziło się we mnie” zainteresowanie posiadaniem broni. W latach 90 uzyskałem pozwolenie na broń co było związane z wykonywanym zawodem (byłem pracownikiem ochrony i służbowo korzystałem z różnego rodzaju broni – w tym automatycznej). Kurs przeszedłem w Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego w Bydgoszczy, z tego co pamiętam egzamin zdawałem przed komisją z udziałem funkcjonariuszy policji. Formalnie wszystkie koszty uzyskania pozwolenia pokrył mój ówczesny pracodawca i w efekcie dokument mojego pozwolenia na broń trafił do firmy, która mnie zatrudniała. Obecnie chciałbym nabyć broń i nie wiem czy mogę wykorzystać do tego celu uzyskane wcześniej pozwolenie (prawdopodobnie musiałbym wystąpić o wydanie duplikatu pozwolenia ponieważ nie widzę szans na uzyskanie oryginału tego dokumentu) czy też muszę zaczynać całą procedurę od nowa?

 14. AvatarWojtek.

  Witam Kolegów , mam pytanie i Bardzo Proszę o Pomoc bo się trochę w tym wszystkim gubię .
  Co dokładnie trzeba zrobić i jakie Wpłaty należy dokonać (po kolei od początku , krok po kroku) , żeby dostać Zezwolenie na ” Broń Sportową do Celów Kolekcjonerskich” ?
  Do Ks Amator , wczoraj się zapisałem , Moje Konto jest nie aktywne bo Nie Dokonałem Jeszcze Wpłaty , nie wiem czy najpierw wpłacić 20,- zl bo chcę na 2 lata , czy 20,- + 60,- czy 20,- + 60,- + 190,- ?
  Bardzo Proszę o szczegółową odpowiedź .
  Z Poważaniem.

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Jeśli chcesz przejść z nami całą drogę, wpłać 250 zł. TO wystarczy na członkostwo i wpisowe do sekcji sportowej. Dzięki temu powinieneś bez problemu uzyskać patent i licencję (to jest dodatkowo płatne, ale już nie do nas wpłaty, tylko do PZSS).

 15. AvatarJanek

  Czy zapisując się osobiście na zawody, nie podchodzimy do strzelania, tylko jedziemy do domu, osobostarty zostają zaliczone? Czy to także jest dyskwalifikacja? Czy w przypadku dyskwalifikacji, w ten czy inny sposób, osobostarty są zaliczone? Jak sprawdzić ile i z czego aktualnie mamy zrobionych startów, skoro po zawodach nie dostaje się żadnych dokumentów ?

  Zniszczyłem legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Czy da się to wyrobić ponownie i czy jest to dokument potrzebny do noszenia broni, czy wystarczy legitymacja posiadacza broni?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Jeśli nie bierzesz udziału w zawodach, to się nie liczą. Ja nie umieszczam na protokole osób, które nie strzelały. Później oświadczając na przedłużeniu licencji, że strzelałeś dane konkurencje w danych zawodach (a to Ty tak oświadczasz, nikt inny) w przypadku, gdy tego nie robiłeś (bo pojechałeś do domu) popełniasz przestępstwo, które może Ci odebrać uprawnienia. To bardzo głupie przestępstwo.
   Powinieneś pamiętać gdzie i ile razy startowałeś. Większość klubów umieszcza protokoły na swoich stronach w internecie.

   Legitka to tylko trochę papieru. Liczy się decyzja, na jej podstawie możesz wystąpić o duplikat legitymacji.

   1. AvatarJanek

    Dzięki. Czy dyscyplinarka za np. nieprzepisową amunicję, czy odłożenie załadowanej broni także nie zalicza nam startu? Jeszcze we wniosku o którym wspomniałeś jest tak „Oświadczam, że uprawiając sport strzelecki nie byłem karany dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w sporcie strzeleckim.”. Czyli jedno DQ i do widzenia?

 16. AvatarSylwek

  Świetny tekst! Świetnie że jesteście! Mam 2 pytania na których odpowiedzi nie znalazłem ani tutaj, ani w „inne pytania”:

  1. Jestem zameldowany w mieście X, mieszkam w Y (wynajmuję mieszkanie). Rozumiem, że dzielnicowy przyjdzie z miasta Y do wynajmowanego mieszkania? O jakie rzeczy będzie pytał mnie i (czy w ogóle) sąsiadów (pytam, bo raczej mnie nie znają) ?

  2. Czy robiąc patent na „PKS” i dostając w piewszym roku licencję „PKS” mogę w następnym „olać” karabin i strzelbę jeżeli interesuje mnie posiadanie tylko pistoletu? Tj. branie udziału w konkurencjach tylko pistoletowych, posiadanie szafy tylko na pistolet itp. Czy nie stracę przez to całego pozwolenia?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   1. Tak do wynajmowanego, jeśli to zgłosisz jako Twój adres zamieszkania. Obecnie dzielnicowi rzadko pytają sąsiadów, bo szkoda na to czasu. Głównie sprawdzą Cię w swoich systemach. Jeśli dzielnicowy Cię nie zna (czyli nie sprawiasz kłopotów) to taka wizyta jest formalnością. Bądź dla niego miły i poleć mu wyrobienie pozwolenie na broń z Braterstwem, to bardzo ułatwia kontrolę.
   2. Nic się nie stanie z Twoim pozwoleniem. W przyszłości może być jedynie kłopot z rozszerzeniem o dodatkowe sztuki, bo WPA uzna, że skoro nie masz już K, S to znaczy że sportowo strzelasz tylko z pistoletu. Ale jeśli nie planujesz rozszerzać to nie jest tak źle.

 17. Avatarcos44tr22afie

  Witam. Będę wnioskował o pozwolenie… do celów kolekcjonerskich. Chcę skorzystać (po części) z wzoru wniosku dla policjanta.
  Jestem od 20-u lat f-szem SW w dziale ochrony. W służbie nie jest przydzielana nam broń służbowa, w związku z tym, czy muszę przedstawiać kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkół, podoficerskiej, chorążych, itp., tam chyba i tak nie było wypisywane z jakiego rodzaju uzbrojenia zdałem egzamin, a i Policja powinna orientować się czym dysponują f-sze z „bratniej” służby. Czy uzasadniać potrzebę posiadania broni (oprócz bycia członkiem w KS Amator), faktem odbycia służby zasadniczej w wojskach specjalnych, i tym, że pełniąc służbę mam pod opieką magazyn podręczny uzbrojenia : ochrona, wydawanie, nadzór, konserwacja.
  Pozdrawiam, mam nadzieję, że nie ponawiam pytania i nie potrzebnie zawracam ….

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Jeśli nie masz przydzielonej broni służbowej, to czekają Cię badania lekarskie (jak cywila). Musisz przedstawić arkusz wyszkolenia strzeleckiego. Dyplomy szkół nie są ważne, tylko to z czego Cię nauczyli strzelać.

   Potrzeba posiadania: bo chcesz utworzyć kolekcję broni. Chcesz być kolekcjonerem i już.

   1. Avatarcos44tr22afie

    Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź. Celowo nie odezwałem się zaraz po tym bo…. zaryzykowałem, poprosiłem w „firmie” aby wystawili mi zaświadczenie, iż wydawana mi jest broń służbowa do realizacji zadań i na tej podstawie ominąłem badania lekarskie. Może w przyszłości komuś przyda się ta informacja. Dziś dostałem zgodę kolekcjonerską. Dziękuję.

 18. AvatarMateusz

  Cześć :)

  Zakładając czysto teoretycznie: w przypadku zakończenia działalności Stowarzyszenia, pełne pozwolenie na broń kolekcjonerską wygasa (tudzież należy znaleźć sobie inną tego rodzaju przystań)? Spotkałem się z interpretacją, że w zasadzie członkostwem trzeba się wykazać jedynie przy składaniu wniosku, zaś później nie stanowi już ono wymogu formalnego.

  Dziękuję za kawał dobrej roboty z propagowaniem strzelectwa i ułatwianiem procedur!

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Musisz być cały czas członkiem takiego stowarzyszenia. Możesz należeć do wielu, więc jak jesteś paranoikem, to możesz się zapisać do kilku.

   Braterstwo nie ma w planach zakańczania działalności. Odkąd wprowadziliśmy zmiany, nic już nie generuje strat, bawimy się świetnie i zamierzamy to kontynuować tak długo jak będziemy potrzebni.

 19. AvatarSeba

  Czesc.
  Mam pytanie odnosnie punktu:
  Jakie sa drogi uzyskania polecanych typow pozwolen

  Jedna z opcji jest – Bron sportowa do celów kolekcjonerskich.
  Piszecie ze po uzyskaniu licencji PZSS i zapiszaniu sie do stowarzyszenia sklada sie wniosek do WPA. Mam juz licencje a do stowarzyszenia tez niebawem przystapie. Pozniej chcial bym wystapic o pozwolenie do WPA ale czy przypadkiem wczesniej nie trzeba zrobic jeszcze badan?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Tak, badania są potrzebne do każdego rodzaju pozwoleń (tylko funkcjonariusze z przydzieloną bronią służbową nie muszą ich pokazywać).

   Przystąp do stowarzyszenia jak najszybciej. Jak masz już licencję, to nie ma na co czekać, lecisz z pozwoleniem. Samo się nie zrobi!

 20. AvatarAdrian

  Dzień dobry,

  chciałbym postarać się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Czy pozwolenie na posiadanie broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich wymaga uzyskania patentu, licencji i udziału w zawodach?
  Generalnie marzę o własnym AKMSie i chcę to osiągnąć jak najtańszą metodą. Czy pozwolenie na posiadanie broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich to jest to samo co „pełne pozwolenie kolekcjonerskie” o którym rozmawia się na forum broń pl?

 21. AvatarMichal

  Witam,
  Posiadam uprawnienia prowadzacego strzelanie wyrobione 9 lat temu. Czy po takim czasie w jakikolwiek sposob bedzie mi to w stanie ulatwic przejscie procesu uzyskania pozwolenia do celow kolekcjonerskich ?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Bardzo nieprecyzyjne pytanie. Nie umiem udzielić odpowiedzi. co to znaczy ‚słaby’? Nosisz okulary, czy jesteś prawie niewidomy? Ogólnie, najlepiej zapytać lekarza orzecznika (takiego do pozwolenia). Myślę, że taka porada byłaby darmowa.

 22. AvatarTwilight

  Dobra, to sam sobie odpowiem :) Bankowe potwierdzenia przelewów bez pieczątek i podpisów mają wartość oryginału w oparciu o prawo bankowe ( szczegóły u dołu tych dokumentów ).
  Czyli tutaj to raczej się nie sprawdzi.

 23. AvatarTwilight

  Zastanawiam się czy zaświadczenie o członkostwie w KS Amator mogłoby być wysyłane mailem jako PDF. W taki sposób generujemy potwierdzenia przelewów i sami je drukujemy dla WPA ( jako załącznik do wniosku). Co stoi na przeszkodzie, żeby tak samo postępować z naszymi zaświadczeniami ? Dlaczego nie mielibyśmy ich sami generować po zalogowaniu ? ;)

 24. AvatarPaweł

  Witam

  Czy do uzyskania pozwolenia na broń palną bocznego zapłonu do celów kolekcjonerskich wystarczy zapisanie się do stowarzyszenia czy trzeba posiadać patent strzelecki i licenjcję ???

  Czy we wnosku do WPA należy wpisać o uzyskanie pozwolenia na broń palną bocznego zapłonu z lufą gwintowaną do 6 mm czy na broń palną sportową bocznego zapłonu z lufą gwintowaną do 6 mm.
  W tym samym wniosku zawierał będę jeszcze centtralny zapłon ale interesuje mnie również boczny zapłon.

  Przeszkolenie do tego rodzaju broni posiadam w zwiazku z tym iż mam instruktora strzelectwa sportowego i legitymację prowadzącego strzelanie.

  prosze o odpowiedź

  pozdrawiam

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   1. Pozwolenie do celów kolekcjonerskich wymaga egzaminu przed WPA. Jedynie posiadanie patentu, licencji i członkostwa w stowarzyszeniu strzeleckim zwalnia z egzaminu w zakresie broni sportowej (boczny zapłon się do tego zalicza).

   2. Poczytaj nasze wnioski na stronie „wzory pism”. Jeśli jesteś Policjantem i masz te dodatkowe papiery to wystąp jeszcze do boczny zapłon (na tym samym wniosku).

   1. Avatarmaly1977

    Witam

    Pozwolenie uzyskane :) – boczny, centralny i gładkolufowej, oczywiście do celów kolekcjonerskich.
    Promesy juz są i w zwiaku z tym trzeba się wybrać na małe zakupy.
    Dzieki za wszystko.

    pozdrawiam

 25. Avatarfd6ab9acb

  Odnośnie pytania „Jak uzyskać patent?” – jednym z warunków jest trzymiesięczna przynależność do klubu.
  Jeżeli chodzi o Braterstwo, to trzeba być 3 miesiące członkiem sekcji strzeleckiej? Czy wystarczy tzw. członkostwo „kolekcjonerskie”? Pytam odnośnie organizowanych przez Braterstwo kursów na patent. Jeżeli chciałbym przystąpić do tego kursu to czy z 3 miesięcznym wyprzedzeniem muszę się dopisać do sekcji sportowej?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Musisz być członkiem sekcji sportowej. Możesz przystąpić do kursu od razu po zapisaniu, natomiast 3 miesiące stażu w sekcji musisz mieć przed podejściem do egzaminu na patent.

   Członkostwo kolekcjonerskie nie ma tutaj nic do rzeczy.

 26. AvatarTwilight

  Jestem w trakcie pisania wniosku o pozwolenie wg wzoru zamieszczonego tutaj (trzy w jednym).
  Porównuję uzasadnienia dla części sportowej i kolekcjonerskiej. Zastanawiam się czy konieczny jest w uzasadnieniu sportowym tak szczegółowy podział. Na forum-bron wyczytałem, że można składać wnioski i zniesienie podziału ilościowego.
  Czy zatem nie da się tego zrobić od razu we wniosku ?

   1. AvatarTwilight

    Tak, ale ten spis w uzasadnieniu właśnie jest zrobiony z uwzględnieniem podziału na boczny zapłon (I), centralny (II) i gładką lufę (III). Jeżeli dobrze zrozumiałem z forum-broń ideę braku podziału, to otrzymując zezwolenie bez podziału mogę kupić w skrajnych przypadkach, 5 sztuk PSP, albo 5 sztuk shotgun’ów, lub dowolny miks byle łącznie było 5 :)
    Czyli tak, jak to działa w zezwoleniu kolekcjonerskim ( nie wiemy ile czego kupimy w ramach wspomnianych 20 sztuk ).

    „I. broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm:
    1) pistolet sportowy do strzelań precyzyjnych,
    2) karabin sportowy do strzelań precyzyjnych
    II. broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm:
    3) pistolet centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych,
    4) karabin centralnego zapłonu do strzelań na odległość do 300 m,
    III. broń gładkolufowa:
    5) strzelba gładkolufowa do konkurencji Trap”

    BTW w jaki sposób będzie to zapisane w zezwoleniu sportowym jeżeli WPA wyda zgodnie z tym przykładowym wnioskiem ?

    1. AvatarKS Amator Autor wpisu

     Wniosek jest bez podziału. Uzasadnienie tylko pokazuje jaką chcesz broń i nie oznacza, że chcesz mieć podział. WPA wydaje pozwolenia jak chce i często podział narzucają.

     Nie warto się wtedy kopać. Przyjmij to co dają (tylko typy broni muszą być wszystkie) i za miesiąc zawnioskuj o likwidację podziału. Jak tak bardzo chcą mielić te papiery, to niech mielą.

 27. AvatarMac

  Mam takie pytanie – w którym momencie muszę być posiadaczem szafy klasy S1?
  Jestem aktualnie studentem mieszkającym we Wrocławiu i nie mam możliwości postawienia sobie czegoś takiego a tym bardziej przymocowania tego do budynku (chyba że w moim domu rodzinnym „pół Polski” od miejsca gdzie aktualnie mieszkam).

  Do jakiego etapu ubiegania się o pozwolenie mogę wobec tego dojść? Studiów jeszcze trochę zostało, chęć na strzelectwo ciągnie się od lat za mną, chciałbym zacząć robić coś w tym kierunku.

  Podrawiam

 28. AvatarSqorc

  Jestem funkcjonariuszem SW. Dwa tygodnie temu złożyłem w WPA wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich i obecnie czekam na wydanie decyzji. Natomiast otarłem się o informację, że mam obowiązek zgłosić ten fakt u Dyrektora jednostki. Przeszukałem ustawę o SW i nie znalazłem w niej przepisu, który nakłada na mnie taki obowiązek. Niestety nie jestem pewny czy jest wydane jakieś rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości do którego nie dotarłem, a które potwierdzało by ten fakt. Będę wdzięczny za podpowiedź.

 29. AvatarKrzysiek

  Mam pozwolenie sportowe a chciałbym „przekwalifikować” je na sportowe do celów kolekcjonerskich. Jaka jest procedura? Czy będę musiał jeszcze raz przechodzić badania lekarskie i psychologiczne?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Nie da się pozwoleń „przekwalifikować”.
   Możesz najwyżej zrobić nowe pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich. Nowe badania, załączasz patent i aktualną licencję, a także zaświadczenie ze stowarzyszenia kolekcjonerskiego (np od nas), wpłacasz 242 zł i wysyłasz wniosek.
   Jakbyś to robił, zawnioskuj też o dopuszczenie do broni sportowej.

   Polecam podjąć ten wysiłek. 700 zł, 4 tygodnie i będziesz mieć bardzo łatwe w utrzymaniu pozwolenie, będziesz niezależny od PZSSu.

   1. AvatarTomczyk

    Jestem zainteresowany takim rozwiązaniem – niestety przegapiłem temat przy składaniu wniosku o broń i ma tylko pozwolenie sportowe i to na P/K :( Mam jednak pytanie odnośnie uzasadnienia / argumentacji wniosku na broń sportową do celów kolekcjonerskich: czy samo zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia jest wystarczające dla wydania pozytywnej decyzji – wydaniu pozwolenia do celów kolekcjonerskich? Słyszałem, że często WPA domagają się udokumentowania aktywnego udziału w stowarzyszeniu kolekcjonerskim np. pracach przy organizowaniu wystaw kolekcjonerskich, pikników okolicznościowych ect. Najlepiej byłoby mieć potwierdzone już wystawy / ekspozycje własnych eksponatów, tyle że te eksponaty to dopiero zamierzam nabyć, ale dla wielu WPA, to chyba nie jest jakaś szczególna kwadratura koła … ;) Jak to wygląda w praktyce a w szczególności jeśli chodzi o WPA KSP?

    1. AvatarKS Amator Autor wpisu

     Czasem się domagają. Wtedy część osób mówi, ze nie ma jeszcze broni, więc nie może organizować wystaw,itp, a część osób pisze bzdety o tym jak to zbierają wiatrówki, stare wojskowe koce, itp.

     Ostatnio jest więcej kolekcjonerów, więc wiele WPA już nie dopytuje o tego typu bzdury. Na Twoim miejscu bym się nie przejmował. Na temat Warszawy wiem niewiele, zajrzyj na forum-bron.pl.
     Do uzyskania poz. na broń sportową do celów kolekcjonerskich (tak, by nie zdawać egzaminu przed WPA za 1150 zł) potrzebujesz patent, licencję, badania, zaświadczenia i opłaty. Koniec.
     Zastanów się, czy nie rozszerzyć patentu i licencji o strzelbę. W przeciwnym razie także pozwolenie kolekcjonerskie będziesz miał ograniczone do P/K.

     1. AvatarTomczyk

      Paten i licencję ma full: P/K/S. Niestety pozwolenie sportowe mam tylko na P/K a teraz nie opłaca mi się robić sportowego tylko na strzelbę. Wolę zrobić „sportowe-kolekcjonerskie ” na wszystko – tak będzie rozsądniej i bardziej ekonomicznie: za te ok. 700 zł będę miał P/K/S na jakieś 20 może 30 szt.

 30. AvatardeTerminator

  Dzięki za świetnie napisane FAQ. Merytorycznie 6/6. Styl 6/6 – w kilku miejscach nieźle się uśmiałem. :) Z daleka widać, że wiecie, co robicie. Zarejestrowałem się, zapłaciłem wpisowe i cieszę się na samą myśl o „wspólnych aktywnościach i wypadach na strzelnicę”. Pozdrawiam.

 31. AvatarWojtek

  A co w przypadku funkcjonariusza jest potwierdzeniem przeszkolenia? Bo bron przydzielona to np p99 ale szkolenie potocznie zwane strzelaniami odbywa tez z pm, AKMS, gładkiej lufy. Co mozna by uznac za dokument potwierdzajacy przeszkolenie?

  1. AvatarKS Amator Autor wpisu

   Kadry wydadzą Ci potwierdzenie Twojego przeszkolenia strzeleckiego. Zapewne (jak większość) jesteś przeszkolony z broni centralnego zapłonu (nie ma znaczenia, czy karabin, czy pistolet) oraz gładkolufowej. Żebyś nie pozabijał współobywateli kbksem, WPA nie wyda Ci pozwolenia na broń bocznego zapłonu. Uznają, że skoro nie masz papieru na taką broń, to nie umiesz się nią posługiwać.

   Na otarcie łez możesz kupić karabin snajperski o skutecznej donośności 2700 metrów, to nie stanowi zagrożenia. Ale Margolina do ręki nie dostaniesz.

 32. AvatarWojtek

  Nasuwa mi sie ciekawe pytanie. Czy funkcjonariusz jest zwolniony z egzaminu na bron do celow kolekcjonerskich, niezaleznie od tego jaki rodzaj broni ma przydzielony i z jakiego został w resorcie przeszkolony?

 33. AvatarPrzedstawiciel Autor wpisu

  Pierwsze słyszę o tych obowiązkowych badaniach 2 razy do roku, a sam mam pozwolenie sportowe i przedłużam licencję. Możesz skierować mnie do informacji o tych okresowych badaniach dla posiadaczy licencji?

  Zgadzam się z kosztem broni. Ale jak ktoś robi pozwolenie, to chyba po to żeby broń kupić i z niej strzelać, więc dotyczy to głównie ludzi na początku drogi.

  Strzelectwo to jak na razie całkiem kosztowne hobby, choć pracujemy powoli nad obniżeniem ceny.

  1. AvatarMariuszS

   Hmm… Może faktycznie się zagalopowałem, słyszałem takie opinie od osób myślących tylko o pozwoleniu kolekcjonerskim kiedy wymieniały koszty utrzymania sportowego.
   Po przejrzeniu internetów wynika że z godnie z rozporządzeniami juniorzy (do 24 r.ż,) są zobowiązani posiadać aktualne badania lekarza sportowego. Często się to przewija w regulaminach turniejów czy innych olimpiad.
   W regulaminie PZSS jest w sumie mowa o ważnych badaniach tylko w momencie wnioskowania o patent/licencję a dalej tylko wzmianka że w przypadku „nie poddania się obowiązującym badaniom lekarskim.” można pozbawić zawodnika licencji. Nie ma już słowa o tym jakie są obowiązujące badania ale zakładam że to te dotyczące juniorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (Dz. U. 2011 Nr 88, poz. 500).

   W innym rozporządzeniu są informacje o niektórych dyscyplinach z określeniem ważności badań (np. ciężarowcy co 2 lata): rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. 2011Nr 88, poz. 502) ale fakt – nie ma tam strzelectwa sportowego.
   Swoją drogą we wniosku o przedłużenie licencji nie ma informacji o badaniach.
   Także mea culpa – biję się w pierś.

 34. AvatarA.

  A taki z życia ostatnio wzięty przykład mam i pomyślałem sobie że podzielę się. Otóż KNIEJÓWKA. Obie lufy takie jak w sportowej, ale problem w tym że obie razem w jednej broni. To taka chyba nie bardzo sportowa broń. Ale jest to ciekawe i nie trzeba być myśliwym żeby chcieć z takiego czegoś postrzelać. A jeśli jest pamiątkowa, to może zainteresować kolekcjonera. Czy może kupić ją ten kto ma pozwolenie kolekcjonerskie na sportową?

  1. AvatarPrzedstawiciel Autor wpisu

   Uważam, ze tak, jeśli mamy pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich w zakresie broni centralnego zapłonu i gładkolufowej.
   Możemy wtedy posiadać karabin centralnego zapłonu oraz strzelbę gładkolufową. No to dlaczego nie obie te rzeczy w jednym?

 35. AvatarWojtek

  Witam
  Im więcej czytam o rodzajach, zasadach i drogach uzyskania pozwolenia tym wydaje mi się, że mniej wiem…
  Potrzebowałbym ewentualnego wyprostowania mojego pojęcia w temacie i porady co i jak zrobić aby obrać optymalną drogę do uzyskania jak najszerszego pozwolenia do celów…. i tu zaraz dojdziemy mam nadzieję ;)
  1- jestem funkcjuszem SG – póki co ustalam na jakiej zasadzie mogę załatwić dowody wyszkolenia: jeszcze z WP (pistolet, AKMS, PKM) czy już z SG (pistolet, PM, gładka lufa). Obecnie na stanie mam P-99
  2- Skoro jestem funkcjuszem to nie muszę zdawać egzaminu policyjnego i chyba najprościej byłoby mi występować o pozwolenie kolekcjonerskie.
  Niestety zależy mi też na broni bocznego zapłonu 22lr, a z tego co doczytałem to WPA nie daje takiego pozwolenia kolekcjonerom zgodnie z zaleceniami KGP.
  3- Idąc drogą sportową marnuje się chyba moje zwolnienie z egzaminu plus dodatkowe koszty na potrzeby przynależności do klubu, egzaminy, patent. Wtedy prócz broni sportowej do celów sportowych mogę ewentualnie kolekcjonować broń sportową do celów kolekcjonerskich. Co się staje gdy chcę zrezygnować ze startów sportowych z pozwoleniem na cele kolekcjonerskie i bronią sportową do sportu? Cofają kolekcjonerskie pozwolenie? można przerejestrować sportową broń? Ile wtedy to kosztuje?
  4- Jeszcze inna droga (nie wiem czy możliwa do zrealizowania) – uzyskuję pozwolenie kolekcjonerskie, idę na egzamin policyjny z broni sportowej i mam dodatkowo boczny zapłon na pozwoleniu?

  Ogólnie jaką drogę wybrać żeby mieć wszystko co się da w możliwie najmniej problematyczny i ewentualnie kosztowny sposób?
  Wydaje mi się że w ramach kosztów egzaminu z pkt 4 lepiej już ponieść je robiąc uprawnienia sportowe…a może jest jeszcze inny sposób który możecie zaproponować a ja go w ogóle nie dostrzegam?

  1. AvatarPrzedstawiciel Autor wpisu

   No, jeśli chcesz mieć pozwolenie na broń z której nie jesteś przeszkolony, musisz albo zdać egzamin albo uzyskać takie uprawnienia inną drogą (np sportową).

   Którą wersję wybrać to już do Ciebie decyzja należy.

   Jeśli masz pozwolenie na broń sportową + sportową do celów kolekcjonerskich, to po stracie pozwolenia na samą broń sportową dalej zostaje pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich. Calą broń, którą miałeś zarejestrowaną jako sportową możesz przerejestrować wtedy na to pozwolenie kolekcjonerskie.

   Ogólnie, raz uzyskane pozwolenie jest ważne, dopóki nie wygasną przesłanki do jego posiadania (czyli dopóki jesteś członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego).

   Więcej informacji: bron.iweb.pl albo nasze forum (polecam, tam jest wątek o tym)

 36. AvatarFAP

  Witam.

  Hipotetyczna sytuacja:
  Zdaję egzamin na patent strzelecki na P/K/S, ale licencję
  zawodniczą wyrabiam tylko na pistolet – bo, powiedzmy że,
  interesuje mnie strzelanie sportowe tylko przy użyciu broni krótkiej.

  Następnie staram się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych
  i pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich.
  I uzyskuje obydwa pozwolenia.

  Moje pytanie:
  Rozumiem że na pozwolenie… do celów sportowych, mogę jedynie
  zakupić broń krótką – bo mam licencje zawodniczą tylko na pistolety.
  Czy w przypadku, posiadanego także pozwolenia na broń palną sportową
  do celów kolekcjonerskich, również muszę ograniczyć zakupy do broni krótkiej?
  Czy posiadanie patentu na P/K/S nie umożliwia mi kolekcjonowania, także
  karabinów i strzelb gładkolufowych?

  Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.

  1. AvatarPrzedstawiciel Autor wpisu

   Kolekcjonerskie też będzie ograniczone do pistoletu.

   Jak zrobisz patent na P,K,S to i tak dadzą Ci licencję na wszystko na pierwszy rok. Więc sytuacja, którą opisujesz, nie może mieć miejsca. Chyba, że poczekasz cały rok z wyrobieniem pozwolenia (po co?).

   1. AvatarJanko Walski

    Proszę jeszcze uściślić:
    Jeżeli zdam patent na PKS i dostanę licencję na PKS to po złożeniu wniosku ( sportowa i kolekcjonerska )do WPA otrzymuję pozwolenie do celów kolekcjonerskich na PKS.
    W następnym roku zamierzam jednak sportowo strzelać tylko z karabinu i taką też licencję przedłużam (na sam karabin) to czy pozwolenie kolekcjonerskie też zostanie zredukowane do samego karabinu? czy pozostanie pełne (PKS)?
    Pozdrawiam

 37. AvatarDaniel

  Witam,
  jestem pracownikiem Specjalistycznych Formacji Ochronnych jeżdżę na patrolu interwencyjnym i patrolu w konwojach od 15 Lat posiadam broń służbową ,,B ochrona bezpieczeństwa innych osób i mienia” zdany egzamin państwowy na Komendzie. Regularnie odbywamy strzelania 4 razy w roku. Czy starając się o broń kolekcjonerską muszę przechodzić cały proces egzaminacyjny i kosztowy?

  1. AvatarPrzedstawicielStowarzyszenia Autor wpisu

   Zwolnienie z egzaminu nie odbywa się na zasadzie „kto umie, jest zwolniony”, tylko jest opisane w ustawie. W rozumieniu ustawy Ty nie jesteś zwolniony z egzaminów. Możesz poczytać jeszcze UoBiA, jeśli masz wątpliwości. Tam jest wypisane szczegółowo kto jest, a kto nie jest zwolniony.

   Jeśli chcesz uzyskać informację od prawnika, sprawdź na forum bron.iweb.pl

   1. AvatarMichał

    Podbijam pytanie Kolegi Daniela: czy załączenie ważnych badań lekarskich (psycholog, psychiatra, okulista, orzecznik) dotyczących dopuszczenia do posiadania broni służbowej w celu ochrony osób i mienia zwalnia z obowiązku wykonywania osobnych badań tylko w celu uzyskania pozwolenia na broń sportową/kolekcjonerską? Z góry dziękuję i pozdrawiam!

    1. Avatarelkoyoto

     Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej reguluje rozporządzenie z 25 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2323). Natomiast badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń
     lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną
     broń pneumatyczną reguluje rozporządzenie z 17 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2210). Orzeczenia lekarskie i psychologiczne w tych rozporządzeniach różnią się treścią i nie są zamienne. Można robić jedne badania, zapłacić za każde z osobna i otrzyma się cztery orzeczenia: dwa lekarskie i dwa psychologiczne z dwóch różnych rozporządzeń. Chciałem pójść na badania i dostać orzeczenia dla pracownika kwalifikowanego i dla osoby występującej o pozwolenie na broń. Z przychodni właśnie taką informację dostałem, że przejdę badania raz, a orzeczeń będzie dwa komplety, z dwóch rozporządzeń i podwójna taksa. W konsekwencji rezygnowałem z badań na kwalifikowanego, bo nie pracuję w tym zawodzie od kilku lat i zapłaciłem 380zł. Proszę zajrzeć do rozporządzeń, nie da się orzeczenia z jednego rozporządzenia przedłożyć do drugiego.

 38. AvatarŁukasz R.

  Dziękuję za wyczerpujące FAQ. Trafiłem tu z nurtującymi mnie pytaniami i po przeczytaniu tego działu narazie wiem wszystko i nie będę nikomu zadawał banalnych pytań. Chciałem posiadać broń ponieważ mam sentyment do broni (służyłem w desantowo-szturmowej) ale nie jest to tanie hobby i szukam najtańszego sposobu na pozwolenie. Myślałem o sportowym pozwoleniu ale ani ze mnie sportowiec a potem składki i koszty coroczne spore…pomyślałem o kolekcjonerskim , że tańsze i by wystarczyło mi ale jak obleję egzamin przed policją to już nie będzie taniej i jeszcze niebezpieczeństwo że wogóle nie dostane pozwolenia…Tak czy inaczej dziękuję za włożenie pracy w napisanie takiej wiedzy w pigułce.
  Pozdrawiam.

 39. Avatarolo

  W legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, dla każdej posiadanej broni wpisany jest typ pozwolenia. Wnioskuję z tego, że nie mogę posiadać tego samego egzemplarza broni w celach sportowych oraz kolekcjonerskich?

   1. AvatarDosiaApriori

    Sensowne jest zajmowanie miejsca na broń myśliwską/sportową wtedy możesz użyczać tę jednostkę broni sportowcowi/myśliwemu i zabierać ja na polowanie bez żadnego ryzyka ze strony milicji

 40. AvatarTomek

  Witam.Poruszam się na wózku inwalidzkim , jestem po wypadku komunikacyjnym i po urazie rdzenia kręgowego (częściowo sparaliżowane nogi ) ręce zdrowe.Czy to moje schorzenie wyklucza mnie z posiadania pozwolenia na broń czy to do cełów sportowych czy kolekcjonerskich ??? Bo z tego co słyszałem to tak , ale to troszke zalatuje mi dyskryminacją ze wzgledu na niepełnosprawność.

  1. AvatarPrzedstawicielStowarzyszenia Autor wpisu

   Wątpię, żeby to Cię wykluczało. Badanie lekarskie wyklucza osoby, które mogą nagle stracić kontrolę nad bronią palną i spowodować nieprzewidziane konsekwencje. Więc może padaczka, może problemy z utratą równowagi. Piszę „może” bo nie jestem lekarzem i nie sprawdzałem jaka lista schorzeń dyskwalifikuje.

   Ja bym na Twoim miejscu dopytał na bron.iweb.pl, na pewno mają tam kilka osób jeżdżących na wózku (to duże forum).

Dodaj komentarz